Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene Wet Bijzondere ZiektekostenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA8515, Hoger beroep, 98/5844WVG en 98/5845 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/5844 en 5845 WVG U I T S P R A A K in het geding tussen: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg, appellant, en A., wonende te B., gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant is op daartoe aangevoerde gronden in hoger beroep gekomen van een door de...
 • LJN BC7398, Hoger beroep, 06/3775 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is aanvraag voor tillift terecht afgewezen. Had toepassing moeten worden gegeven aan de hardheidsclausule?
 • LJN BJ3929, Hoger beroep, 08/456 AWBZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vaststelling eigen bijdrage verblijf AWBZ-instelling. Naar het oordeel van de Raad kan bij de vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen (...) geen rekening worden gehouden met de door appellant genoemde schuldsaneringsregeling. ten aanzien van de echtgenote van appellant.
 • LJN AA8650, Hoger beroep, 97/5281 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/5281 WVG U I T S P R A A K in het geding tussen: A, wonende te B, appellante, wettelijk vertegenwoordigd door C, wonende te D, en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Monster, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Namens appellante is haar...
 • LJN AE7850, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 97/1259
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 97/1259 21 december 1999 13700 Uitspraak in de zaak van: Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum Sandhage, te 's-Gravenhage, appellante, gemachtigde: mr J.G. Sijmons, advocaat te Zwolle, tegen het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, te Utrecht, verweerder, gemachtigden...
 • LJN AL7012, Hoger beroep, 00/6547 WVG + 6548 WVG +6554 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Valt het zogenoemde weekendvervoer onder de uit de Wvg volgende zorgplicht?
 • LJN BA4913, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/52
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet tarieven gezondheidszorg Verpleeghuizen
 • LJN AS9531, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/00363
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting. Nu het onderhavige particuliere zorgservicecomplex niet op één lijn is te stellen met een ziekenhuis, is slechts de zogenoemde zorgcomponent in betaalde prijs als ziektekosten aftrekbaar.
 • LJN AE2591, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200101469/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200101469/1. Datum uitspraak: 15 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Thuiszorgburo Roden B.V.”, gevestigd te Roden, appellante, en College voor zorgverzekeringen, verweerder. 1. Procesverloop Bij besluit...
 • LJN AA5001, Eerste aanleg - meervoudig, E04.99.0008
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State E04.99.0008. Datum uitspraak: 28 JAN. 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de stichting Stichting Prisma, zetelend te Waalwijk, appellante, en het College voor zorgverzekeringen, verweerder. 1 Procesverloop Bij besluit van 16 februari 1998 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...
 • LJN AE2590, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200101482/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200101482/1. Datum uitspraak: 15 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thuiszorg Buro Haren B.V.", gevestigd te Haren, appellante, en het College voor zorgverzekeringen, verweerder. 1. Procesverloop Bij...
 • LJN AZ9896, Hoger beroep, 05/2227 WVG + 05/2259 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht geweigerd verhuiskostenvergoeding toe te kennen?
 • LJN AA8548, Hoger beroep, 98/5498 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/5498 WVG U I T S P R A A K in het geding tussen: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, appellant, en A., wonende te B., gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Namens appellant heeft drs W.J.M. Peters, werkzaam bij de Vereniging van Nederlandse...
 • LJN AE2578, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200101468/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200101468/1. Datum uitspraak:15 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Thuiszorg Buro Westergo B.V.”, gevestigd te Harlingen, appellante, en het College voor zorgverzekeringen, verweerder. 1. Procesverloop...
 • LJN AV7629, Hoger beroep, 03/4828 AWBZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Eigen bijdrage voor de AWBZ is hoger dan de medebewoners van de AWBZ-instelling die een Wajong-uitkering ontvangen. Geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel.
 • LJN AA5575, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/379 WVG Z BUC
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Aanvraag gemeenschappelijke voorzieningen in gemeenschappelijke woonruimten door verhuurder van WoonZorgComplex.

  1. Awb: Nieuw besluit hangende bezwaar waarbij alleen verbetering/aanvulling motivering naar aanleiding van bezwaarschrift is in strijd met art. 6:18, derde lid Awb.
  2. Materieel...
 • LJN AY4884, Hoger beroep, 02/2427 AWBZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Eigen bijdrage voor verblijf in het verpleeghuis.
 • LJN ZB8030, Hoger beroep, 98/3863 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek woningaanpassing.
 • LJN BA5310, Hoger beroep, 04/4644 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering WVG-voorzieningen aan persoon met AWBZ-indicatie. Heeft rechtbank terecht aangegeven dat niet de indicatie van het LCIG maar de feitelijke situatie doorslaggevend is?
 • LJN ZB8168, Hoger beroep, 98/5894 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Kan de weigering betrokkene een vergoeding te geven voor het aanbrengen een tillift in de woning van haar ouders de rechtelijke toets doorstaan?
 • LJN AA8549, Hoger beroep, 98/5530 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/5530 WVG U I T S P R A A K in het geding tussen: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg, appellant, en A., wonende te B., wettelijk vertegenwoordigd door C., wonende te D., gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant is op daartoe aangevoerde gronden...
 • LJN AA8545, Hoger beroep, 98/5531 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/5531 WVG U I T S P R A A K in het geding tussen: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg, appellant, en A., wonende te B., wettelijk vertegenwoordigd door C., wonende te D., gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant is op daartoe aangevoerde gronden...
 • LJN AO5982, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03 / 968 WVG K1
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verstrekking rolstoel aan gehandicapte, verblijvend in AWBZ-instelling op basis van pgb. Zorgplicht gemeentebestuur.
 • LJN AE2592, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200101464/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200101464/1. Datum uitspraak: 15 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Thuiszorgburo Buinerveen B.V.”, gevestigd te Buinerveen, appellante, en College voor zorgverzekeringen, verweerder. 1. Procesverloop...
 • LJN BB8601, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/107 en 06/108
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet tarieven gezondheidszorg Verpleeghuizen
 • LJN AE8521, Hoger beroep, 98/7704 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/7704 WVG U I T S P R A A K In het geding tussen: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, appellant, en [gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij primair besluit van 10 december 1996 is aan gedaagde op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten ...
 •