Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet voorkeursrecht gemeentenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC7351, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/237 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wet voorkeursrecht gemeenten Naar het oordeel van de rechtbank kan niet gezegd worden dat in dit geval aan de in artikel 2 van de Wvg genoemde voorwaarde wordt voldaan dat voor een aanwijzing alleen gronden in aanmerking komen waaraan bij een structuurplan een niet-agrarische bestemming is toegedacht...
 • LJN AZ2785, Hoger beroep, 200602047/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 januari 2005 heeft de raad van de gemeente Utrecht (hierna: de raad) op de voet van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) nader omschreven percelen van appellante, gelegen binnen het plangebied Zeedijk/Westerdijk te Utrecht, aangewezen als gronden waarop de...
 • LJN AU3284, Eerste aanleg - meervoudig, 05/734
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Afschrijving op bedrijfsgebouw met grond. De restwaarde van de grond is aanmerkelijk en blijvend gestegen. Goedkoopmansgebruik verplicht evenwel niet tot aanpassing van de afschrijving.
 • LJN BC8138, Eerste aanleg - enkelvoudig, 140003 / HA RK 07-107
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoek ex artikel 27 Wet voorkeursrecht gemeenten. De door verzoeker aangevoerde bijzondere persoonlijke omstandigheden (perceel is ouderdomsvoorziening, geen verkoop mogelijk tegen reele waarde, onthouden van informatie) zijn onvoldoende onderbouwd. Afwijzing van verzoek. Geen kostenveroordeling gemeente.
 • LJN AF9229, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200205276/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200205276/1. Datum uitspraak: 28 mei 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellanten], wonend te [woonplaats] en het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, verweerder. 1. Procesverloop Bij besluit van 5 maart 2002 heeft de gemeenteraad van Goirle,...
 • LJN AL3309, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03478
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat met verweerder overeenstemming is bereikt over waardering van het object. Hof acht taxatierapporten van beide partijen niet deugdelijk. Eigen berekening leidt tot waarde van ƒ 135.000.000 op 1 januari 1999.
 • LJN AW2261, Hoger beroep, 200508246/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 22 juni 2004 heeft de raad van de gemeente Oldebroek (hierna: de raad) op de voet van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) aangewezen als gronden waarop artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn de percelen, gelegen in het gebied "...
 • LJN AF2106, Hoger beroep, 200202641/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202641/1. Datum uitspraak: 18 december 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellanten], allen wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Zwolle van 2 april 2002 in het geding tussen: appellanten en de raad van de gemeente Hardenberg. 1...
 • LJN BB8747, Eerste aanleg - meervoudig, 289052 / HA RK 07-628
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wet voorkeursrecht gemeenten; De koopovereenkomst, de geldleningsovereenkomst en de hypotheekovereenkomsten tezamen hebben de kennelijke strekking afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente nu de beschikkingmacht over en het economisch belang bij de percelen tenminste in enigerlei mate is overgedragen...
 • LJN AU1434, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/439 BESLUI 229
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De wetgever heeft beoogd dat de bevoegdheid tot vestiging van een vervroegd voorkeursrecht als bedoeld in artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten wordt toegepast in gevallen waarin het gemeentebestuur voor de betreffende gronden nog geen structuur- of bestemmingsplan heeft kunnen vaststellen, althans in ontwerp ter inzage heeft kunnen leggen...
 • LJN AZ2635, Hoger beroep, 163/2006 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 24 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten. Ten aanzien van het eerste onderdeel van de klacht is het hof van oordeel dat de notaris geen verwijt kan worden gemaakt van zijn handelen, te weten het plaatsen van de voetverklaring onder de leveringsakte. De notaris heeft betoogd dat hij, alvorens dat...
 • LJN AE6739, Hoger beroep, 200102420/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Gemeentelijk voorkeursrecht niet strijdig met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Aanwijzing percelen op de voet van art. 8 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Ten aanzien van de gemeente Margraten is sprake van uitbreidingscapaciteit in de zin van art. 2a Wvg. Voor de opvatting van de rechtbank...
 • LJN BD1254, Eerste aanleg - meervoudig, 289751 / HA RK 07-679
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wet voorkeursrecht gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst en de schriftelijke volmacht hebben de kennelijke strekking afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente nu de beschikkingsmacht over en het economisch belang bij het perceel tenminste in enigerlei mate is overgedragen. Derhalve verklaart...
 • LJN AI0599, Hoger beroep, 200203304/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 april 2000 heeft appellant sub 1, met toepassing van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg), nader aangegeven gronden aangewezen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van die wet van toepassing zijn. Hoger beroep van LJN AE2494
 • LJN AA6480, Hoger beroep, 19990172111.
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  20-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Verzoek om inzage paspoort en vaststelling dat hieraan niet was voldaan, zijn geen naast het inhoudingsbesluit als afzonderlijk aan te merken besluiten of handelingen als bedoeld in art. 8:1, eerste en tweede lid Awb. Bezwaar gericht tegen besluiten tot inhouding loonbelasting naar anoniementarief had o...
 • LJN AS7079, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/790 en 03/917 WVG
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verweerder hheft op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de artikelen 10-24, 26 en 27 van die wet van toepassing verklaard op de tot de boedel van Project Rijksstraatweg B.V. behorende grondplan-nummers 73 en 74, plaatselijk bekend Rijksstraatweg 771, nabij 773, 773a, 773b, 773c en 773d te Wassenaar ...
 •