Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinderJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF3158, Hoger beroep, 200200117/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  22-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200200117/1. Datum uitspraak: 22 januari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 15 november 2001 in het geding tussen: appellant en het college van burgemeester en wethouders van Bernheze...
 • LJN AH9416, Eerste aanleg - meervoudig, 200203679/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 april 2002, kenmerk DGWM/2002/2740, heeft verweerder aan de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: vergunninghouder) een vergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het uitbreiden van de inrichting “Boortunnel Groene Hart HSL-Zuid” met het gedeelte “Werkterrein zuidelijke...
 • LJN BJ4034, Voorlopige voorziening, 200904094/2/M1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 april 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college van gs) aan de stichting Stichting Regionaal Motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen (hierna: het Regionaal Motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen) een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8...
 • LJN AT2772, Hoger beroep, 200402102/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 februari 2004, kenmerk MW03.15547, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer voor een periode van tien jaar aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fibroned B.V." een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een pluimveemestverbrandingsinstallatie...
 • LJN AD9752, Eerste aanleg - meervoudig, 200003809/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200003809/1 Datum uitspraak: 27 februari 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. Volker Stevin Materiaal B.V., gevestigd te Spaarndam, e.a. 2. [appellant 2] wonend te [woonplaats 2], 3. [appellant 3] wonend te [woonplaats 3], 4. Nedal Aluminium B...
 • LJN AF1714, Voorlopige voorziening, 02/956
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Kenmerk: 02/956 WRO U I T S P R A A K van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Assen op de voet van het bepaalde in titel 3 van hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het geding tussen: Meppeler Beton Centrale BV, gevestigd te Meppel, verzoekster, en Het college van...
 • LJN BB1305, Eerste aanleg - meervoudig, 200606603/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de duur van tien jaar verleend voor een inrichting voor onder meer het breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw...
 • LJN BC1433, Eerste aanleg - meervoudig, 200702987/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend aan de Stichting Circuit van Drenthe (hierna: de Stichting) ten behoeve van het TT...
 • LJN AF9232, Eerste aanleg - meervoudig, 200201570/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201570/1. Datum uitspraak: 28 mei 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellanten sub 1], wonend te [woonplaats], 2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats], 3. de Bewonersvereniging "De 7 Eilanden", gevestigd te Tilburg, appellanten, en het college van gedeputeerde staten van Noord...
 • LJN AE2407, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200102644/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200102644/1. Datum uitspraak: 8 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], wonend te [woonplaats] en gedeputeerde staten van Zeeland, verweerders. 1. Procesverloop Bij besluit van 7 december 2000 heeft de gemeenteraad van Borsele, op voorstel van burgemeester...
 • LJN AI0983, Eerste aanleg - meervoudig, 200205169/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 2 augustus 2002, kenmerk 849336, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, gelegen...
 • LJN AZ9004, Eerste aanleg - meervoudig, 200600350/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 2 januari 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V." (hierna: vergunninghoudster) een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer,...
 • LJN BB7798, Eerste aanleg - meervoudig, 200609418/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 november 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Windenergie Boekelermeer B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een...
 • LJN BD3116, Eerste aanleg - meervoudig, 200705399/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend aan de stichting Stichting Circuit van Drenthe ten behoeve van het TT-circuit gelegen aan De Haar te Assen...
 • LJN AU6217, Hoger beroep, 200409207/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 september 2004 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wiringher Beton B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten...
 • LJN AE4878, Eerste aanleg - meervoudig, 200103876/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200103876/1. Datum uitspraak: 3 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellanten], wonend te [woonplaats], 2. [appellante], wonend te [woonplaats], 3. [appellant], wonend te [woonplaats], 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ”Camping Vredenburg B...
 • LJN BB2500, Eerste aanleg - meervoudig, 200603048/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 december 2005 heeft de gemeenteraad van Wymbritseradiel op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2005 het bestemmingsplan "Partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied, Draeisleat-Osingahuzen, Heeg-Molefinne/De Greiden en Baggerdepot Gouden Bodem, i...
 • LJN AF2739, Eerste aanleg - meervoudig, 200104941/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200104941/1. Datum uitspraak: 8 januari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne Noord te Groningen, en 2. [appellanten sub 2], wonend te [woonplaats] en gedeputeerde staten van Fryslân, verweerders. 1. Procesverloop Bij...
 • LJN AY9409, Eerste aanleg - meervoudig, 200509908/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 oktober 2005 heeft verweerder aan de vereniging "Motor Cross Club Boxmeer" een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van het motorcrossterrein "'t Snepke" aan de Rijkevoortseweg te Boxmeer. Dit besluit is op 21 oktober 2005 ter inzage gelegd.
 • LJN AF3148, Eerste aanleg - meervoudig, 200202081/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202081/1. Datum uitspraak: 22 januari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], gevestigd te [plaats], en het algemeen bestuur van het Bestuur Regio Utrecht, verweerder. 1. Procesverloop Bij besluit van 31 januari 2002 heeft verweerder, op voorstel van...
 • LJN AX4423, Eerste aanleg - meervoudig, 200505749/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 mei 2005 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "NV Nederlandse Gasunie" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onbemand...
 • LJN AW1293, Eerste aanleg - meervoudig, 200506771/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 juni 2005 heeft verweerder aan de vereniging "MAC Harskamp" een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrosscircuit op het perceel, plaatselijk gemerkt Dabbelosepad/Rondweg/ISK...
 • LJN BB2931, Eerste aanleg - meervoudig, 200606758/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 december 2004 heeft verweerder aan de [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting bestemd voor het op- en overslaan en bewerken van diverse (gevaarlijke) afvalstoffen, het opslaan en bewerken...
 • LJN BC5245, Voorlopige voorziening, 200708763/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna: de raad) bij besluit van 1 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Heimanswetering".
 • LJN AO8424, Eerste aanleg - meervoudig, 200301537/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 februari 2002 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2002, het bestemmingsplan "Buitenvaart II" vastgesteld.
 • LJN AU2601, Eerste aanleg - meervoudig, 200410514/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2004, kenmerk WM 04.3019, heeft verweerder aan de vereniging "Motorsportvereniging SALZ" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben...
 •