Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 359
1
Het vonnis bevat het ten laste gelegde alsmede de vordering van de officier van justitie.
2
De beslissingen vermeld in de artikelen 349, eerste lid, en 358, tweede en derde lid, zijn met redenen omkleed. Het vonnis geeft, indien de beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel door de officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen op die daartoe hebben geleid.
3
De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op de inhoud van in het vonnis opgenomen bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Voor zover de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend, kan een opgave van bewijsmiddelen volstaan, tenzij hij nadien anders heeft verklaard dan wel hij of zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit.
4
Bij toepassing van artikel 9a of artikel 44a van het Wetboek van Strafrecht geeft het vonnis in het bijzonder redenen op die tot de beslissing hebben geleid.
5
Het vonnis geeft in het bijzonder de redenen op, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid.
6
Bij de oplegging van een straf of maatregel die vrijheidsbeneming medebrengt, geeft het vonnis in het bijzonder de redenen op die tot de keuze van deze strafsoort, dan wel tot deze soort maatregel hebben geleid. Het vonnis geeft voorts zoveel mogelijk de omstandigheden aan, waarop bij de vaststelling van de duur van de straf is gelet.
7
Als de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, geeft het vonnis dit onder opgave van redenen aan.
8
Alles op straffe van nietigheid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG9897, Hoger beroep, 20-002024-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Artikelen 54, 108 Vreemdelingenwet 2000, artikel 4.39 Vreemdelingenbesluit 2000. Wat er ook zij van de door de verdediging gegeven uitleg aan het begrip “verblijf”, bij gebrek aan nadere onderbouwing en vaststellend dat uit de bewijsmiddelen volgt dat van enige ontheffing en/of uitzondering niet is...
 • LJN BC2609, Hoger beroep, 20-000756-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte heeft met betrekking tot de strafbaarheid van het bewezen verklaarde het verweer gevoerd dat er in de gemeente Eindhoven te weinig plakplaatsen zijn. Het overweegt dat verdachte op 18 december 2007 ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard, dat de poster die hij op 6 april 2006 te...
 • LJN BJ7103, Hoger beroep, 20-003056-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Rijbewijs- en kentekenplicht voor een Unimogvoertuig. Verdachte had geen gewoon rijbewijs, maar wel een tractorrijbewijs. Verdachte rijdt op de openbare weg in een zogenaamd Unimog-voertuig. Hij wordt vervolgd voor het besturen van dit voertuig terwijl hij daarvoor geen rijbewijs heeft en terwijl voor het voertuig geen kenteken is opgegeven...
 • LJN BI7005, Hoger beroep, 20-003755-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1.Verdachte is bij het verlaten van een flatgebouw gefouilleerd. Het enkele aantreffen in zijn fouillering van een pakje lange vloei met opdruk van een weedblad levert geen verdenking op dat in zijn voertuig verdovende middelen aanwezig zijn. 2. De aanwezigheid van een wapen in het voertuig, waarin de...
 • LJN AU8583, Hoger beroep, 20-007050-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Met betrekking tot het onder 3 tenlastegelegde feit stelt het hof vast dat zich in het dossier niet de resultaten bevinden van het door de politie ingestelde opsporingsonderzoek naar dit feit (de door de politie ingezonden processen-verbaal ontbreken). Aldus doet zich het geval voor dat het dossier...
 • LJN BA3131, Hoger beroep, 20-000648-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Strafoplegging; overschrijding redelijke termijn van artikel 6 EVRM ?
 • LJN BG6262, Hoger beroep, 20-004722-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1.Dagvaardingsperikelen (tijdsverloop, bevoegdheid stagiaire, betekening) 2.ontvankelijkheid hoger beroep 3.eisen aan proces-verbaal politie (ten spoedigste opgemaakt) Ad 1. Tijdsverloop als gevolg van interne afspraak tussen het arrondissementsparket Roermond en de rechtbank Roermond, inhoudende dat...
 • LJN BG1440, Hoger beroep, 20-001137-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Van de zijde van verdachte is aangevoerd dat de CIE-informatie achteraf deels onjuist bleek te zijn en dat derhalve aan de toetsing van de betrouwbaarheid van die informatie kennelijk een onjuiste beoordeling ten grondslag heeft gelegen. Derhalve was geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld...
 • LJN BD8979, Hoger beroep, 20-004416-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Hoewel de appelakte niet uitdrukkelijk een instemming als bedoeld in artikel 450, derde lid Sv behelst, kan deze daarin wel besloten geacht worden, zodat terecht gevolg is gegeven aan de volmacht. Verdachte is derhalve ontvankelijk in het hoger beroep.
 • LJN AA8967, Hoger beroep, WL.20.002995.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.002995.99 uitspraakdatum : 12 december 2000 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de...
 • LJN AE6537, Hoger beroep, 20.000264.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.000264.01 uitspraakdatum : 17 mei 2002 verstek dnip GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter...
 • LJN AN4714, Hoger beroep, 20.000531.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Mede gelet op de strekking van art. 52 van de APV Tilburg, te weten het tegengaan van hinderlijk gedrag bij of in gebouwen, moet worden geoordeeld dat niet het enkele zich zonder redelijk doel ophouden in een poort of portiek verboden is, maar dat dit gedrag slechts verboden is voor zover daardoor overlast kan worden veroorzaakt...
 • LJN BD8749, Hoger beroep, 20-001989-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Schending van het aanwezigheidsrecht. Veroordeling bij verstek waarbij de termijn zoals bedoeld in artikel 370 Wetboek van Strafvordering, alsmede het bepaalde in artikel 2 Algemene termijnenwet niet in acht is genomen. Dit verzuim strijdt zozeer met een behoorlijke procesorde dat het nietigheid van het onderzoek oplevert...
 • LJN BH6022, Hoger beroep, 20-004260-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verwerping verweer dat [naam] en [naam], beiden wachtmeester der Koninklijke Marechaussee, brigade Hoogerheide, niet bevoegd waren de bestuurder van de personenauto, merk Volkswagen, type Golf, staande te houden en hem vervolgens te vorderen mee te werken aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht...
 • LJN AV4828, Hoger beroep, 20-009114-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bewijsuitsluiting. Verdachte is staande gehouden door wachtmeesters van de KMAR. Vervolgens is door hen het rijbewijsregister geraadpleegd, verdachte terzake een overtreding van de WVW 1994 gehoord en aan verdachte proces-verbaal aangezegd, terwijl daartoe geen bevoegdheid bestond. Verdachte wordt vrijgesproken.
 • LJN AY7769, Hoger beroep, 20-000739-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Voorwaardelijk opzet bij poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel als bedoeld in artikel 302, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht. Verwerping noodweer(exces).
 •