Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO5305, Eerste aanleg - meervoudig, HA RK 04-53
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) Verzoekers stellen dat mr. Koppen blijk heeft gegeven van ernstige vooringenomenheid en voeren daartoe het volgende aan. In de procedure die mr. Koppen heeft gevolgd ten aanzien van het verzoek van Van Nieuwenhoven om niet als getuige te hoeven verschijnen is het beginsel van hoor en wederhoor geschonden...
 • LJN BA1246, Eerste aanleg - meervoudig, zaaksnummer 276542/KG 06-1398 - rekestnummer HA/RK 2007-19
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek tot wraking van de voorzieningenrechter die op 15 december 2006 het kort geding in de zaak van verzoekers tegen de Staat met betrekking tot de 100%-controles op de luchthaven Schiphol heeft behandeld. Bij verzoekers is sprake van vrees voor de schijn van partijdigheid van de voorzieningenrechter...
 • LJN BA4934, Eerste aanleg - meervoudig, Wrakingsnummer 2007/7 - rekestnummer HA RK 07-313 - zaaknummer 284217
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek tot wraking ingevolge artikel 37 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verzoek afgewezen.
 • LJN BA5050, Eerste aanleg - meervoudig, wrakingsnr. 2007/6 - rekestnr. HA RK 07-368 - zaaknummer 285074
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek tot wraking ingevolge artikel 37 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verzoeker niet-ontvankelijk. Wrakingsverzoek niet tijdig gedaan, te weten zodra de feiten en omstandigheden aan verzoeker bekend zijn geworden.
 • LJN BB2119, Eerste aanleg - meervoudig, HA RK 07-541
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schriftelijk verzoek tot wraking in familiezaak. Verzoek wordt afgewezen. Verzoeker heeft naar het oordeel van de rechtbank geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit objectief de vrees voor partijdigheid van de rechter kan worden afgeleid. Het feit dat de man tijdens de zitting zijn vragen...
 • LJN BB5777, Eerste aanleg - meervoudig, 294044 rekestnummer: HA RK 07-949
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mondeling verzoek tot wraking ingevolge artikel 37 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Vraag of sprake is van vooringenomenheid van de rechter op grond van een eerder door hem gewezen uitspraak. Verzoek afgewezen.
 • LJN BB7908, Eerste aanleg - meervoudig, 297208 - rekestnummer HA RK 07-1130
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wrakingsverzoek. Uit het feit dat mr. [X] zich tijdens de zitting op 9 oktober 2007 kritisch over de advocaat van verzoekers heeft uitgelaten, kan niet worden afgeleid dat daarmee bij verzoekers de objectief gerechtvaardigde vrees van vooringenomenheid is opgewekt. Niet is immers gebleken dat mr. [X] zich daarbij partijdig heeft opgesteld...
 • LJN BB7914, Eerste aanleg - meervoudig, 296397 - rekestnummer HA RK 07-1110
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wrakingsverzoek. Voor zover verzoeker erover klaagt dat mr. [A] door zijn handelwijze in de hoofdzaak bij het opvragen en toelaten van de door [X] c.s. in de vrijwaringszaak overgelegde stukken, buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen is getreden en als procespartij is opgetreden, is de klacht veeleer van processuele aard...
 • LJN BD0531, Eerste aanleg - meervoudig, 306678 HA RK 08-254 Wrakingsnummer 2008/8
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schriftelijk verzoek tot wraking ingevolge art. 37 Rv. Verzoek afgewezen.
 • LJN BD1439, Eerste aanleg - meervoudig, 74992 HARK 08-2019
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Wrakingsbeschikking. Buiten behandeling gelaten verzoek evident niet-ontvankelijk. Behandeld verzoek ongegrond. Tardieve grondslag. Juistheid van eindbeslissingen van collega kantonrechters op verzoeken in beschermingsbewind niet ter beoordeling van opvolgend kantonrechter. Wraking niet om juistheid van een beslissing inhoudelijk aan de orde te stellen
 • LJN BG5419, Eerste aanleg - meervoudig, 77967 / HA RK 08-2069
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Wraking Rechter niet onpartijdig of vooringenomen door partij naar processtatus te vragen, aangezien dit ook aan de andere partij is gevraagd. Rechter mag tijdens comparitie vragen stellen om grenzen van de rechtsstrijd af te bakenen. Verzoek ongegrond.
 • LJN BG6684, Eerste aanleg - meervoudig, 324124 HA RK 08-1182 Wrakingsnummer 2008/20
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schriftelijk verzoek tot wraking ingevolge artikel 37 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De rechtbank wijst het verzoek tot wraking af. Het enkele feit dat rechter mr. X ten aanzien van verzoekster en gemachtigde van verzoekster eerder onwelgevallige beslissingen heeft genomen brengt niet...
 • LJN BG9426, Eerste aanleg - meervoudig, 326247 / HA RK 08-1295 Wrakingsnummer 2008/23
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mondeling verzoek tot wraking ingevolge art. 37 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verzoek afgewezen. De rechtbank ziet niet in dat de rechter heeft geweigerd de stukken die verzoeker naar de terechtzitting had meegenomen, in ontvangst te nemen. Over het toelaten van de stukken was immers nog geen beslissing genomen.
 • LJN BI0789, Eerste aanleg - meervoudig, rekestnummer: 327454 HA RK 08-1375 Wrakingnummer 2008/24
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schriftelijk verzoek tot wraking van mr. X ingevolge artikel 37 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Vervolgens tijdens de zitting van de wrakingskamer een mondeling wrakingsverzoek gericht tegen de wrakingskamer. Ter zitting is de gemachtigde van verzoekster, na een kort beraad van de wrakingskamer,...
 •