Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstandJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR7704, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/271 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Bijstand. Moet de vermogensruimte tijdens de duur van de bijstandsuitkering steeds bepaald blijven aan de hand van de vermogensgrens die gold bij de aanvang van de bijstand (de initiële vermogensgrens) of van de vermogensgrens welke geldt ten tijde van de vermogenstoename (de actuele vermogensgrens) ...
 • LJN AZ4215, Hoger beroep, 200604478/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv / gezinshereniging / EG-Richtlijn 2003/86 Geoordeeld moet worden dat het bij artikel 3.22, eerste lid, aanhef en onder a, gelezen in verband met artikel 3.74, eerste lid, aanhef en onder a, en bij artikel 3.22, tweede lid, Vb 2000 gestelde vereiste voor gezinshereniging en gezinsvorming, als bedoeld...
 • LJN BC7499, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/21016
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arbeid als zelfstandige / onvoldoende middelen van bestaan / inherente afwijkingsbevoegdheid / studiekosten als bedrijfskosten
  Verweerder heeft de aanvraag van eiseres tot verlenging van de aan haar verleende verblijfsvergunning onder de beperking “arbeid als zelfstandige” afgewezen, omdat haar middelen van bestaan onvoldoende zijn...
 • LJN AY0156, Hoger beroep, 05/4554 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  13-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijzondere bijstand ter voorziening in onder meer de kosten van woninginrichting. Besluit berust op onjuiste wettelijke grondslag.
 • LJN BC3378, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/26303, 07/26300
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verblijfsvergunning regulier / duurzaamheid middelen van bestaan / aantonen normbedrag iedere afzonderlijke maand
  De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de toepasselijke wettelijke regelingen, noch uit het beleid kan worden opgemaakt dat voor de beoordeling van de duurzaamheid van het arbeidsverleden...
 • LJN AT1599, Voorlopige voorziening, 04/ 1116 BZ AG1 V, 05/ 196 BZ AG1 V
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verzoekers hebben een aanvraag ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) voor de kosten van levensonderhoud alsmede een bedrijfskrediet ter voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal ingediend.
 • LJN BE9631, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/46831
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 8 EVRM / belangenafweging
  Eiseres heeft een verblijfsvergunning aangevraagd voor verblijf bij echtgenoot. Referent voldoet niet aan het middelenvereiste. In het kader van artikel 8 EVRM overweegt de rechtbank dat gebleken is dat eiseres en haar echtgenoot al vele jaren samen zijn en inmiddels meer dan 20 jaar zijn getrouwd...
 • LJN BG9480, Hoger beroep, 200707879/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Gezinsherenigingsrichtlijn / prejudiciële vragen / inkomenseis
  1.Dient de zinsnede 'beroep op het stelsel voor sociale bijstand' in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging zo...
 • LJN BG4026, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/47753
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinsvorming / gezinshereniging / hoofdverblijf
  Eiseres en (-) hebben elkaar via het chatten leren kennen in 1997. Op 22 december 1999 is (-) naar de VS (Philadelphia) gegaan, waar hij verbleef bij eiseres. Tot oktober 2005 hebben eiseres en (-) (samen) in de VS verbleven, met uitzondering van de...
 • LJN AQ5811, Eerste aanleg - meervoudig, 03/1440 NABW-PEE
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  14-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Nu in deze procedure onweersproken is gesteld dat belanghebbende zijn vrouw reeds had verlaten ten tijde van de periode waarover de bijstand is herzien en de vrouw nadien als zelfstandig subject van bijstand in aanmerking is gebracht voor een bijstandsuitkering was ten tijde in geding reeds sprake van een duurzaam gescheiden leven als bedoeld in art...
 • LJN BJ1558, Hoger beroep, 200808088/1/V1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv / middelenvereiste / duurzaam / bijstandsnorm

  Anders dan de rechtbank heeft overwogen, kan voor haar oordeel geen steun worden gevonden in de hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeling van 13 juli 2007. In die uitspraak is overwogen dat de hoogte van het verworven inkomen niet bepalend is voor...

 • LJN AQ8696, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04 / 40 NABW AG1 A
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  31-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Bij besluit van verweerder is afgewezen eisers verzoek om bijzondere bijstand voor de kosten van een belastingaanslag over de jaren 2002 en 2003. Dit om reden dat geen bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor ten onrechte ontvangen algemene heffingskorting (AHK) en er geen omstandigheden zijn gebleken om af te wijken van deze regel...
 • LJN BF9098, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/2533
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinshereniging / middelenvereiste / duurzame middelen
  In geschil is de vraag of, indien over de gehele periode van drie jaar als bedoeld in artikel 3.75 lid 3 Vb 2000 gemiddeld een inkomen is verworven dat gelijk is aan die norm, voldaan is aan het vereiste dat referenten beschikken over een netto...
 • LJN BJ6598, Eerste aanleg - enkelvoudig, 2009 / 808
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  AWB 09/808 samenvatting Gezinsvorming; gezinshereniging; gezinsband; verplaatsing hoofdverblijf Tussen partijen is in geschil of in het onderhavige geval sprake is gezinsvorming, waar verweerder vanuit gaat, dan wel van gezinshereniging, zoals eiser stelt. De insteek van verweerder bij een zaak als...
 • LJN AX6773, Hoger beroep, 06/1206 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Terugvordering onverschuldigd betaalde bijstand. Schending inlichtingenverplichting. geen inlichtingen verstrekt omtrent de woon- en verblijfplaats en de inkomenspositie van de echtgenoot.
 • LJN BB6610, Hoger beroep, 06/4150 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Beëindiging van vergoeding in de kosten van het gebruik van een eigen auto. Norminkomen. Overgangstermijn van zes maanden.
 •