Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT2463, Hoger beroep, R200500229
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  22-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Essentie: niet verschoonbare termijnoverschrijding; herstel van uitspraken; belang van de rechtszekerheid. Bij vonnis, waarvan beroep, heeft de rechtbank de toepassing van de schuldsaneringsregeling beëindigd. De laatste dag, waarop hoger beroep had kunnen worden ingesteld was 25 februari 2005. Het...
 • LJN AU6845, Kort geding, 118436 / HA ZA 05-605
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Misleidende vergelijkende reclame door Pretium. Verbod aan Pretium om mededelingen te doen als "laagste kosten anders dubbel het verschil terug" en verbod op vergelijkende reclame met betrekking tot slamming door KPN. Rectificaties bevolen in 3 dagbladen en op website. Vordering van Pretium tot schorsing...
 • LJN BA2748, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00055
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof heeft in deze zaak op 24 januari 2007, met nummer 05/00055, een uitspraak gedaan. Het hof heeft nadien ambtshalve bevonden dat deze uitspraak een misslag bevat, doordat per ongeluk de onderdelen 5 en 6 zijn gekopieerd uit de op diezelfde dag gedane uitspraak met nummer 05/00054 betreffende A B...
 • LJN BA6300, Eerste aanleg - enkelvoudig, 220198/FA RK 06-5757
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  30-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Stelplicht.
 • LJN BA6376, Hoger beroep, 1848/06 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof kan dan ook tot geen andere conclusie komen dan dat de gerechtsdeurwaarder de belangen van klager met betrekking tot de procedure bij de kantonrechter onvoldoende heeft behartigd.
 • LJN BC8022, Eerste aanleg - enkelvoudig, 121456 / HA ZA 07-655 Vonnis van 27 februari 2008
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verval van het recht om te antwoorden, verzoek om heroverweging afgewezen; daarmee samenhangende verzoeken om tussentijds appel mogelijk te maken en om pleidooi eveneens afgewezen.
 • LJN BJ2162, Eerste aanleg - enkelvoudig, 621082
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  11-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Herstelvonnis met betrekking tot het vonnis met LJN BI6953. Herstel van een kennelijke schrijffout waarbij abusievelijk een cijfer aan de grondslag voor de suppletieregeling was toegevoegd.
 • LJN BJ8023, Eerste aanleg - enkelvoudig, 595074
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verzoek om verbetering van een beschikking afgewezen, aangezien niet is gebleken van een kennelijke fout als bedoel in artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 •