Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstandJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY0260, Hoger beroep, 05/2183 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is aanvraag ingediend voor een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Wet werk en bijstand terecht afgewezen?
 • LJN AZ2010, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1092
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Eiseres ontvangt een WAO-uitkering van 80-100% met een aanvullende bijstandsuitkering. Bij de laatste WAO beoordeling heeft een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsgevonden maar konden geen functies worden geduid. Niet gebleken dat volledig arbeidsongeschikten eenvoudiger daadwerkelijk (betaalde) arbeid kunnen verwerven dan gedeeltelijk arbeidsongeschikten...
 • LJN BA1249, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2210
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  06-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Langdurigheidstoeslag, arbeidsmarktperspectief, inkomsten uit prépensioen. Naar het oordeel van de rechtbank brengt een redelijke uitleg van artikel 36, eerste lid, onder b, van de Wwb met zich dat eisers prépensione, dat op zichzelf tot zijn inkomsten behoort, niet maatgevend kan zijn voor het niet verlenen van de langdurigheidstoeslag...
 • LJN BG3903, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/133
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Wet werk en bijstand. Langdurigheidstoeslag. Arbeidsmarktperspectief.
 • LJN BJ6440, Eerste aanleg - meervoudig, 08/2216 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  10-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Beroep tegen afwijzing langdurigheidstoeslag gegrond verklaard. Eiser zou onvoldoende getracht hebben, gedurende het tijdvak van 60 maanden, algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen omdat hij gedurende een bepaalde periode gedetineerd is geweest en daardoor niet geschikbaar voor arbeid. Geen redelijke beleidsbepaling...
 • LJN BD8637, Hoger beroep, 07/2304 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Peildatum langdurigheidstoeslag.
 • LJN AY8382, Hoger beroep, 06/3157 WWB + 06/3248 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Langdurigheidstoeslag. Inkomsten uit arbeid van partner in referteperiode in buitenland. Arbeidsmarktperspectief.
 • LJN BH6137, Hoger beroep, 07/6449 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Nu bij bestreden besluit volledig tegemoet is gekomen aan de wens van appellant tot toekenning van de langdurigheidstoeslag over 2005, en het College bij de beoordeling van de aanvragen van de langdurigheidstoeslag over 2008 en 2009 appellant niet zal tegenwerpen dat de inkomenssituatie over de periode...
 • LJN BJ7255, Hoger beroep, 08/6142 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag langdurigheidstoeslag. De Raad volgt appellante niet in haar stelling dat haar verdiensten uit het dienstverband met de WSD Reïntegratie & Detachering niet kunnen worden aangemerkt als inkomsten uit arbeid. De door appellante verrichte werkzaamheden als pedagogisch medewerker bij werkgeefster...
 • LJN AY0263, Hoger beroep, 05/6648 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is de aanvraag langdurigheidstoeslag terecht afgewezen omdat betrokkene voorafgaand aan de aanvraag gedurende de in aanmerking te nemen periode van 60 maanden inkomsten uit arbeid heeft ontvangen?
 • LJN AY0259, Hoger beroep, 05/2275 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanvraag langdurigheidstoeslag ten onrechte afgewezen. Gehanteerd beleid College. Bestond aanleiding om van beleid af te wijken?
 • LJN AZ2713, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4287 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  gegrond beroep tegen afwijzing langdurigheidstoeslag; bestreden besluit is in strijd met motiveringsvereiste; deelname aan vrijwilligerswerk staat in beginsel niet in de weg aan toekenning van langdurigheidstoeslag.
 • LJN AY0262, Hoger beroep, 05/4602 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is de aanvraag langdurigheidstoeslag terecht afgewezen omdat betrokkene voorafgaande aan de aanvraag gerekend over een ononderbroken periode van 60 maanden over een langere periode een inkomen heeft ontvangen dat hoger is dan de (voor hem geldende) bijstandsnorm?
 • LJN BA5166, Hoger beroep, 05/6366 WWB, 06/2684 WWB, 06/3797 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking bijstandsuitkering, weigering bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp, pedicure en tandartskosten, weigering langdurigheidstoeslag wegens overschrijding vermogensgrens
 • LJN BA6882, Hoger beroep, 06/2497 WWB, 06/2503 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering langdurigheidstoeslag. Inkomsten uit PersoonsGebonden Budget, in verband met verzorging gehandicapt kind, aan te merken als inkomen uit arbeid?
 • LJN AY8817, Hoger beroep, 05/5288 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  05-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  WAO-uitkering. Langdurigheidstoeslag geweigerd. Wetsgeschiedenis art. 36 WWB. Toelichting Staatssecretaris. Is er sprake van een reeël arbeidsmarktperspectief en een reeële verdiencapaciteit?
 • LJN BB8448, Hoger beroep, 06/6350 WWB, 06/6351 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  06-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag langdurigheidstoeslag. Voldaan aan gestelde voorwaarden?
 • LJN BE8918, Hoger beroep, 06/1163 WWB + 06/4515 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Betrokkene zijn voor de door de sociaal raadsman verleende rechtsbijstand geen kosten in rekening gebracht. Voor een veroordeling tot vergoeding van proceskosten bestaat geen grond. Alleen proceskosten als kosten zijn gemaakt door een partij.
 • LJN BA7328, Hoger beroep, 06/6267 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  05-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Termijnoverschrijding hoger beroepschrift niet verschoonbaar.
 • LJN BH7384, Hoger beroep, 08/332 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  10-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag langdurigheidstoeslag. Niet voldaan aan inkomenseis. De Raad heeft - anders dan appellant heeft betoogd- in zijn uitspraak van 5 september 2006 geen oordeel gegeven over de vraag of in het onderhavige geval eveneens aan de andere - cumulatieve - voorwaarden voor toekenning van langdurigheidstoeslag is voldaan.
 • LJN BJ7719, Hoger beroep, 07/6721 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de WWB op de grond dat betrokkene voorafgaand aan de aanvraag gedurende de in aanmerking te nemen periode van 60 maanden inkomsten in verband met arbeid heeft ontvangen, waarbij geen sprake is van zeer geringe inkomsten in verband met arbeid van zeer geringe duur...
 • LJN AY0173, Hoger beroep, 05/6738 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat ter zake van het verlenen van een langdurigheidstoeslag sprake is van een ongeoorloofd onderscheid tussen - kort gezegd - bijstandsgerechtigden en personen die een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen?
 • LJN BA8344, Hoger beroep, 06/3942 WWB + 06/3943 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Langdurigheidstoeslag.
 • LJN BB3883, Hoger beroep, 06/4612 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Langdurigheidstoeslag. Gezamenlijke huishouding staat onvoldoende vast. Geen belemmering voor het in aanmerking komen van langdurigheidstoeslag.
 • LJN AZ2714, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4292 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wet Werk en Bijstand. Langdurigheidstoeslag. Het bestreden besluit kan wegens strijd met het motiveringsvereiste van artikel 7:12, eerste lid, van de Awb en door het achterwege blijven van een hoorzitting niet in stand blijven. Het beroep is kennelijk gegrond.
 • LJN BA7777, Hoger beroep, 06/1359 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  31-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag om een langdurigheidstoeslag.
 • LJN BD5758, Hoger beroep, 07/109 WWB + 07/111 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  10-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vanaf juni 2004 onafgebroken 6-8 uur per week gewerkt. Geen recht op langdurigheidstoeslag.
 • LJN AU0950, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 04/2857
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Langdurigheidstoeslag.Handreiking Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand. Onderbreking referteperiode van 60 maanden door periode zonder inkomen. Onderzoeksplicht.
 • LJN BA3671, Hoger beroep, 06/2134 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Langdurigheidstoeslag. Inkomen uit hennepkwekerij. Bewijslast.
 • LJN AU6297, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/361
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Langdurigheidstoeslag WWB; beroep op artikel 26 IVBPR, artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM en artikel 6 EVRM. De rechtbank stelt vast dat artikel 36 WWB verschil maakt tussen personen die wel en personen die in de afgelopen vijf jaar geen inkomsten uit
 • LJN BE9171, Hoger beroep, 07/1773 WWB + 07/1775 WWB + 07/1776 WWB + 07/1777 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing van herhaalde aanvraag langdurigheidstoeslag. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Geen sprake van zeer geringe inkomsten.
 • LJN BA4649, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/3649
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Het recht op langdurigheidstoeslag als bedoeld in art. 36 WWB en het ten onrechte achterwege laten van een hoorzitting. En passant wordt ook de plicht genoemd tot onderzoek naar een eventuele resterende verdiencapaciteit.
 •