Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet wapens en munitieJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD8421, Hoger beroep, 24-000229-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000229-01 Arrest d.d. 6 september 2001 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 1 maart 2001 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op 6 november 1979 te Beiroet, wonende...
 • LJN AT8229, Eerste aanleg - meervoudig, 02/800399-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Ontvankelijkheid van de officier van justitie: De raadsman heeft aan het vermeende verzuim geen conclusie verbonden. Het aangevoerde leidt derhalve niet tot één van de rechtsgevolgen, zoals bedoeld in artikel 359a WvSv.
 • LJN BI3594, Eerste aanleg - meervoudig, 09/650080-08; 09/757516-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte had bij zijn aanhouding bijna een kilo hennep voorhanden. Verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan het leiden van een criminele organisatie en heeft op bedrijfsmatige wijze met anderen een vijftal hennepkwekerijen geëxploiteerd, waarbij de benodigde elektrische stroom illegaal werd afgetapt...
 • LJN BB4256, Hoger beroep, 20-002563-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak van gewoontewitwassen omdat er mogelijk wel aanwijzingen zijn dat er ten aanzien van het in beslag genomen geld sprake is geweest van één of meer illegale bronnen, maar hiermee niet kan worden gezegd dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is. Veroordeling van verdachte wegens, kort gezegd...
 • LJN BH1622, Hoger beroep, 24-002064-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Artikel 310/312 Wetboek van Strafrecht en art. 26 Wet wapens en munitie Verdachte wordt veroordeeld ter zake van twee gevallen van diefstal, gepleegd door twee of meer verenigde personen, voorafgegaan van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken...
 • LJN BF8922, Eerste aanleg - meervoudig, 08/790311-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Op grond van art. 49 WWM hebben opsporingsambtenaren een zelfstandige bevoegdheid tot doorzoeking. Art. 8 lid 2 EVRM vergt niet dat voor een doorzoeking steeds een rechterlijke machtiging is vereist. Dit brengt mee dat de enkele omstandigheid dat voor een doorzoeking op grond van art. 49 WWM geen rechterlijke...
 • LJN AD3857, Eerste aanleg - meervoudig, 09/037127-01en 09/927204-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De officier van justitie mr J.J.M. van Dis heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding II onder 1 primair telastgelegde wordt vrijgesproken en dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding I onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 telastgelegde en het hem bij dagvaarding II onder...
 • LJN ZD1858, Cassatie, 03130/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  25 september 2001 Strafkamer nr. 03130/00 MA/EDK Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 27 april 2000, nummer 22/002839-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AD5993, Eerste aanleg - meervoudig, 09.757.270-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) parketnummer 09.757.270-00 rolnummer 7 's-Gravenhage, 19 november 2001 De arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte...
 • LJN AU7239, Eerste aanleg - meervoudig, 03/703015-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Nu uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de inhoud van de processtukken is komen vast te staan dat verdachte tenminste éénmaal gericht met een vuurwapen op het bestelbusje waarin vier personen zaten, heeft geschoten, heeft verdachte - door aldus te handelen - willens en wetens de aanmerkelijke...
 • LJN BI3203, Eerste aanleg - meervoudig, 01842473-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt terzake het witwassen van EUR 370.000,-- en een personenauto veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De verweren tegen de rechtmatigheid van het binnentreden van de woning van verdachte heeft de rechtbank verworpen...
 • LJN BJ1943, Eerste aanleg - meervoudig, 11/510138-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Gevangenisstraf van 15 maanden voor meerdere diefstallen en schuldhelingen samen met een of anderen gepleegd.
 • LJN AR1993, Cassatie, 02830/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Doorzoekingsbevoegdheid ex art. 49 WWM. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat, hoewel art. 8.2 EVRM voor een doorzoeking niet steeds een rechterlijke machtiging vereist (NJ 2002, 97), de uitoefening van deze bevoegdheid de proportionaliteitstoets ex art. 8 EVRM niet kan doorstaan. De enkele omstandigheid dat i...
 • LJN BI3040, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860113-07; 04/860540-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vrijspraak in verband met onrechtmatig binnentreden in een woning.
 • LJN AA4048, Eerste aanleg - meervoudig, 10/041725-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/041725-99 Datum uitspraak: 4 januari 2000 Tegenspraak VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: Z, geboren te z op z, wonende te z, ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting gedetineerd...
 • LJN AY5423, Hoger beroep, 2200510305
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verweer m.b.t. onrechtmatige doorzoeking van de woning verworpen; de verdachte kon ten tijde van het binnentreden niet als bewoner of als degene die zich voordoet als gebruiker van die woning worden aangemerkt. Wijziging tenlastelegging, waarbij de tenlastegelegde pleegperiode van het dealen in cocaïne wordt verruimd, acht het hof in casu toegestaan...
 • LJN BC5433, Hoger beroep, 20-001185-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bewijsuitsluiting na onrechtmatig binnentreden. Artikel 49 van de Wet wapens en munitie. Het hof is van oordeel dat de RCIE-informatie onvoldoende concreet en niet genoegzaam getoetst is om op zichzelf de grondslag te kunnen vormen voor een verdenking als bedoeld in art. 49 WWM. Het hof stelt vast dat...
 •