Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

BeroepswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO4314, Hoger beroep, 03/878 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  20-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Maximale omvang omzetting prestatiebeurs in gift bij het behalen van een diploma voor een 2-jarige opleiding.
 • LJN AL1092, Hoger beroep, 97/10266 AW, 98/376 AW en 98/378 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  10-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Relatieve competentie; overwegingen ten overvloede; oordelen over materiële geschilpunten; nieuw besluit na vernietiging; nieuw besluit tijdens procedure; al dan niet honoreren verzoek om nieuw besluit in hoger beroep te beoordelen.
 • LJN BA0535, Hoger beroep, 05/5377 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  08-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bezwaar tegen niet toekennen van periodieke verhoging.
 • LJN AS8621, Hoger beroep, 02/5763 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Mag voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente, de Belgische WW-uitkering in mindering worden gebracht op de aan gedaagde (na)betaalde WAO-uitkering?
 • LJN AR8706, Hoger beroep, 01/4136 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  29-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Als gevolg van zijn vertrek naar het buitenland maakt betrokkene geen aanspraak meer op een BWOO-uitkering. Abusievelijk is uitkering nog steeds aan betrokkene uitbetaald. Terugvordering van de onverschuldigd betaalde uitkering.
 • LJN AT3827, Hoger beroep, 03/5079 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In geschil is het antwoord op de vraag of tussen gedaagde en de Vof respectievelijk de B.V. een gezagsverhouding aanwezig is (geweest).
 • LJN AU2457, Hoger beroep, 04/1242 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Werkgever houdt zich bezig met het ter beschikkingstellen van automatiseringsdeskundigen aan derden. Is er sprake van verzekeringsplichtige arbeidsverhouding? Is er sprake van uitzendsituatie?
 • LJN BI9031, Hoger beroep, 07/2497 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ongewijzigde voortzetting van de aan werknemer toegekende WAO-uitkering. Ambtshalve vaststelling dat onbevoegde rechtbank heeft beslist. Raad ziet aanleiding om de onbevoegdheid van de rechtbank voor gedekt te verklaren en de uitspraak als bevoegdelijk gedaan aan te merken. De rechtbank heeft de werknemer...
 • LJN AB1229, Hoger beroep, 99/533 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  22-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Art. 8:13 Awb laat niet toe dat afspraken tussen rechtbanken worden gemaakt omtrent de relatieve competentie in zaken waarin een politieregio als verweerder optreedt. Beroep tegen toekenning van persoonlijke toelage in verband met detachering ongegrond verklaard. Ingevolge art. 8:7, tweede lid Awb...
 • LJN AF5185, Hoger beroep, 01/6276 WSF + 2/4935 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  01/6276 WSF en 02/4935 WSF U I T S P R A A K in het geding tussen: A.J.H. van Liebergen en P.A. van Liebergen-Nieuwenburg, wonende te Veenendaal, appellanten, en de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluiten van 17 oktober 1999 heeft...
 • LJN AF8700, Hoger beroep, 02/1378 WSF e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  02/1378 WSF en 02/2641 WSF U I T S P R A A K in het geding tussen: de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, appellante, en [gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 28 juni 2000 heeft appellante vastgesteld dat gedaagde in het jaar...
 • LJN AF9341, Hoger beroep, 01/4482 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Terugvordering studiefinanciering wegens meerinkomen.
 • LJN BJ3341, Hoger beroep, 99/6475 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  13-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Medewerker parket (unitsecretaris) kopieert van politie afkomstig, en voor OvJ bestemd, proces-verbaal, neemt dit mee naar huis met de bedoeling dit aan haar moeder te laten lezen en daarover te spreken.
 • LJN AO8183, Hoger beroep, 02/4050 AW, 02/4051 AW , 02/4052 AW , 02/4053 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  08-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is de opgelegde meldingsplicht een besluit of een normaal sturingsmiddel? Houdbaarheid besluiten met betrekking tot ontnemen van werkzaamheden en dienstreizen.
 • LJN BA0372, Hoger beroep, 04/6784 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  WAO-schatting.
 • LJN BD0823, Hoger beroep, 06/3470 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Relatieve competentie rechtbank. Weigering terug te komen van eerdere weigering ziekengeld. Nieuwe feiten of omstandigheden?
 • LJN BJ6222, Hoger beroep, 01/856 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  11-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Administratief-juridiche medewerker bij de rechtbank pleegt lichamelijk geweld tegen zijn vrouwelijke leidinggevende (met letsel als gevolg), alsmede vernielingen van goederen in haar kantoor.
 • LJN BJ4364, Hoger beroep, 06/6498 AW + 08/2308 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  UItzending naar Curaçao. Bevoegdheid rechtbank Maastricht. 1) Onderwijskosten. Internationale School geen erkende onderwijsinstelling is als bedoeld in art. 5.2, lid 1sub a, concept Rbana. Het beroep van appellant op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Ingewonnen informatie niet afkomstig van bevoegde instantie...
 •