Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4906, Eerste aanleg - meervoudig, 13/057828-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 23 februari 2000 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, ZEVENDE meervoudige kamer A EXTRA, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie...
 • LJN AF6411, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/02061
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof oordeelt dat het voor toepassing van het zogenaamde gastarief in de Motorrijtuigenbelasting voldoende is dat het motorrijtuig is uitgerust met enkele essentiële onderdelen van een gasinstallatie. Nu vaststaat dat in belanghebbendes auto een LPG-tank was ingebouwd is terecht een naheffingsaanslag opgelegd met toepassing van het gastarief.
 • LJN BG4227, Hoger beroep, 24-001402-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Gelet op de hierboven onder bewijsmiddel 1 opgenomen verklaring van de verdachte, is het hof van oordeel dat de verdachte zich op 21 april 2004 in de hoedanigheid van reiziger op het NS-station te [plaats b] bevond. Hieraan kan - anders dan de raadsman ter terechtzitting van 27 oktober 2008 heeft aangevoerd ...
 • LJN BI6303, Eerste aanleg - meervoudig, 11/510071-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Door de verdediging is een drietal ontvankelijkheidsverweren gevoerd, nml terzake van een onrechtmatige aanhouding, het opnemen van tapgesprekken met een geheimhouder en het indienen van zogenoemde "combi-vorderingen" ex artt. 126m, 126n en 126na Sv. Deze verweren worden verworpen.
 • LJN BB4256, Hoger beroep, 20-002563-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak van gewoontewitwassen omdat er mogelijk wel aanwijzingen zijn dat er ten aanzien van het in beslag genomen geld sprake is geweest van één of meer illegale bronnen, maar hiermee niet kan worden gezegd dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is. Veroordeling van verdachte wegens, kort gezegd...
 • LJN AS6017, Cassatie, 02415/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Het rijverbod ex art. 162.2 WVW 1994 heeft eerst rechtskracht na de vastlegging in een beschikking en de bekendmaking daarvan aan de betrokkene (art. 3:41.1 Awb). ’s Hofs oordeel dat de omstandigheid dat het rijverbod mondeling is opgelegd niet in de weg staat aan de geldigheid van het verbod, is derhalve onjuist.
 • LJN AF3371, Cassatie, 00931/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1 april 2003 Strafkamer nr. 00931/02 ES/ABG Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 19 november 2001, nummer 22/001651-01, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1952, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AA5147, Hoger beroep, 23-000780-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  arrestnummer 240/00 rolnummer 23-000780-99 datum uitspraak 10 februari 2000 tegenspraak Arrest van het Gerechtshof te Amsterdam gewezen op het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 8 maart 1999 in de strafzaak onder parketnummer 13/129091-98 tegen R...
 • LJN AZ9995, Hoger beroep, 24-001755-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Ademanalyse uitgevoerd door een politieambtenaar die daartoe ten tijde van het afnemen van de ademanalyse niet was aangewezen door de korpschef, als bedoeld in artikel 7, eerste lid van het Besluit alcoholonderzoeken (BAO). In casu was de betrokken politieambtenaar aangewezen door de districtschef, terwijl een schriftelijk mandaat ontbrak...
 • LJN AZ8786, Cassatie, 01232/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Controle- en opsporingsbevoegdheden Kmar. Gelet op art. 1 Aanwijzingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee is voor de beantwoording van de vraag of de wachtmeesters opsporingsbevoegdheid hadden, beslissend of zij toen werkzaam waren in de uitoefening van een van de hun bij art. 6 Politiewet 1993 opgedragen taken...
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN AF2649, Hoger beroep, 21-001832-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-001832-02 Uitspraak dd.: 23 december 2002 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Arnhem meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Zwolle van 27 juni 2002 in de strafzaak tegen [verdachte]...
 • LJN AU8806, Hoger beroep, 20-003397-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Registratie van gegevens peilbaken onder auto van verdachte gedurende een periode dat een bevel stelselmatige observatie (126g WvSv) ontbrak. Bruikbaarheid voor bewijs van deze gegevens?
 • LJN AZ3336, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/470836-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Aanhouding verricht door opsporingsambtenaren in burgerkleding. Nu zij zich niet voorafgaand hebben gelegitimeerd, is geen sprake geweest van een optreden in de rechtmatige uitoefening van hun bediening, zoals bedoeld in art. 180 van het Wetboek van Strafrecht.
 • LJN AZ3340, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/470837-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Aanhouding verricht door opsporingsambtenaren in burgerkleding. Nu zij zich niet voorafgaand hebben gelegitimeerd, is geen sprake geweest van een optreden in de rechtmatige uitoefening van hun bediening, zoals bedoeld in art. 180 van het Wetboek van Strafrecht.
 • LJN AE9050, Cassatie, 03001/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  28 januari 2003 Strafkamer nr. 03001/00 EW/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 2 mei 2000, nummer 20/000309-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AZ9990, Hoger beroep, 24-001950-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Ademanalyse uitgevoerd door een politieambtenaar in de regio Fryslân die daartoe ten tijde van het afnemen van de ademanalyse niet was aangewezen door de korpschef, als bedoeld in artikel 7, eerste lid van het Besluit alcoholonderzoeken (BAO). De betrokken politieambtenaar is eveneens niet opgenomen in het Beaufortsysteem ...
 • LJN AY5437, Eerste aanleg - meervoudig, 10/010092-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ontnemingsvordering Ambtenaren van de Koninklijke marechaussee bevoegd in financieel onderzoek n.a.v. onderzoek mensensmokkel. De Koninklijke marechaussee stuitte in de onderhavige zaak bij de uitoefening van een aan haar toebedeelde taak op (de verdenking van) het aan die taakuitoefening gerelateerde...
 • LJN BA4032, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/601832-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De politierechter heeft ambtshalve aanleiding gezien te onderzoeken of de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden wachtmeester der Koninklijke marechaussee District Schiphol, die voorafgaande aan de staandehouding van verdachte, belast waren met de basispolitiezorg, bedoeld in artikel...
 • LJN BG8969, Hoger beroep, 24-000047-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Ter terechtzitting heeft verdachte te kennen gegeven problemen te voorzien bij de uitvoering van een werkstraf. Daarom heeft de advocaat-generaal gevorderd aan verdachte onder meer een gevangenisstraf op te leggen. Mede gelet op de omstandigheid dat verdachte niet eerder is veroordeeld wegens het plegen...
 • LJN AA5803, Cassatie, 112.950 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  16 mei 2000 Strafkamer nr. 112.950 E Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, Economische Kamer, van 6 november 1998 alsmede tegen alle op de terechtzitting van dit Hof gegeven beslissingen in de strafzaak tegen...
 • LJN BA7952, Cassatie, 00916/07 M
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie.Onderzoek ex art. 8.2.a WVW 1994, ademanalyse. Het voorschrift van art. 7 Besluit alcoholonderzoeken strekt ertoe de juistheid te waarborgen van het resultaat van een ademanalyse door de uitvoering van een dergelijk onderzoek uitsluitend op te dragen aan opsporingsambtenaren die de benodigde...
 • LJN BA3301, Hoger beroep, 22-005454-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Niet voldoen aan een ambtelijke vordering en wederspannigheid in het kader van een verdenking ex artikel 107, eerste lid WVW 1994. Verwerping verweren m.b.t. - de geldigheid van de dagvaarding wegens onvoldoende duidelijke omschrijving - het bestanddeel "krachtens wettelijk voorschrift" - het gebruik van pepperspray door verbalisant
 • LJN AZ4219, Hoger beroep, 20-002631-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verwerpen van verweren met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Verweren hebben betrekking op de aanvang van het onderzoek en het karakter daarvan, de inzet van peilbakens op/in/aan goederen die gebruikt plegen te worden bij de productie van synthetische drugs en de procedure ex artikel 187d Sv.
 • LJN BA2402, Hoger beroep, 2200054507
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verwerping Ankerverweer. Naar het oordeel van het hof is de werkwijze in Rotterdam-Rijnmond een toereikende “uitdrukkelijke” aanwijzing als bedoeld in artikel 7 van meergenoemd besluit. Door de generieke aanwijzing door de korpschef te koppelen aan de registratie in het Beaufortsysteem is de aanwijzing voldoende specifiek...
 •