Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

FaillissementswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD9000, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 07/1332
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  UWV heeft de voor eiser geldende totale opzegtermijn in kader verzoek tot overname betalingsverplichtingen failliet verklaarde werkgever terecht bepaald op (6 + 2) = 8 weken. Beroep ongegrond.
 • LJN AY4819, Hoger beroep, 05/1672 WW, 05/1717 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bij de toekenning aan betrokkenen van een uitkering is uitgegaan van de juiste opzegtermijn: indien meer dan één maal is opgezegd, is de eerste rechtsgeldige opzegging bepalend voor het vaststellen van de termijnen.
 • LJN AU7666, Hoger beroep, 03/3323 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Faillissement. Aanvraag overname loonbetalingsverplichting. Uitvoeringsorgaan heeft bij het bestreden besluit de over te nemen betalingsverplichting van de werkgever ten onrechte gemaximeerd op zes weken. Bescherming oudere werknemer.
 • LJN BH3184, Eerste aanleg - meervoudig, 317915 / FT RK 08-575
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Art. 67 jo. 40 Fw; maatstaf. In dit hoger beroep moet beoordeeld worden of de rechter-commissaris de bestreden beschikking, waarbij de curator is gemachtigd het dienstverband met onder anderen Diah op te zeggen, terecht en op goede gronden heeft gegeven. Daarbij moet worden bezien of met het voorgenomen...
 • LJN BI5948, Hoger beroep, 08/2266 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Overname betalingsverplichtingen na faillissement. Vaststelling van de dag van opzegging. Faillissementsdatum.
 • LJN AT5537, Hoger beroep, 03/3441 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Overname achterstallige betalingsverplichtingen van failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing Wet Flexibiliteit en zekerheid.
 • LJN AY4821, Hoger beroep, 05/2461 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opzegtermijn. Overname betalingsverplichtingen van de werkgever van de werknemer die op het moment van het intreden van de betalingsonmacht niet meer in dienst van de werkgever is.
 • LJN AF1013, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02 / 190 WW K1
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bij toepassing art. 40 FW moet rekening worden gehouden met art. XXI Flexwet.

  Aan eiser (geboren in 1943) is medegedeeld dat terzake van het faillissement van zijn werkgever op 24 augustus 2001 een uitkering ingevolge hoofdstuk IV WW wordt verleend Voorts is medegedeeld dat de voor eiser geldende opzegtermijn zes weken bedraagt...

 • LJN AT6820, Hoger beroep, 02/4999 WW + 02/5000 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toekenning kortdurende WW-uitkering en weigering loongerelareerde WW-uitkering omdat betrokkenen niet voldoen aan de vier uit vijf eis.
 • LJN AT5204, Hoger beroep, 03/2419 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Overname betalingsverplichting van in staat van faillissement verklaarde werkgever ten onrechte gemaximeerd op zes weken.
 • LJN BA2068, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 06/2809
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Werkloosheidswet. Overname betalingsverplichtingen ogv hoofdstuk IV van de WW. Opzegging door zowel werkgever als curator. Gelet op de systematiek van de wet dient de opzegging door de curotor in het onderhavige geval uitgangspunt te zijn.
 • LJN BH3183, Eerste aanleg - meervoudig, 317913 / FT RK 08-574
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Art. 67 jo. 40 Fw; maatstaf. In dit hoger beroep moet beoordeeld worden of de rechter-commissaris de bestreden beschikking, waarbij de curator is gemachtigd het dienstverband met onder anderen Diah op te zeggen, terecht en op goede gronden heeft gegeven. Daarbij moet worden bezien of met het voorgenomen...
 • LJN AT4656, Hoger beroep, 03/3443 WW + 03/3444 WW + 03/3445 WW + 03/3446 WW + 03/3447 WW + 03/3449 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Heeft het UWV de over te nemen betalingsverplichting van de in staat van faillissement verklaarde werkgever ten onrechte gemaximeerd op zes weken?
 • LJN BF7586, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/2229
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Hoofdstuk 4 WW; opzegtermijn; Flexwet. Periode van overname betalingsverplichtingen door UWV.
 • LJN AT5518, Hoger beroep, 02/3357 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Overname achterstallige betalingsverplichtingen van failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing Wet Flexibiliteit en zekerheid.
 • LJN AT6819, Eerste aanleg - meervoudig, 01/6075 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht besloten dat betrokkene slechts in aanmerking komt voor een kortdurende WW-uitkering en niet voor een loongerelateerde WW-uitkering omdat hij niet voldoet aan de vier-uit-vijf-eis?
 • LJN AV2594, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2779
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  De vraag of verweerder het overgangsrecht van artikel XXI van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) op juiste wijze heeft toegepast, heeft de rechtbank bevestigend beantwoord. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis is de rechtbank met verweerder van oordeel dat artikel XXI van de Flexwet de opzegtermijn fixeert naar de stand op 1 januari 1999.
 • LJN AU3980, Hoger beroep, 02/3456 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Heeft UWV de overneming loonbetalings-verplichtingen van werkgever terecht beperkt tot opzegtermijn van zes weken en de provisie over de tijdvakken van artikel 64 van de WW gebaseerd op het gemiddelde van drie maanden ontvangen provisie?
 • LJN BA5442, Hoger beroep, 06/4414 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bezwaar niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Mededelingen Uwv algemene informatieverstrekking?
 • LJN AD3983, Kort geding, 46582 KGZA 01-229
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  03-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitspraak: 3 oktober 2001. V O N N I S van de president van de Arrondissementsrechtbank te Roermond rechtsprekende in kort geding in de zaak van: eisers in kort geding bij exploten van dagvaarding d.d. 26 september 2001, gedaagden in reconventie: 1. Mr. Philip Willem SCHREURS qq, wonende te Nederweert...
 • LJN AT5201, Hoger beroep, 02/5368 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Overname achterstallige betalingsverplichtingen van failliet verklaarde werkgever ten onrechte gemaximeerd op zes weken.
 • LJN AT5528, Hoger beroep, 02/6243 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Overname achterstallige betalingsverplichtingen van failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing Wet Flexibiliteit en zekerheid.
 • LJN AT5536, Hoger beroep, 03/3421 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Overname achterstallige betalingsverplichtingen van failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing Wet Flexibiliteit en zekerheid.
 •