Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

OpiumwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC2411, Eerste aanleg - meervoudig, 71995 ha za 611 van 2005
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Een gemeente heeft de sluitingstijd van coffeeshops vervroegd door het gedoogbeleid van de burgemeester en de algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeenteraad aan te passen. De rechtbank oordeelt dat dit niet onrechtmatig is, behalve voor zover de APV aan de burgemeester de bevoegdheid geeft wettelijke regels vast te stellen...
 • LJN AO0739, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008307-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Criminele organisatie, internationale drugshandel, wapens. Diverse verweren o.a. geldigheid van de dagvaarding, bevoegdheid van de rechtbank en rechtmatigheid van het bewijs.
 • LJN AO3664, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008152-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Geen medeplegen. Verdachte heeft geen actieve rol gespeeld bij het plegen van het delict. Zij heeft een passieve houding aangenomen, doch deze heeft er niet toe geleid dat er sprake is van medeplegen in juridische zin.
 • LJN AE1711, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008259-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/008259-01 Datum uitspraak: 18 april 2002 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats], wonende te [adres], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid ...
 • LJN AD6284, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005199-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005199-01 Datum uitspraak: 27 november 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte], wonende te [woonplaats verdachte]. Dit vonnis is...
 • LJN AB2114, Eerste aanleg - meervoudig, 05-090074-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: [verdachte] geboren in 1955, thans gedetineerd in het huis van bewaring te Zutphen. Raadsman: mr. M.G.W.M. Geurts, advocaat te Nijmegen...
 • LJN AF5177, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005399-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005399-02 Datum uitspraak: 04 maart 2003 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum/plaats], wonende te [woonplaats/adres]. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 18 februari 2003...
 • LJN AL3247, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005343-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verwerping van verweren ten aanzien van de machtiging tot binnentreden
 • LJN AO4200, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090329-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  In georganiseerd verband criminele activiteiten plegen, waaronder bedrieglijke bankbreuk, oplichting, valshe4id in geschrifte en het aanwezig hebben van hennep.
 • LJN AO4212, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008156-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Vrijspraak van de tenlastegelegde moord/doodslag wegens het ontbreken van causaal verband tussen het overlijden van het slachtoffer en de door verdachte gepleegde gedragingen.
 • LJN BD6204, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630388-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  opiumwet en wet wapens en munitie, bewijsoverwegingen wet wapens en munitie, strafmaatmotivering
 • LJN AO4221, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008163-03
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  20-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Dagvaarding ten aanzien van het tenlastegelegde feit onder 2 nietig, nu deze onvoldoende feitelijk is en daarmee niet voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering.
 • LJN BI2439, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630454-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Opium, strafmaatmotivering
 • LJN AO5350, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/005809-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar onder meer voor moord. Slachtoffer was twintig jaar en stond nog maar aan het begin van zijn leven op het moment dat hij door verdachte werd doodgeschoten. Verdachte heeft hem het meest fundamentele recht dat een mens heeft, te weten het recht om te leven, ontnomen...
 • LJN AF5179, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005681-02 + 03/005641-00 (ttzgev.)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005681-02 + 03/005641-00 (ttzgev.) Datum uitspraak: 5 maart 2003 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum/plaats], wonende te [woonplaats], thans gedetineerd in het Huis van Bewaring "Overmaze" te Maastricht...
 • LJN AO8605, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090261-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Promis-vonnis; verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het telen van hennep en het plegen van oplichting. Onder andere kan niet bewezen worden dat hij deel heeft uitgemaakt van een criminele organisatie.
 • LJN AS3541, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008127-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De verdachte heeft diverse malen amfetamine verstrekt en is tevens betrokken geweest bij het buiten het Nederlands grondgebied brengen van harddrugs. De verdachte handelde daarbij uit puur financieel gewin en hij heeft volstrekt geen oog gehad voor de maatschappelijke problemen die de handel in verdovende middelen met zich brengt...
 • LJN AA1000, Eerste aanleg - meervoudig, 05.072594.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-09-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS TEGENSPRAAK In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: VERDACHTE 1, geboren op [datum] te [plaats], thans gedetineerd in het Huis van Bewaring. Advocaat: mr. L.P. Veldhuijzen, advocaat te Arnhem. Parketnummer...
 • LJN AF4319, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005480-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005480-02 Datum uitspraak: 10 december 2002 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum/plaats], wonende te [woonplaats/adres], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid ...
 • LJN BF1264, Eerste aanleg - meervoudig, 07/440103-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  strafmaatmotivering inzake Opiumwet.
 • LJN AD6288, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008075-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/008075-99 Datum uitspraak: 27 november 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte], wonende te [woonplaats verdachte], thans gedetineerd...
 • LJN BD6541, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630105-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Bewijs, drugshandel, bewijsoverwegingen en strafmaatmotivering.
 • LJN AD4775, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005503-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005503-01 Datum uitspraak: 16 oktober 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte], wonende te [woonplaats verdachte], thans gedetineerd...
 •