Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF5918, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810118-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan [..] het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezag.
 • LJN BH2027, Eerste aanleg - meervoudig, 17/754502-08 VON
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Omgangsregeling, opzet, onttrekken aan wettig gezag, negeren beslissing
 • LJN AQ0809, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 03 / 967
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Een beslissing op een verzoek van een derde om een uittreksel uit de GBA als bedoeld in artikel 100, eerste lid, aanhef en onder b, is een besluit in de zin van de Awb. Dit vloeit voort uit uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 juli 2004 (LJN: AP8238). Een ouder van een minderjarige...
 • LJN AQ6067, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097082-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Frankrijk, ontvoering.
 • LJN AB2723, Eerste aanleg - meervoudig, 01/050529-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verdachte en haar partner hebben [kind 1] en [kind 2] zonder toestemming van hun vader [naam vader]-aan wie het ouderlijk gezag bij rechterlijke beslissing van 22 november 1993 was toegekend en bij wie de kinderen verbleven- op 5 september 1998 naar Indonesië meegenomen.
 • LJN AE1640, Eerste aanleg - enkelvoudig, 66987/HA ZA 01-700
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Enkelvoudige civiele kamer Zaaknr/rolnr: 66987/ HA ZA 01-700 Uitspraak: 6 februari 2002 V O N N I S In de zaak aanhangig tussen: [eiseres] wonende te [woonplaats], eiseres, procureur: mr. J.A. van Wijmen, advocaat: mr. J.B.J.G.M. Schyns te Venlo,...
 • LJN AL8411, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830372-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan de terugkeer van de minderjarige. Hij geeft er blijk van de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten.
 • LJN BC5415, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607360-07 en 07.603013-07 en 07.607060-07 (tul)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijsverweer voorwaardelijke opzet
 • LJN BG0146, Eerste aanleg - meervoudig, 16-601173-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte heeft dochter na een gezamenlijke vakantie in Egypte naar Soedan gebracht en weigert haar terug te brengen. Moeder heeft geen toestemming gegeven. Moeder en dochter hebben sinds juni 2007 geen contact meer gehad. Verdachte onttrekt dochter hiermee naar het oordeel van de rechtbank aan het ouderlijk gezag dat de moeder over het kind heeft...
 • LJN AP2903, Voorlopige voorziening, AWB 04 / 688 WWB VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verweerder heeft de aanvraag van verzoeker om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor reis- en verblijfskosten en de kosten van rechtsbijstand en vertaalkosten ten bedrage van € 280 voor het terughalen van zijn kind uit Polen afgewezen.
 • LJN BH2658, Eerste aanleg - meervoudig, 07/440208-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontrekken aan gezag; strafmaatmotivering
 • LJN AB0743, Cassatie, 02719/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  27 maart 2001 Strafkamer nr. 02719/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 8 juni 2000, parketnummer 24/001266-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Frankrijk) op [geboortedatum] 1970, ten...
 • LJN AB2447, Cassatie, 13/057873-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  +-------------------+ ¦ VERKORT VONNIS ¦ +-------------------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer 5A, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres]. De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 juni 2001...
 • LJN AY5294, Hoger beroep, 320/06
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Kinderontvoering. Ondragelijke toestand.
 • LJN BF3563, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830037/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Naar het oordeel van de rechtbank heeft de deskundige afdoende en voldoende stellig op de aan haar voorgelegde vragen geantwoord. Uit de antwoorden van de deskundige op de vragen 1 en 2 van de rechtbank blijkt naar het oordeel van de rechtbank voorts voldoende duidelijk dat het niet (meer) in de macht...
 • LJN BH9032, Cassatie, 09/00026 U
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verdragsvereiste inzake de dubbele strafbaarheid. De uitspraak van de Canadese rechter van 25-02-2005 houdt in dat aan de opgeëiste persoon -tijdelijk- het gezag over haar minderjarig kind is toevertrouwd en dat aan de vader een omgangsrecht is toegekend. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat de opgeëiste persoon het kind heeft onttrokken aan het in art...
 •