Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7548, Eerste aanleg - meervoudig, 99/779
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ten tijde van de indiening van het beroepschrift had verweerder nog geen uitspraak gedaan op het door belanghebbende ingediende bezwaarschrift tegen de haar opgelegde aanslag onroerendezaakbelastingen 1997. De termijn voor het doen van uitspraak was op dat moment, gelet op artikel 241 van de Gemeentewet, nog niet verlopen...
 • LJN AA7714, Eerste aanleg - meervoudig, 98/2791
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ-beschikking is nog niet onherroepelijk komen vast te staan. De aanslag OZB is reeds opgelegd naar de bij deze beschikking vastgestelde waarde. De termijn waarbinnen verweerder uitspraak kan doen met betrekking tot bezwaar tegen de aanslag OZB vangt pas aan als de WOZ-beschikking onherroepelijk vaststaat...
 • LJN AA7811, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00674
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ-waarde van woning staat onherroepelijk vast; bezwaar tegen aanslag onroerende-zaakbelasting wel ontvankelijk, echter niet gegrond; verweerder moet in voorkomende gevallen nieuwe WOZ-beschikking nemen.
 • LJN AA8034, Eerste aanleg - meervoudig, 98/539
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-09-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Op een perceel grond met een stolpboerderij is volgens het bestemmingsplan de bouw van een eengezinswoning toegestaan. De waarde van de grond kan worden bepaald overeenkomstig de prijzen die de gemeente bedingt bij uitgifte van percelen bouwterrein.
 • LJN AA9176, Eerste aanleg - enkelvoudig, P99/2884
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Een woonhuis is geschikt gemaakt voor bewoning door twee gezinnen. De gemeente neemt twee WOZ-beschikkingen. In geschil is of twee gedeelten zijn ontstaan die elk zijn bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt, alsmede de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. Voorts heeft de gemeente...
 • LJN AB0619, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/00505
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer 98/00505 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z ambtenaar : het hoofd van de afdeling Gemeentebelastingen van de gemeente Apeldoorn (hierna: de Ambtenaar) beslissing : uitspraak op een bezwaarschrift aanslag : gecombineerde gemeentelijke heffingen 1997, aanslag...
 • LJN AB0936, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 731/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN derde enkelvoudige belastingkamer PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK 23 maart 2001 nummer : BK 731/00 belanghebbende : X te : Z tegen : de heffingsambtenaar van de gemeente Haren ...
 • LJN AD4812, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1839
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 99/1839 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Rijn en IJssel (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AE2200, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1804
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende schrijft aan verweerder bezwaar te hebben tegen OZB-aanslag, omdat de waarde van de onroerende zaak te hoog is vastgesteld. Deze brief is, hoewel niet uitdrukkelijk vermeld, mede een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking. Uitspraak op bezwaar inzake OZB vernietigd, omdat WOZ-beschikking niet onherroepelijk vaststaat.
 • LJN AE2360, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1959
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Elfde Enkelvoudige Belastingkamer PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Zandvoort, belanghebbende, tegen een uitspraak van het wnd. hoofd van de sector Middelen en Ondersteuning van de gemeente Zandvoort, verweerder, gedagtekend 31 mei 2001, betreffende een aan belanghebbende opgelegde aanslag onroerende...
 • LJN AE4722, Cassatie, 36957
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.957 28 juni 2002 TVW gewezen op het beroep in cassatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 januari 2001, nr. 99/3350, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslagen in de onroerendezaakbelastingen...
 • LJN AE7511, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01804
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is of verweerder ten onrechte uitspraak heeft gedaan op het bezwaar van belanghebbende tegen de onroerende-zaakbelastingen. Het Hof is van oordeel dat onder de in deze zaak aanwezige omstandigheden belanghebbendes bezwaarschrift tegen de onroerende-zaakbelastingen, hoewel deze dat niet uitdrukkelijk...
 • LJN AE7512, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01959
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is of verweerder ten onrechte uitspraak heeft gedaan op het bezwaar van belanghebbende tegen de onroerende-zaakbelastingen. Gelet op het bepaalde in artikel 241 van de Gemeentewet, had verweerder nog geen uitspraak mogen doen op het bezwaarschrift dat belanghebbende heeft ingediend tegen de aanslag in de onroerende...
 • LJN AF3404, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/03674 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende gaat in bezwaar tegen de aanslag gemeentebelastingen alvorens de heffingsmaatstaven, de WOZ-waarden, onherroepelijk vaststaan. Aangezien verweerder op grond van artikel 241 van de Gemeentewet de bevoegdheid mist om in dit geval uitspraak te doen, dient de bestreden uitspraak te worden vernietigd.
 • LJN AN9451, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/01168
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Onroerende-zaakbelastingen, WOZ-waarde en art. 241 Gemeentewet. De WOZ-waarde van het object staat nog niet onherroepelijk vast, maar verweerder heeft al uitspraak gedaan op het bezwaar tegen de aanslag ozb. Daarom vernietigt het Hof die uitspraak op bezwaar.
 • LJN AO6647, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/01519
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is nog in geschil a. of de Ambtenaar die de WOZ-beschikking heeft genomen en de genoemde aanslagen heeft vastgesteld daartoe op dat moment bevoegd was, b. of de vigerende verordeningen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en hondenbelasting op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt, c...
 • LJN AS5058, Eerste aanleg - meervoudig, 00/03881
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  OZB stadiongebouw. Verweerder handelt niet in strijd met art. 241 Gemeentewet door de uitspraak op bezwaar niet aan te houden totdat woz-beschikking onherroepelijk vaststaat. Artikel 220c en 220d Gemeentewet: belanghebbendes beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Tevens niet ten onrechte niet aangemeld als steunmaatregel bij de Europese Commissie...
 • LJN AU2582, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/01702
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Onroerendezaakbelasting Nu de aan belanghebbende gegeven WOZ-beschikking nog niet onherroepelijk vaststond had de gemeente het bezwaar van belanghebbende inzake de aanslag onroerendezaakbelasting moeten aanhouden.
 • LJN AU5743, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2297
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Gemeente dient in één geschrift uitspraak op bezwaar te doen inzake de beschiking WOZ en aanslag OZB, ook al heeft de gemeente de beschikking en de aanslag in afzonderlijke geschriften opgelegd.
 • LJN AV3399, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3213
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende maakt bezwaar tegen de op één aanslagbiljet verenigde gecombineerde gemeentelijke heffingen (OZB en reinigingsrecht) over het jaar 2005 en de WOZ-beschikkingen. De gemeente doet wel uitspraak op het bezwaar tegen de aanslagen gemeentelijke heffingen maar nog niet op dat tegen de WOZ-beschikkingen...
 •