Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene termijnenwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB1751, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/14117
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / strafrechtelijk voortraject / zicht op uitzetting. De vreemdeling is, gezien het bepaalde in artikel 61, tweede lid Wetboek van Strafvordering, langer dan zes uur opgehouden voor verhoor, te weten over de periode van zondagochtend 8 april 11.31 uur tot het tijdstip van de strafrechtelijke heenzending die ochtend om 12...
 • LJN AR8504, Kort geding, KG 04/2233 OdC
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  SIMN is belast met het (laten) verzorgen van de berging van gestrande voertuigen op Nederlandse wegen. Daartoe is Nederland opgedeeld in een aantal rayons. Begin 2004 is door SIMN een openbare aanbesteding uitgeschreven, waarbij bedrijven voor takel- en bergingswerkzaamheden in een aantal rayons konden inschrijven...
 • LJN AO4949, Hoger beroep, B615/03
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In geschil is het door de rechtbank afgewezen verzoek van de man tot ontkenning van het vaderschap en de veroordeling van de man in de kosten van de procedure.
 • LJN BD1979, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2422 AOW
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De termijnen vangen, gelet op artikel 48, eerste lid, van Verordening 1408/71, eerst aan op de datum waarop de aanvrager de samenvatting van het besluit heeft ontvangen. Daarnaast deelt de rechtbank niet het standpunt van eiseres dat het tweede lid van artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht is...
 • LJN AF6478, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/35928, 01/35929
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voornemenprocedure / zienswijze. Eisers zijn afkomstig uit Iran en hebben een aanvraag ingediend om toelating als vluchteling. Verweerder heeft eisers schriftelijk mededeling gedaan van het voornemen de aanvraag af te wijzen. Eisers hebben op 29 mei 2001 een zienswijze ingediend. In de bestreden besluiten...
 • LJN AE8805, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/920 rn 00/921
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 00/920 en 00/921 5 september 2002 20010 Uitspraak in de zaak van: (1) - A, wonende te X; - B, gevestigd te X; - C, gevestigd te X; - D, gevestigd te X, appellanten, en (2) K, appellant, van een beslissing van de raad van tucht voor registeraccountants en Accountants...
 • LJN AB1676, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/14063
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / manifest bedrog. Het bewust ten onrechte stellen minderjarig te zijn in een asielprocedure impliceert naar het oordeel van de rechtbank de bekendheid met het feit dat voor minderjarigen eerder verblijf kan worden toegestaan dan voor meerderjarigen. Reden om te twijfelen aan de aanwezigheid van manifest bedrog heeft de rechtbank niet gevonden...
 • LJN BA0210, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/9127
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Nu bevrijdingsdag in de Algemene Termijnenwet wordt aangewezen als een algemeen erkende feestdag en in de Verordening parkeerbelastingen noch in het Besluit betaald parkeren een daarvan afwijkende regeling is vastgelegd, is derhalve voor het parkeren op bevrijdingsdag geen parkeerbelasting verschuldigd.
 • LJN BC9001, Hoger beroep, WAHV 07/00954
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Beroepschrift aan de kantonrechter tijdig ingediend? Op het beroepschrift is geen stempel met de datum van ontvangst geplaatst. De envelop waarin het beroepschrift is gefrankeerd met frankeermachine. Dat brengt mee dat niet is na te gaan op welke datum het poststuk daadwerkelijk ter post is bezorgd...
 • LJN AD5513, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/207667
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / toezending stukken. De gemachtigde van de vreemdeling is van mening dat de ter zitting overgelegde en op 29 mei 2001 ingezonden stukken tardief zijn. Hij heeft daarbij gewezen op de Richtlijnen Bewaringszaken 2000 waarin is gesteld dat de op de zaak betrekking hebbende stukken uiterlijk op de tweede werkdag voor de zitting om 12...
 • LJN AA7197, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/8905
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Amsterdam Sector Bestuursrecht enkelvoudige kamer Uitspraak artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 33a Vreemdelingenwet (Vw) reg.nr.: AWB 99/8905 VRWET inzake: A, wonende te B, eiser, tegen: de Staatssecretaris van Justitie, verweerder...
 • LJN AZ3666, Hoger beroep, 727-H-06
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  08-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Partneralimentatie. Strekking van in een convenant vastgelegde informatieplicht van de alimentatiegerechtigde. Ingebrekestelling noodzakelijk. Berekening draagkracht met - impliciete - jusvergelijking.
 • LJN AE2160, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1186/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 1186/01 26 april 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet...
 • LJN AB2793, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17838 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / termijn kennisgeving. De termijn voor de verzending van de kennisgeving naar de rechtbank van drie dagen vangt, gezien de tekst van artikel 94, eerste lid, Vw 2000 en in overeenstemming met artikel 6:8 Awb, aan op de dag nadat de in casu Turkse vreemdeling in bewaring is gesteld. Indien de...
 • LJN AE1508, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200201942/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201942/1. Datum uitspraak: 15 april 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], wonend te [woonplaats] en het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kieskring 12 te 's-Gravenhage, verweerder. 1. Procesverloop...
 • LJN AB1667, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/13899
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Algemene Termijnenwet. Op 7 april 2001 heeft het Centraal Intakebureau Vreemdelingenzaken (CIV) te Haarlem het beroep van de vreemdeling ontvangen. Gelet op het bepaalde in artikel 94, tweede lid, Vw 2000 ving de termijn van zeven dagen aan op 8 april 2001 en liep deze door tot en met zaterdag 14 april 2001...
 •