Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

OpiumwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY5433, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700160-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank zal, in reactie op de geconstateerde ernstige schending van het huisrecht, naast de toepassing van bewijsuitsluiting, tevens de modaliteit van de voorgenomen, aan de verdachte op te leggen sanctie wijzigen.
 • LJN BB6502, Eerste aanleg - meervoudig, 01/841055-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard omdat verdachte ten onrechte als verdachte is aangemerkt.
 • LJN AZ8311, Eerste aanleg - meervoudig, 03/500397-06, 03/095031-02 (vtvv)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Onrechtmatig binnentreden in het bedrijfspand van verdachte, nu het vermoeden van schuld slechts gebaseerd was op een anonieme tip via "Meld Misdaad Anoniem". Dit levert op een verzuim bij het voorbereidend onderzoek, dat niet meer kan worden hersteld.Dit vormverzuim leidt niet tot uitsluiting van alle...
 • LJN AZ6101, Cassatie, 00571/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  De opvattting dat de vaststelling van feiten die ten grondslag worden gelegd aan de verwerping van een verweer dat bewijsmateriaal onrechtmatig is verkregen, moet berusten op de in de uitspraak vermelde inhoud van wettige bewijsmiddelen, is niet juist (HR NJ 1982, 533).
 • LJN AU0850, Hoger beroep, 23-000098-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft zich samen met anderen gedurende een periode van ruim een maand schuldig gemaakt aan de bereiding, verwerking en bewerking van ongeveer 85 kilogram van een materiaal bevattende cocaïne. veroordeling tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.
 • LJN AE4252, Cassatie, 00761/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  15 oktober 2002 Strafkamer nr. 00761/01 AG/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 30 maart 2001, nummer 21/001872-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [geboortedatum] 1965, wonende te [woonplaats]...
 • LJN BC9483, Hoger beroep, 20-004681-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bij de CIE ingekomen informatie, afkomstig van een als zodanig in het informantenregister ingeschreven informant, is niet gelijk te stellen met een anonieme melding. Concrete en gedetailleerde, betrouwbaar geoordeelde CIE-informatie kan voldoende zijn om tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit...
 • LJN BH9845, Hoger beroep, 20-001569-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Hennepkwekerij. Onrechtmatig binnentreden in woning vanwege ontbreken redelijk vermoeden dat aldaar een overtreding van de Opiumwet werd gepleegd (art. 9 Opiumwet), alsmede niet voldoen aan artikel 153, lid 2, Wetboek van Strafvordering nu de opgave van redenen van wetenschap in het proces-verbaal ontbreekt...
 • LJN BC5314, Eerste aanleg - meervoudig, 09/900939-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het aanwezig hebben van 2.735 gram hennep, een hoeveelheid die niet voor persoonlijk gebruik bestemd kan zijn. Gezien de ernst van de gepleegde feiten en het feit dat verdachte geen vaste woon of verblijfplaats heeft in Nederland acht de rechtbank een gevangenisstraf,...
 • LJN BB6501, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839323-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Openbaar ministerie niiet ontvankelijk verklaard omdat verdachte ten onrechte als verdachte is aangemerkt.
 • LJN AF2649, Hoger beroep, 21-001832-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-001832-02 Uitspraak dd.: 23 december 2002 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Arnhem meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Zwolle van 27 juni 2002 in de strafzaak tegen [verdachte]...
 • LJN BB9903, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839323-06 (nw)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Nu onderzoek in de woning van verdachte heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een anonieme tip via Melding Misdaad Anoniem en enig nader onderzoek vervolgens achterwege is gebleven spreekt de rechtbank verdachte vrij van de verdenking van overtreding van artikel 2 en 3 van de Opiumwet.
 • LJN BD2304, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860608-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf voor het houden van toezicht en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden gedurende de terugwinning van cocaine uit een maskerend kruidenmengsel. Vrijspraak witwassen.
 • LJN AU0890, Hoger beroep, 23-004624-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In een loods aan de Wolvenkoog 3 te Alkmaar is op 17 september 2003 een zogenaamd cocaïnelaboratorium aangetroffen waar op grootschalige en professionele wijze cocaïne bevattende materialen werden bereid, bewerkt en verwerkt. Verdachte heeft zich daar samen met anderen gedurende een periode van enkele...
 • LJN AY0310, Eerste aanleg - meervoudig, 03/535405-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  1. Aan de orde zijn de Aanwijzing Opiumwet van 2 november 2000 en de Richtlijn voor Strafvordering Opiumwet, softdrugs van 2 november 2000. De rechtbank maakt uit de Aanwijzing Opiumwet van 2 november 2000 op dat men maximaal 5 gram hennep in bezit mag hebben. In casu had verdachte aanmerkelijk méér ...
 • LJN BB7558, Eerste aanleg - meervoudig, 04/660035-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank is van oordeel dat in op ambtseed opgemaakte processen-verbaal en onder ede afgelegde verklaringen van opsporingsambtenaren zeker over dit soort voor de juridische beoordeling essentiële onderdelen geen onverklaarbare tegenstrijdigheden mogen voorkomen. Daarbij kan dan in het midden blijven...
 • LJN BI3875, Cassatie, 07/10480
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Het Hof heeft aangenomen dat de Hovj bekend was met de inhoud van een mutatie toen hij de machtiging tot binnentreden uitschreef en heeft het verweer (dat de enkele melding bij de MMA geen redelijk vermoeden van schuld kan opleveren) verworpen omdat o.g.v. een anonieme melding en de inhoud van die mutatie...
 • LJN BB1989, Eerste aanleg - meervoudig, 15/660471-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De Rechtbank Haarlem spreekt verdachte vrij van diefstal van elektra. Met betrekking tot de hennepstekkenkwekerij wordt verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden, waarvan 3 (drie) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren met aftrek. Daarnaast wordt verdachte een werkstraf van 240 ...
 • LJN BB1982, Eerste aanleg - meervoudig, 15/660476-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De Rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 180 uren met aftrek en een geldboete van € 500,00, in termijnen te betalen, omdat verdachte gedurende ongeveer drie maanden een uitvoerende rol heeft gespeeld in een zeer professioneel opgezette hennepstekkenkwekerij. In die periode heeft...
 • LJN BA3976, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700463-06; 03/411046-06 (ttzgev);VTVV 10/276624-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Ten tijde van de opsporing door de politie bestond er voldoende redelijk vermoeden van schuld in de zin van artikel 9 van de Opiumwet om tot controle van de personenauto van verdachte over te gaan. Wettig en overtuigend bewezen dat verdachte dealer van verdovende middelen is. Ondanks herhaaldelijke politiecontrole heeft hij deze activiteit niet gestaakt.
 • LJN AF6845, Hoger beroep, 10.001117.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.001117.02 uitspraakdatum : 28 maart 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in...
 • LJN AZ4219, Hoger beroep, 20-002631-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verwerpen van verweren met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Verweren hebben betrekking op de aanvang van het onderzoek en het karakter daarvan, de inzet van peilbakens op/in/aan goederen die gebruikt plegen te worden bij de productie van synthetische drugs en de procedure ex artikel 187d Sv.
 • LJN BI7212, Hoger beroep, 21-003615-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vrijspraak van het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod en diefstal van elektriciteit aangezien het hof de lezing dat verdachte een katvanger zou zijn - en niet de kweker en de dief van de elektriciteit - aannemelijk acht. Het hof is van oordeel...
 • LJN AB2202, Cassatie, 02442/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  19 juni 2001 Strafkamer nr. 02442/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 27 maart 2000, parketnummer 24/000033-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968, wonende te [woonplaats]...
 • LJN BC3646, Hoger beroep, 20-000402-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bewijsuitsluiting na onrechtmatig binnentreden. Artikel 9 van de Opiumwet. Naar het oordeel van het hof kan aan een enkele anonieme melding nog niet het in artikel 9 van de Opiumwet bedoelde vermoeden worden ontleend. Het zich toegang verschaffen tot de betreffende loods was dan ook onrechtmatig. Dit...
 • LJN BF3950, Hoger beroep, 22-004710-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft aan (een) onbekend gebleven perso(o)n(en) de bovenverdieping van zijn winkel ter beschikking gesteld voor het kweken van hennep en zich zodoende medeplichtig gemaakt aan het telen van hennepplanten en stelen van de voor die teelt benodigde elektriciteit. Door het plegen van deze feiten...
 • LJN AU0863, Hoger beroep, 23-004639-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In een loods aan de Wolvenkoog 3 te Alkmaar is op 17 september 2003 een zogenaamd cocaïnelaboratorium aangetroffen waar op grootschalige en professionele wijze cocaïne bevattende materialen werden bereid, bewerkt en verwerkt. Verdachte heeft zich daar samen met anderen gedurende een periode van enkele...
 • LJN BG3908, Hoger beroep, 20-002195-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 3 Opiumwet. Veroordeling ter zake van opzettelijk aanwezig hebben van hennep en hasjiesj. Verwerping van verweren. 1. Op de dag van het binnentreden in de loods van verdachte bestond voldoende (actuele) verdenking dat toen en aldaar een overtreding van de Opiumwet werd gepleegd. 2. De handelingen...
 • LJN AA8967, Hoger beroep, WL.20.002995.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.002995.99 uitspraakdatum : 12 december 2000 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de...
 • LJN BC1375, Cassatie, 03468/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Anonieme informatie. Voorop staat dat geen rechtsregel eraan in de weg staat dat de politie anonieme informatie gebruikt als startinformatie voor een opsporingsonderzoek (vgl. HR LJN AV4179). Gelet hierop en op de door het Hof vastgestelde omstandigheden is het oordeel van het Hof dat de informatie van...
 • LJN AY5363, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700161-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank zal, in reactie op de geconstateerde ernstige schending van het huisrecht, naast de toepassing van bewijsuitsluiting, tevens de voorgenomen, aan de verdachte op te leggen sanctie op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering verlagen; de rechtbank zal 9 maanden minder gevangenisstraf...
 • LJN AO1712, Cassatie, 01118/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Wederspannigheid door drugsdealer met bolletjes in mond die door verbalisanten bij de keel wordt gegrepen. 's Hofs oordelen dat (1) tegen verdachte ernstige bezwaren bestonden ex art. 9 lid 3 (oud) Opiumwet die een onderzoek aan het lichaam rechtvaardigden en (2) dat de verbalisanten onder de vastgestelde...
 • LJN BG9605, Eerste aanleg - meervoudig, 811653-07 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Officier van justitie is ontvankelijk: geen détournement de pouvoir; doorzoeking niet in strijd met art. 96c Sv en bevel telefoontap rechtmatig. veroordeling hennepkwekerij op een drietal locaties, alsmede diefstal electriciteit op twee locaties. Daarnaast veroordeling aanwezigheid vuurwapens en munitie.
 •