Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet toezicht effectenverkeer 1995Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4091, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129118-96
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 16 juli 1998 op tegenspraak +-----------+ ¦ VONNIS ¦ +-----------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, economische meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN AY6714, Cassatie, 02131/05 P
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Profijtontneming. Nu het hof de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel klaarblijkelijk heeft doen berusten op beide feiten idzv. art. 36e.1 Sr, zoals deze in de hoofdzaak waren bewezen verklaard, brengt de vrijspraak van betrokkene van 1 van die 2 feiten (feit 2) door de HR (LJN AY6713...
 • LJN AO5060, Hoger beroep, 23-000020-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 46, eerste lid, aanhef en onder a. van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, begaan door een rechtspersoon terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan die verboden gedraging.
 • LJN AY6713, Cassatie, 02130/05 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Leugenachtig ex art. 334 Sr. 2. Voorwetenschap en bijzonderheid ex art. 46 (oud) Wte 1995. 3. Vrijspraak door HR. Ad 1. ’s Hofs oordeel dat het weergeven van feiten die op zichzelf juist zijn, in combinatie met het verzwijgen van andere feiten die voor de interpretatie van de weergegeven feiten essentieel zijn, i...
 • LJN BD6188, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993153-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank concludeert uit de relevante feiten en omstandigheden dat verdachte, die een relatief groot pakket aandelen heeft verkocht nadat hij een bespreking had gehad met de CEO en CIO van de vennootschap waar die aandelen betrekking op hadden, dat het niet anders kan dan dat verdachte vanaf die...
 • LJN AA4093, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129114-96
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 16 juli 1998 op tegenspraak +-----------+ ¦ VONNIS ¦ +-----------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, economische meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], zonder vaste woon...
 • LJN AO7870, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009050-03 (ontneming)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam doet uitspraak in voorkenniszaak. Ontnemingsvordering.
 • LJN AS5811, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009071-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vonnis in handel met voorkennis zaak.
 • LJN AR6884, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009091-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft 2 vermogensbeheerders uitgelokt tot effectentransacties met voorwetenschap.
 • LJN AT9488, Hoger beroep, 23-002737-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte heeft, nadat hij door zijn vader op de hoogte was gesteld van koersgevoelige informatie, gehandeld in aandelen Kempen & Co N.V.. Deze voorkennis bestond uit informatie over Kempen & Co N.V., welke informatie na openbaarmaking naar verwachting positief van invloed zou zijn op de koers van aandelen...
 • LJN BA6685, Hoger beroep, 23-000020-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Voorwetenschap na terugwijzing Hoge Raad. Naar het oordeel van het hof zijn de personeelsopties niet aan te merken als ‘effecten die toen waren genoteerd aan een op grond van artikel 22 van de Wet toezicht effectenverkeer erkende en in Nederland gevestigde beurs’. Hetgeen de verdachte onder 1b en 2 is...
 • LJN AO7862, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120018-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam doet uitspraak in voorkenniszaak.
 • LJN AI1182, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009035-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 46 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.
 • LJN BA6697, Hoger beroep, 23-000022-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Voorwetenschap na terugwijzing door Hoge Raad. Naar het oordeel van het hof zijn de personeelsopties niet aan te merken als ‘effecten die toen waren genoteerd aan een op grond van artikel 22 van de Wet toezicht effectenverkeer erkende en in Nederland gevestigde beurs’. Hetgeen de verdachte onder 1b is...
 • LJN AA4089, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129113-96
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 16 juli 1998 op tegenspraak +-----------+ ¦ VONNIS ¦ +-----------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, economische meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wo-nende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN AB2606, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009070-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft feitelijk leiding heeft aan het door Content Beheer N.V. met voorkennis handelen in beursgenoteerde effecten door het uitgeven van 50.500 personeelsopties.
 • LJN AA4085, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129116-96
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 16 juli 1998 op tegenspraak +-----------+ ¦ VONNIS ¦ +-----------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, economische meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats]op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN AB2605, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009069-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft feitelijk leiding gegeven aan het door Content Beheer N.V. met voorkennis handelen in beursgenoteerde effecten door het uitgeven van 50.500 personeelsopties.
 • LJN AO7869, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120018-02 (ontneming)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam doet uitspraak in voorkenniszaak. Ontnemingsvordering.
 • LJN AR6888, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120109-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft met voorwetenschap effectentransacties bewerkstelligd.
 • LJN AT9901, Hoger beroep, 23-005688-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ontnemmingszaak behorende bij strafzaak met LJN AT9894
 • LJN AR8021, Cassatie, 01003/04 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Handelen met voorwetenschap. 1. In het recht is geen steun te vinden voor de opvatting dat een bijzonderheid ex art. 46 (oud) Wte 1995 niet kan bestaan uit meer in samenhang te beschouwen omstandigheden. 2. Door te oordelen dat de koers “in niet onbetekenende mate verder zou zijn opgestuwd” heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de koers in de door art...
 • LJN AO7867, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009050-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam doet uitspraak in voorkenniszaak.
 • LJN AT9485, Hoger beroep, 23-002750-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte is, nadat hij door zijn dochter op de hoogte was gesteld van koersgevoelige informatie, te weten dat Kempen & Co N.V. zou worden overgenomen, vrijwel onmiddellijk overgegaan tot de aankoop van een aanzienlijk aantal aandelen in dat beursgenoteerd fonds. De verdachte heeft gehandeld met de...
 • LJN AH9969, Voorlopige voorziening, 03/1236 VBC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Bij besluit van 14 april 2003 heeft verweerder de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van [z] (hierna: [w]) als daartoe bevoegd orgaan, ingevolge artikel 14, eerste lid, onder b, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (hierna: Wtk 1992) een aanwijzing gegeven, inhoudende dat de Algemene Vergadering...
 • LJN AN7012, Hoger beroep, 23-002808-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Evenals in de hoofdzaak is bij de ontneming van het wederrechtelijke verkregen voordeel sprake van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In de hoofdzaak heeft dit geleid tot een aanzienlijke matiging van de opgelegde straf...
 • LJN AT9894, Hoger beroep, 23-004654-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft getracht de bezoekers van het internet discussieforum Guru op het verkeerde been te zetten door leugenachtige berichten te verspreiden en beoogde daarmee de koers te beïnvloeden en zichzelf dientengevolge te bevoordelen. Hij heeft onder meer gesuggereerd dat een partij grote aantallen...
 • LJN AA4092, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129115-96
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 16 juli 1998 op tegenspraak +-----------+ ¦ VONNIS ¦ +-----------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, economische meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN BD6199, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993154-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte wordt veroordeeld voor handel met voorkennis in aandelen. De verklaring van verdachte ter terechtzitting dat hij een niet nader toegelichte opdracht van een goede vriend om zijn aandelen te verkopen heeft uitgevoerd, is niet geloofwaardig en bovendien niet consistent met zijn eerdere verklaring dat hij de aandelen uit eigen beweging heeft verkocht...
 • LJN AG6118, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009043-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 46 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.
 • LJN AZ5699, Cassatie, 00987/06 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Wijziging tenlastelegging, hetzelfde feit ex art. 68 Sr. 2. Het woord “opzettelijk” in de tenlastelegging mbt economische delicten. Ad 1. ‘s Hofs oordeel dat de toegelaten wijziging niet tot gevolg heeft dat de onderhavige tll niet langer hetzelfde feit ex art. 68 Sr inhoudt, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting...
 • LJN AB2604, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009068-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft feitelijk leiding gegeven aan het door Content Beheer N.V. met voorkennis handelen in beursgenoteerde effecten door het uitgeven van 50.500 personeelsopties.
 • LJN AH9783, Voorlopige voorziening, 03/1238 VBC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Btb moet naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, op grond van de voornemens en antecedenten van de in het eerste lid bedoelde personen en van overige personen die middellijk of onmiddellijk bevoegd zijn bestuurders, als bedoeld in het eerste lid, van...
 • LJN AN9809, Eerste aanleg - meervoudig, 02/2879
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rb. 's-Gravenhage: ... Leemhuis vordert in deze procedure, ...dat de rechtbank bij vonnis ... de Staat veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan haar te voldoen een bedrag van EUR 8.850.259,26, te vermeerderen met de wettelijke rente ....met veroordeling van de Staat in de proceskosten....
 • LJN AX6763, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993023-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank in Amsterdam veroordeelt directeur van McGregor tot een geldboete ter hoogte van € 200.000,-, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 jaar hechtenis. Veroordeelde heeft samen met een medebestuurder van het aan de beurs genoteerde fonds McGregor en haar president commissaris...
 • LJN AH9509, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009052-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Poging tot het, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het verspreiden van een leugenachtig bericht doen stijgen van de prijs van geldswaardig papier.
 • LJN AA4088, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129122-96
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 16 juli 1998 op tegenspraak +-----------+ ¦ VONNIS ¦ +-----------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, economische meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN AS5799, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120069-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vonnis in handel met voorkennis zaak.
 • LJN AN7010, Hoger beroep, 23-002807-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft gehandeld in certificaten van aandelen F.I., terwijl hij ten tijde van de transacties uit hoofde van zijn functie als directeur bij dit bedrijf beschikte over niet openbaar gemaakte gegevens die als koersgevoelig moeten worden aangemerkt. Door aldus te handelen heeft verdachte het vertrouwen...
 • LJN AO5065, Hoger beroep, 23-000022-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 46, eerste lid, aanhef en onder a. van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, begaan door een rechtspersoon terwijl hij opdracht heeft gegeven tot dit feit.
 • LJN AS5803, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120070-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vonnis in handel met voorkennis zaak.
 • LJN AA5016, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009058-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/009058-99 datum uitspraak: 29 februari 2000 op tegenspraak +-------------------+ ¦ VERKORT VONNIS ¦ +-------------------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, economische meervoudige kamer A, in de strafzaak tegen...
 •