Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI1610, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79207 / HA ZA 02-1039
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdeling gemeenschappelijke goederen en schulden.
 • LJN AI6100, Eerste aanleg - meervoudig, 74805 / HA ZA 02-445
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Wilsgebreken (dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden) bij ruil- en koopovereenkomsten, dan wel schenkingen, van waardevolle kunstwerken door hoog bejaarde man (kunstverzamelaar) aan jonge vriendin (die handelt in kunstwerken en deze ook taxeert en restaureert)? Diezelfde wilsgebreken bij verhuur van antiek biljart door deze vrouw aan die man...
 • LJN AK8183, Eerste aanleg - enkelvoudig, 80492 / HA ZA 03-32
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  17-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Aannemelijk dat de man in 1990 naast bedrag van fl. 15.000,-- als opgenomen in de verklaring van de man, nog een bedrag van fl. 80.000,-- uit de verdeling heeft ontvangen, waardoor de verdeling van de boedel in 1990 een feit is geworden en thans alleen nog de man zijn aandeel in de woning aan de vrouw moet overdragen.
 • LJN AL7485, Eerste aanleg - enkelvoudig, 77761 / HA ZA 02-829
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Lekkende badkamer, non-conformiteit.
 • LJN AO1063, Eerste aanleg - meervoudig, 77837 / HA ZA 02-838
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bodemsanering, waardevermindering, gifstigma, negatief imago.
 • LJN AO1425, Eerste aanleg - enkelvoudig, 75264 / HA ZA 02-513
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Kwalitatieve verplichting; branchebeschermingsovereenkomst; art.6 Mededingingswet.
 • LJN AO5845, Eerste aanleg - enkelvoudig, 78911 / HA ZA 02-1000
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Perikelen rondom leer van formele rechtskracht.
 • LJN AO5911, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79734 / HA ZA 02-1112 en 83766 / HA ZA 03-461
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Geen onrechtmatig handelen arbodienst terzake beeindiging dienstverband door werkgever met werknemer. Causaal verband ontbreekt. Geen tussenkomst ter comparitie (218 Rv). In het ongelijk gestelde eiser in de hoofdzaak, draagt ook proceskosten in de vrijwaring.
 • LJN AR7015, Eerste aanleg - enkelvoudig, 89273 / HA ZA 04-48
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  01-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Een door de man via Eurocontrol ontvangen Invaliditeitspensioen is vanaf zijn 65e levensjaar naar de strekking van HR 22.6.1990, NJ 1991, 760 gelijk te stellen met een herberekend pensioen in de zin van artikel 1 lid 2 sub c WVP.
 • LJN AV7168, Eerste aanleg - enkelvoudig, 284222 CV EXPL 05-5026
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Geschil tussen werkgevers en werknemers met betrekking tot een ingevolge de CAO Grafimedia verkregen bindend advies met betrekking tot o.a. de verlaging van de ploegentoeslag en de herziening van de tijd-voor-tijd regeling. Beide partijen vorderen (in conventie en in reconventie) een inhoudelijk nieuwe behandeling van het geschil door de kantonrechter...
 • LJN AV9197, Eerste aanleg - enkelvoudig, 102081 / HA ZA 05-598
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Winkelruimte met kuil; art. 6:174 BW.
 • LJN BA1438, Eerste aanleg - enkelvoudig, zaak/rolnr.: 332038 CV EXPL 06-7735
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Procesrecht. Burenrecht. Vordering tot verwijdering te dicht op de erfgrens geplante boom kan door de kantonrechter worden behandeld, nu er duidelijke aanwijzingen zijn dat deze geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 5.000,--.
 • LJN BA9124, Eerste aanleg - enkelvoudig, 119669/HA ZA 06-508
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Slachtoffer van incest eist smartengeld van stiefvader vanwege die incent en omdat stiefvader omgangsregeling met halfzusje en halfbroertje zou heben gefrustreerd. Verder vordert zij voorwaardelijk vergoeding van (buitengerechtelijke) kosten van haar advocaat ad € 1.000,--. Geen tegenbewijs tegen dwingend...
 • LJN BB1974, Eerste aanleg - enkelvoudig, 83657 ha za 119 van 2007
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  02-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Tussenvonnis. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van makelaar jegens bank.
 • LJN BB3201, Eerste aanleg - enkelvoudig, 108377 / HA ZA 06-148 (hoofdzaak), 112106 / HA ZA 06-655 (vrijwaring)
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Boekhouder stelt twee vennoten ontbonden V.o.f. aansprakelijk voor schulden V.o.f.: onbetaalde rekeningen en niet-afgeloste geldleningen. Ene vennoot roept andere vennoot op in vrijwaring. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 'andere' vennoot in verband met geldleningen en stille verpanding. Verschil tussen interne en externe verhoudingen.
 • LJN BB8513, Eerste aanleg - enkelvoudig, 111958 / HA ZA 06-637
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Vrijwaring, regresmogelijkheid, hoofdelijkheid, aansprakelijkheid, verschillende verjaringstermijnen, hoedanigheid tussenpersoon.
 • LJN BB8596, Eerste aanleg - enkelvoudig, 81075 ha za 990 van 2006
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Onrechtmatige daad bestuurders rechtspersoon.
 • LJN BC2403, Eerste aanleg - meervoudig, 71995 ha za 611 van 2005
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  11-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Een gemeente heeft de sluitingstijd van coffeeshops vervroegd door het gedoogbeleid van de burgemeester en de algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeenteraad aan te passen. De rechtbank oordeelt dat dit niet onrechtmatig is, behalve voor zover de APV aan de burgemeester de bevoegdheid geeft wettelijke regels vast te stellen...
 • LJN BC4054, Eerste aanleg - meervoudig, 79676 ha za 758 van 2006
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Al dan niet onrechtmatig handelen gemeente bij bepalen sluitingstijden horeca (Tussenvonnis)
 • LJN BC6889, Eerste aanleg - enkelvoudig, 84435 ha za 209 van 2007
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Al dan niet onrechtmatig handelen van gemeente jegens burger. Eiser heeft gevorderd voor recht te verklaren dat de gemeente onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld en dientengevolge schuld heeft en tot de algehele schadeloosstelling van hem is gehouden. Daarnaast heeft hij, kort gezegd, gevorderd de...
 • LJN BC7005, Eerste aanleg - enkelvoudig, 84167 HA ZA 184 van 2007
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Illegaal aftappen stroom onrechtmatige daad ten opzichte van stroomleverancier? (Tussenvonnis)
 • LJN BC7010, Eerste aanleg - enkelvoudig, 86936 ha za 598 van 2007
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  31-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  onrechtmatigheid dwangbevel? (tussenvonnis)
 • LJN BD9019, Eerste aanleg - enkelvoudig, 122203 / HA ZA 07-773
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verjaring, schriftelijke aanmaning in de zin van artikel 3:317 BW
 • LJN BD9039, Eerste aanleg - enkelvoudig, 123309 / HA ZA 07-920
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Aansprakelijkheid bestuurder vennootschap jegens crediteur, onrechtmatige daad, contractsoverneming
 • LJN BE9352, Eerste aanleg - enkelvoudig, zaak/rolnr.: 381848 / CV EXPL 08-3050
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Procesrecht. Welke sector is bevoegd indien de primaire grondslag van de vordering tot het takenpakket van de kantonrechter behoort en de subsidiaire (en meer subsidiaire) grondslag niet. Ktr: de wet voorziet hierin niet met zoveel woorden, maar de wetgever heeft ook hier bedoeld dat de zaak in beginsel door een en dezelfde rechter wordt behandeld...
 • LJN BG5436, Eerste aanleg - enkelvoudig, 124532 / HA ZA 07-1062
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Letselschade, brandwonden, jeugdige leeftijd, immateriële schadevergoeding.
 •