Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1195, Eerste aanleg - meervoudig, 96/0808
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  G E R E C H T S H O F A R N H E M BELASTINGKAMER Nr. 96/0808 Het gerechtshof te Arnhem, tweede meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *X B.V., gevestigd te *Z, ingekomen op 23 mei 1996 en gericht tegen de uitspraak d.d. 12...
 • LJN AA1586, Cassatie, 30057
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 november 1993 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 juni 1987 tot en met 31 december...
 • LJN AA2002, Cassatie, 31280
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-08-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 28 april 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1992 tot en met 31 december 1992...
 • LJN AA2089, Cassatie, 31840
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-02-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 augustus 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof. Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1989 tot en met 31 december...
 • LJN AA2662, Cassatie, 33863
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 10 oktober 1997 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AA4596, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02889
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Zevende enkelvoudige belastingkamer nr. 98/02889 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X te : *Z ambtenaar : de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen *P aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar tegen een navorderingsaanslag en kwijtscheldingsbesluit nummer ...
 • LJN AA5468, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/3064
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nummer 98/3064 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen *P (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te...
 • LJN AA5979, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01311
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/01311 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van Stadsgewest Y te Y tegen de uit-spraak van het Hoofd van de eenheid onderne-min-gen te Y van de rijksbelas...
 • LJN AA8603, Cassatie, 35765
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35765 29 november 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 29 oktober 1999 betreffende na te melden beschikking inzake teruggaaf van omzetbelasting. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof Belanghebbendes verzoek...
 • LJN AA9938, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00183
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  TdK Gerechtshof Arnhem Derde meervoudige belastingkamer nummer 99/00183 U i t s p r a a k op het beroep van V.o.f. X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen P op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de haar voor het...
 • LJN AB0791, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01839
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/01839 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur...
 • LJN AB2164, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/03886
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  he Gerechtshof Arnhem enkelvoudige belastingkamer nummer 98/03886 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] v.o.f. te : Oosterwolde verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : naheffingsaanslag omzetbelasting...
 • LJN AE2028, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1020
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 99/1020 U i t s p r a a k op het beroep van de vennootschap onder firma [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende...
 • LJN AE2031, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1873
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 99/1873 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan hem opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting...
 • LJN AE6775, Eerste aanleg - meervoudig, 98/02165
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/02165 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur...
 • LJN AF1546, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/732
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/732 21 november 2002 20110 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten Raad van tucht Amsterdam Uitspraak in de zaak van: A, te B, appellant van een beslissing van de raad van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te Amsterdam ...
 • LJN AF7807, Cassatie, 38132
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.132 25 april 2003 LB gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 22 maart 2002, nr. BK 671/00, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is...
 • LJN AK3521, Eerste aanleg - meervoudig, 00/03313
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De Inspecteur heeft zich naar aanleiding van het tweede boekenonderzoek op het standpunt gesteld dat belanghebbende over de jaren 1998 en 1999 geen deugdelijke kasadministratie heeft gevoerd en heeft daaraan de conclusie verbonden dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de hem op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ...
 • LJN AL8051, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00917
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderhavige naheffingsaanslag met daarin begrepen de verhoging van 50 percent terecht aan belanghebbende is opgelegd.
 • LJN AN9318, Hoger beroep, BK-02/03633
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Brief van de Inspecteur is niet een voor beroep vatbare uitspraak. Tevens bevat de brief geen mededelingen die als voor bezwaar vatbare beschikkingen beschouwd kunnen worden, zodat het ingezonden beroepschrift nie kwalificeert als een bezwaarschrift dat behoort te worden doorgezonden aan de Inspecteur...
 • LJN AO1294, Cassatie, 38319
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - Artikel 5, lid 8 en 26 bis, Zesde Richtlijn - Artikel 28b – 28i Wet omzetbelasting 1968 - Artikel 4c en 8 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 - Margeregeling - Globalisatieregeling - Doorschuiving inkoopprijs gebruikte goederen bij bedrijfsovername
 • LJN AO1303, Cassatie, 38320
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - Artikel 5, lid 8 en 26 bis, Zesde Richtlijn - Artikel 28b – 28i Wet omzetbelasting 1968 - Artikel 4c en 8 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 - Margeregeling - Globalisatieregeling - Doorschuiving inkoopprijs gebruikte goederen bij bedrijfsovername
 • LJN AO1304, Cassatie, 38324
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - Artikel 5, lid 8 en 26 bis, Zesde Richtlijn - Artikel 28b – 28i Wet omzetbelasting 1968 - Artikel 4c en 8 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 - Margeregeling - Globalisatieregeling - Doorschuiving inkoopprijs gebruikte goederen bij bedrijfsovername
 • LJN AO3019, Kort geding, 106459 / KG ZA 03-763
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Schadevergoeding; Voor een voorschot op schadevergoeding is in kort geding slechts dan aanleiding als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn. Daarvan is in casu niet gebleken.
 • LJN AO9960, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00871
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Na verwijzing is tussen partijen in geschil het antwoord op de vraag of op de onderhavige overdracht van de exploitatie van de onroerende zaken artikel 31 van de Wet van toepassing is, en zo ja, of de onderwerpelijke naheffing - gelet op de inhoud van het Besluit van de Staatssecretaris van 23 april 1986, nummer 286...
 • LJN AP1453, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00019
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In geschil is of in de onderwerpelijke naheffingsaanslag ad ƒ 12.035 aan enkelvoudige belasting, die is opgelegd over het tijdvak 1 januari 1997 tot en met 31 december 1999, terecht een bedrag van ƒ 7.032 (€ 3.190) aan omzetbelasting is begrepen ter zake van de overdracht door belanghebbende van de auto’s en scooters...
 • LJN AT4493, Cassatie, 40386
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 6:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Verrekening van een correctie ter zake van afgetrokken omzetbelasting. Weigering door de Inspecteur om een naheffingsaanslag op te leggen.
 • LJN AU1808, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03368
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  N.a.v. een boekenonderzoek bij een café is een naheffingsaanslag omzetbelasting en een boete opgelegd. Naar het oordeel van het Hof is er geen grond voor omkering van de bewijslast en heeft belanghebbende de bewaarplicht niet geschonden. Het Hof vermindert de naheffingsaanslag. Het Hof vermindert de boete tot 25%.
 • LJN AV0173, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02210
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting De in de Zesde Richtlijn bedoelde prijsvermindering ziet niet op de prijsvermindering die wordt verleend met het oog op de niet-terugbetaling van de in rekening gebrachte vergoeding of het verkrijgen van een teruggaaf van reeds op aangifte voldane OB.
 • LJN AV0787, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1034
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door eiseres ontvangen tegenprestatie voor de levering van een multifunctioneel centrum mede bestaat uit een vergoeding anders dan in geld. De subsidiaire stelling van verweerder dat de overdacht van het multifunctioneel centrum als een overgang van een...
 • LJN AW2129, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1434
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Huurkoopovereenkomst in 1994 tussen gemeente (huurverkoper) en eiseres (huurkoper) met betrekking tot 13.000 duobakken. Vervolgens huurovereenkomst inzake de duobakken, alsmede verlening van koopoptie. De in 1999 tussen gemeente en eiseres gesloten overeenkomst inzake overdracht van een algemeenheid...
 • LJN AZ6317, Eerste aanleg - meervoudig, 05/3316
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De overdracht van (mini)containers en inzamelwagen kan niet worden beschouwd als de overdracht van een algemeenheid van goederen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting, aangezien de bijbehorende rechten zoals fabrieksgaranties en aanspraken uit hoofde van onderhoudscontracten reeds...
 • LJN AZ9674, Cassatie, 42272
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ambtshalve oordeel van het Hof over de vraag in welk tijdvak het recht van aftrek van voorbelasting geldend kan worden gemaakt. Goede procesorde. Overgang van een algemeenheid van goederen.
 • LJN BA1833, Cassatie, 42955
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - Verzoek om teruggaaf; - Prijsgeven vordering; - Artikel 29, lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968; - Artikel 33, lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968.
 • LJN BA6540, Eerste aanleg - meervoudig, BK 7/06 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de volgende vragen: a. Bestaat de tegenprestatie voor de levering van het mfc enkel uit de overeengekomen koopsom of moet de tegenprestatie worden gesteld op de stichtingskosten van het mfc? b. Dient de overdracht van het mfc te worden aangemerkt als de...
 • LJN BB5675, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/7683 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Omzetbelasting. Detachering van personeel vindt in het economische verkeer plaats en is daarom een belaste dienst. Detachering van overgenomen personeel maakt geen deel uit van een algemeenheid van goederen.
 • LJN BC8009, Hoger beroep, 07/00069
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof merkt het geheel van transacties inzake de overdracht van een visrokerij aan als de overgang van een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en artikel 5, achtste lid, van de Zesde richtlijn. De enkele omstandigheid dat de juridische eigendom van...
 • LJN BD9007, Hoger beroep, 07/00509
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft op geen enkele wijze inzicht verschaft in de aard van de kosten waarop de door haar in aftrek gebrachte omzetbelasting ad € 1.010 betrekking heeft. Aldus heeft zij het door haar gestelde recht op aftrek niet aannemelijk kunnen maken. Boete: Het niet verstrekken van enig inzicht in...
 • LJN BF0516, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2363
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Overdrachtsbelasting Aan belanghebbende is een drietal recreatiewoningen geleverd. Bij deze levering heeft belanghebbende voor de overdrachtsbelasting een beroep gedaan op de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer in samenhang met het Besluit van 13 mei 2002, nummer CPP2002/897 ...
 • LJN BG1497, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/5889
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  OB. Eiseres verricht slechts vrijgestelde prestaties, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel j, van de Wet OB, dan wel prestaties die niet onderworpen zijn aan de heffing van omzetbelasting. Geen recht op aftrek.
 • LJN BG1901, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1515
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende heeft uit de boedel van een failliet transportbedrijf onder meer vier motorvoertuigen, de kantoor- en bedrijfsinventaris, het boekhoudpakket en negen personeelsleden overgenomen. De rechtbank oordeelt dat het geheel van transacties moet worden aangemerkt als de overgang van een algemeenheid...
 • LJN BG5752, Eerste aanleg - enkelvoudig, 61665/Ha ZA 08-86
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  15-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ''(..)'' Op 26 juli 2005 heeft [eisers] het motorvrachtschip “[S]”verkocht aan Curata B.V. te Rotterdam voor een bedrag van € 3.033.000,00. [eisers] heeft de koop vastgelegd in een door partijen ondertekend “Voorlopig koopcontract”. [gedaagde] is een makelaar in schepen. Op 12 augustus 2005 heeft Curata...
 • LJN BJ5389, Eerste aanleg - enkelvoudig, 306999 CV EXPL 08-3511
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  BTW wel of niet in koopprijs? Algemene handelsgewoonte dat ondernemers onderling koopprijzen exclusief BTW hanteren. In casu geen BTW verschuldigd op grond van de vrijstelleng van BTW ex art. 31 Wet op de omzetbelasting 1968 omdat een bedrijf of bedrijfsonderdeel is verkocht.
 •