Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP0224, Kort geding, 112755 / KG ZA 04-275
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Procesrecht; kort geding. Als de bodemrechter in eerste aanleg al een vonnis heeft gewezen, heeft de voorzieningenrechter zijn oordeel in beginsel daarop af te stemmen (HR 19 mei 2000, NJ 2001, 407). Dit kan anders zijn als ingrijpen van de voorzieningenrechter nodig is ten gevolge van bijvoorbeeld het...
 • LJN AU2368, Eerste aanleg - enkelvoudig, 279195
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Onrechtmatige perspublicatie. Onrechtmatige beschuldiging door Telegraaf dat twee mannen zouden behoren tot een bende van vuurwapen gevaarlijke supercriminelen die in het verleden vaker gewelddadige overvallen pleegden. Beschuldiging vindt geen steun in feitenmateriaal.
 • LJN BF7627, Kort geding, 315894/KG ZA 08-919
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De gemeentelijke ombudsman vordert dat een artikel naar aanleiding van zijn interview met een journalist niet wordt gepubliceerd, dan wel dat dit artikel aangepast wordt gepubliceerd. Naar aanleiding van het tussenvonnis in deze zaak wordt het artikel aangepast gepubliceerd. Op de voorpagina van de krant wordt is echter nog een ander artikel afgedrukt...
 • LJN AT0460, Kort geding, 187799/KGZA 04-1187
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  01-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Ingevolge de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen was voor het exploiteren van een kabelnetwerk een van overheidswege te verstrekken machtiging vereist. Door de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet op 15 december 1998 is dit zogenaamde machtigingstelsel komen te vervallen. De machtiging voor...
 • LJN AA7514, Hoger beroep, MEDED 00/573-SIMO; MEDED 00/874-SIMO; MEDED 00/875-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nrs.: MEDED 00/573-SIMO / MEDED 00/874-SIMO /MEDED 00/875-SIMO Uitspraak in de gedingen tussen 1. Wegener N.V., gevestigd te Apeldoorn, eiseres 1, gemachtigden mr. J.J. Feenstra, advocaat te Rotterdam, en mr...
 • LJN AU2688, Kort geding, 05/880
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Uit het voorgaande volgt dat [gedaagde] zich enige publiciteit moet laten welgevallen alleen al omdat zij in het verleden met [echtgenoot gedaagde] gehuwd is geweest en het hier een biografie betreft. Aangezien verder met betrekking tot de inhoud van de publicatie niet kan worden vastgesteld dat deze...
 • LJN AY8346, Eerste aanleg - meervoudig, 294050
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  06-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  overeenkomst tot verkoop kabelnetwerk, tariefbepalingen
 • LJN AF6846, Kort geding, KG 03/477 SR
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  SR/MV vonnis 3 april 2003 RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 03/477 SR v a n: 1. Joanne Kathleen ROWLING, wonende te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk), 2. de besloten vennootschap UITGEVERIJ DE HARMONIE B...
 • LJN AW2559, Kort geding, 109532 / KG ZA 06-109
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Publicatieverbod, onrechtmatige daad, recht van vrije meningsuiting, vrijheid van drukpers, artikel 10 EVRM, artikel 7 Grondwet.
 • LJN AE2392, Hoger beroep, 200003982/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200003982/1. Datum uitspraak: 8 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats] tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 10 juli 2000 in het geding tussen: appellante en burgemeester en wethouders van Landerd...
 • LJN AI0834, Kort geding, KG 03/823
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  06-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Fotografieverbod Landgoed De Horsten te Wassenaar (...) Bij besluit van 30 juni 2003 heeft de raad van gedaagde een verordening vastgesteld betreffende "het verzamelen, verzenden of vastleggen van beeldmateriaal op of in een bepaalde straal rond het terrein van [adres]". De verordening draagt de citeertitel "Verordening fotografieverbod [adres]"...
 • LJN AY6510, Eerste aanleg - meervoudig, 227735 / HA ZA 04-3146
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Procedure tussen diverse gemeenten en UPC. Vordering tot nakoming van de tariefbepalingen van de exploitatieovereenkomsten voor wat betreft het standaardpakket voor radio- en televisiezenders.
 • LJN BI6627, Voorlopige voorziening, 429239 / KG ZA 09-1160 WT/MB
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Kop-staart vonnis. Vordering om SBS te verbieden de met verborgen camera opgenomen beelden van de hondentrainer uit te zenden is afgewezen. Samenvatting uitgewerkte vonnis. Op 5 juni jl. besliste de voorzieningenrechter al, dat het SBS niet zou worden verboden om de met verborgen camera opgenomen beelden van een hondentrainer uit te zenden...
 • LJN AD6693, Hoger beroep, AWB 00/867 en 00/870
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven Nrs. AWB 00/867 en 00/870 5 december 2001 9500 Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, te Den Haag, 2. Wegener N.V., te Apeldoorn, appellanten, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank...
 • LJN AF6325, Kort geding, Kort-geding-nummer : 53231/ KG ZA 03-81
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN SECTOR CIVIEL VOORZIENINGENRECHTER Verbod voorgenomen publicatie in dagblad. Voorop gesteld dient te worden dat het recht geen steun biedt voor de stelling dat voor een betrokkene altijd en onder alle omstandigheden een recht op wederhoor bestaat, indien een publicatie over iemand wordt voorbereid waarin beschuldigingen worden geuit...
 • LJN AO0778, Hoger beroep, 200206429/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht appellante op straffe van dwangsom gelast herhaling van de overtreding van de artikelen 98 en 122, eerste en derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening te voorkomen en illegaal plakwerk verwijderd te houden uit de gemeente Utrecht.
 • LJN AP7256, Kort geding, KG 04/1079 P
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De tariefbepaling moet voorshands als nietig worden aangemerkt wegens strijd met artikel 7 van de Grondwet.
 • LJN BC8732, Kort geding, 307124 / KG 08/352
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Heeft gedaagde jegens moslims in Nederland onrechtmatig gehandeld door in het openbaar de islam en de Koran in verband te brengen met het fascisme en door de profeet Mohammed een barbaar te noemen? Volgens eiseres bestaat voldoende aanleiding om het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting te beperken...
 • LJN AA8920, Eerste aanleg - meervoudig, 18728 HA ZA 123 van 1997
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO zaaknummer: 18728 ha za 123 van 1997 datum uitspraak vonnis: 6 december 2000 Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V., voorheen genaamd KONINKLIJKE P...
 • LJN AO6423, Cassatie, 02028/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Op het internet plaatsen van menu's en prijzen van in een coffeeshop te verkrijgen softdrugs is een openbaarmaking ex art. 3b.1 Opiumwet, nu die uiting kennelijk gericht was op de bevordering van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs en internet in deze tijd een voor een groot publiek...
 • LJN AI1826, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/010877-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Opzettelijke belediging van de vermoedelijke opvolger van de Koning.
 • LJN AS3745, Kort geding, zaaknr./rolnr.: 187274 KG ZA 04-1142
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Eiser is auteur van het boek Judas. Eiser noemt dit boek een erotische triller. Hij heeft voor zijn boek een reclamespotje gemaakt en wil dat laten uitzenden door RTV Utrecht en Omroep West. Die weigeren de commercial uit te zenden. De voorzieningenrechter oordeelt dat het recht op vrije meningsuiting van eiser daardoor niet is beperkt...
 • LJN BF0904, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/4512 VEROR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verbod op het verspreiden van gedrukte werken en verzoek om ontheffing van dat verbod. Het kenbaar maken van een gedrukt werk aan het publiek door verspreiding, zoals het aanbieden van drukwerk, valt onder de bescherming van artikel 7 van de Grondwet. De gemeente mag, onder meer in het belang van de...
 • LJN AE5780, Hoger beroep, 200201911/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201911/1. Datum uitspraak: 24 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Vereniging DeNíeuwe Omroep, gevestigd te Hilversum, appellante, tegen de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 7 maart 2002 in het geding tussen: appellante en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen...
 • LJN AD4990, Hoger beroep, 09.400.024-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De officier van justitie mr Hemstede heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding telastgelegde -onder vernieting van het vonnis van de Kantonrechter van 30 augustus 2000- wordt veroordeeld tot een geldboete van f. 100,-- , subsidiair 2 dagen hechtenis.
 • LJN AT5806, Kort geding, 140/2005
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar uitspraak gedaan in een kort geding dat door een lid van de gemeenteraad van Anna Paulowna is aangespannen tegen een stichting en haar bestuurders, die op een website diverse uitlatingen richting het gemeenteraadslid hebben gedaan respectievelijk...
 • LJN AF2902, Hoger beroep, 200203589/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203589/1. Datum uitspraak: 15 januari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: burgemeester en wethouders van Utrecht, appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank te Utrecht van 27 mei 2002 in het geding tussen: de vereniging " DWARS, GroenLinkse Jongerenorganisatie", gevestigd te Amsterdam en appellanten...
 • LJN BI4860, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/3086
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Bestuurlijke boete wegens het verlenen van ongeoorloofde korting op de vaste boekenprijs. De rechtbank is van oordeel dat de vaste boekenprijs voor het betreffende boek op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Eiseres moet worden geacht hiervan op de hoogte te zijn geweest. Voorts kan niet worden...
 • LJN AO6373, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1527
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 20 augustus 2002 heeft het College van appellant een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 11 juli 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellant tegen de hem opgelegde heffingen.
 • LJN BD3618, Hoger beroep, 200707396/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hennes en Mauritz Netherlands B.V. (hierna: H&M), onder oplegging van een dwangsom, gelast om binnen zes weken na verzending van het besluit de aangebrachte reclame...
 • LJN BI4862, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/3084
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Bestuurlijke boete wegens het verlenen van ongeoorloofde korting op de vaste boekenprijs. De rechtbank is van oordeel dat de vaste boekenprijs voor het betreffende boek op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Eiseres moet worden geacht hiervan op de hoogte te zijn geweest. Voorts kan niet worden...
 • LJN AE7789, Hoger beroep, 200201510/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201510/1. Datum uitspraak: 18 september 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: burgemeester en wethouders van Utrecht, appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank te Utrecht van 31 januari 2002 in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vrije Radio Omroep Nederland B...
 • LJN AO2528, Eerste aanleg - meervoudig, H 02.0678
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overeenkomst tussen Gemeente Wageningen en UPC in strijd met de openbare orde. De rechtbank Amsterdam heeft in een bodemprocedure tussen de gemeente Wageningen en UPC de overeenkomst tussen beide partijen nietig verklaard. De Grondwet eist in artikel 7 een specifieke grondslag in een wet in formele zin...
 • LJN AA9482, Eerste aanleg - enkelvoudig, MEDED 00/573-SIMO MEDED 00/874-SIMO MEDED 00/875-SIMO.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nrs.: MEDED 00/573-SIMO MEDED 00/874-SIMO MEDED 00/875-SIMO Uitspraak in de gedingen tussen 1. Wegener N.V., gevestigd te Apeldoorn, eiseres 1, gemachtigden mr. J.J. Feenstra, advocaat te Rotterdam, en mr...
 • LJN AF1235, Kort geding, KG 02/2683
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  P/MB vonnis 22 november 2002 RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 02/2683 P v a n: [eiser], wonende te A, e i s e r bij dagvaarding van 21 november 2002, procureur mr. S.F. Kalff, t e g e n ...
 • LJN AU2030, Cassatie, 03412/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  ’s Hofs oordeel dat posters voor culturele evenementen waarvoor een toegangsprijs dient te worden betaald, in beginsel reclame is ex art. 56.2.d APV Groningen, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. ’s Hofs oordeel dat geen feiten en omstandigheden aannemelijk zijn geworden op grond waarvan moet worden geoordeeld dat ingevolge genoemd APV...
 •