Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD6722, Hoger beroep, 200708551/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 januari 2006 heeft de burgemeester van Midden-Delfland (hierna: de burgemeester) aan een medewerker van Bouw- en woningtoezicht en een medewerker van de brandweer Midden-Delfland een machtiging afgegeven om de woningen gelegen aan de [locatie 1] en [locatie 2] en de door de bewoners...
 • LJN BD6937, Kort geding, 128328/KG ZA 08-147
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  "KRAKERS", "ONTRUIMING", "SPOEDEISEND BELANG", "EVRM", "BUPO".
 • LJN AB2612, Voorlopige voorziening, Awb 01/976
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Arrondissementsrechtbank te Arnhem Sector Bestuursrecht Reg.nr.: Awb 01/976 UITSPRAAK van de president ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: [verzoeker] h.o.d.n. Coffeeshop Flyin High, gevestigd te Nijmegen, verzoeker, en de burgemeester van Nijmegen, verweerder...
 • LJN AY5708, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700487-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank is van oordeel dat de woning onbevoegd is doorzocht. Ten gevolge daarvan zijn de daarbij aangetroffen materialen, bevattende amfetamine en cocaïne, onbevoegd in beslag genomen.Overwegende dat het genoemde materiaal door het vormverzuim is verkregen, terwijl dit vormverzuim indruist tegen...
 • LJN BH0484, Hoger beroep, 200804157/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 september 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan [appellant] een boete opgelegd van € 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
 • LJN BJ4901, Hoger beroep kort geding, 200.019.452/01 en 200.020.381/01
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  04-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Hof staat huiszoeking door (voormalig) werkgever niet toe.
 • LJN AA6871, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/5337
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Haarlem enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken U I T S P R A A K ex artikel 34a en 34j Vreemdelingenwet (Vw) reg.nr.: AWB 00/5337 VRWET J Inzake: A, geboren op [...] 1973, van Albanese nationaliteit, verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Ter Apel te Ter Apel, hierna te noemen...
 • LJN AD6517, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/41660 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / binnentreden. De staandehouding heeft plaatsgevonden in een perceel in Amsterdam dat dienst doet als doorgangshuis voor illegalen. De stelling van verweerder dat de in het pand aanwezige vreemdelingen niet kunnen worden aangemerkt als bewoners in de zin van artikel 12 Grondwet...
 • LJN AO7395, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/64458
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / binnentreden woning. Uit de stukken kan niet worden afgeleid dat toestemming is gevraagd en verkregen van één van de bewoners om de woning te betreden. Nu geen toestemming is verleend, kan de woning slechts worden betreden op basis van een machtiging tot binnentreden. De rechtbank is van oordeel dat de niet...
 • LJN BC9069, Hoger beroep, 200706849/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 december 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) [appellant] een boete van € 8.000 opgelegd, wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
 • LJN BH2775, Kort geding, 416720 / KG ZA 09-11 NB/LO
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Voorzieningenrechter verbiedt in navolging gerechtshoven strafrechtelijke ontruiming gekraakt pand. Wettelijke grondslag voor toepassing van dit dwangmiddel ontbreekt. Deze grondslag is vereist, omdat inbreuk wordt gemaakt op een grondrecht. Dit verbod laat de civielrechtelijke ontruiming onverlet.
 • LJN BA3706, Hoger beroep, 200607736/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 april 2005 heeft de burgemeester van de gemeente Cromstrijen (hierna: de burgemeester) C.W. Troost en M.A.A. van de Kamp van de gemeente Cromstrijen taakveld brandweer gemachtigd om, desnoods tegen de wil van de bewoner(s) en/of eigenaar, de woning gelegen aan de [locatie] te [plaats]...
 • LJN AQ8910, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/1199 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  last onder dwangsom ter voorkoming van plaatsing van inboedel op openbare weg na ontruiming
 •