Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB0285, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.696-2006
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht; de artikelen 2, 5, 6, 7 en 12 van de Overleveringswet. Overlevering aan België.
 • LJN AY8768, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810066-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.
 • LJN AU6134, Eerste aanleg - meervoudig, 01/889001-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten.
 • LJN BJ4860, Eerste aanleg - meervoudig, 01/849114-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Promisvonnis. Verdachte is veroordeeld voor een groot aantal inbraken die verdachte heeft ontkend. Het bewijs is gebaseerd op de gedeeltelijk erkennende verklaring van een van de medeverdachten, de gehanteerde werkwijze door de daders, de leugenachtige verklaringen van verdachte en zijn medeverdachte en de resultaten van technisch onderzoek.
 • LJN AB1988, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050098-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND Parketnummer : 04/050098-01 uitspraak d.d. : 23 mei 2001 TEGENSPRAAK VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : 21 augustus 1974 te [geboorteplaats] adres ...
 • LJN AO1796, Raadkamer, 09/753600-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Een van de voorwaarden tot het mogen opnemen van telecommunicatie is dat het gaat om een misdrijf waardoor een ernstige inbreuk op de rechtsorde is gemaakt.... Naar het oordeel van de rechtbank kan de in deze zaak aan de orde zijnde woninginbraak, gelet op de te dezen gebleken feiten en omstandigheden,...
 • LJN AZ5089, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06 / 30409, AWB 06 / 31548
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Spoedeisend belang bij schorsing besluit tot ongewenstverklaring/Geen belang bij toetsing afwijzing aanvraag verblijfsvergunning zolang de vreemdeling ongewenst is verklaard. De voorzieningenrechter zal beoordelen of verzoeker belang heeft bij de, in verband met het besluit tot ongewenstverklaring, verzochte voorlopige voorzieningen...
 • LJN AV0788, Eerste aanleg - meervoudig, 17/880232-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Veelpleger, RISc, ISD-maatregel, verblijfsplan
 • LJN BD5266, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700292-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte wordt onder meer veroordeeld voor de verkoop van “paddorepen”, XTC en hennep en voor het aanwezig hebben van XTC, amfetamine en hennep. Bij de strafmaat is rekening gehouden met het tijdsverloop tussen aanhouding en terechtzitting. Verdachte is veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf...
 • LJN AV0997, Hoger beroep, VI 6-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel dat dit feit, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, een zeer ernstige misdraging vormt in de zin van artikel 15a, eerste lid aanhef en sub c van het Wetboek van Strafrecht. De ernst van de misdraging rechtvaardigt dat de vervroegde invrijheidstelling van veroordeelde deels achterwege blijft.
 • LJN BD3193, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/437594-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  uitspraak inzake openlijke geweldpleging en erfvredebreuk door krakers in Amsterdamse buurt De Pijp. Verweren inzake gebruikmaking van anonieme aangiftes en anonieme getuigenverklaringen en onzorgvuldige spiegelconfrontaties verworpen.Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en geldboete
 • LJN BI3636, Eerste aanleg - meervoudig, 10/700285-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Promis. De verdachte heeft samen met een ander dan wel anderen zes hennepkwekerijen van aanzienlijke omvang opgezet en in bedrijf gehouden. Door aldus te handelen, heeft verdachte doelbewust op wederrechtelijke wijze financieel voordeel nagestreefd. Voorts zijn deze feiten schadelijk voor de volksgezondheid en doen zij brandgevaar voor omwonenden ontstaan...
 • LJN AU6141, Eerste aanleg - meervoudig, 01/889010-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten.
 • LJN BA0137, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460609-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Bewezenverklaring (bij bekennende verdachte) van enkele gewapende overvallen, gepleegd in Apeldoorn. (Promis)
 • LJN BD3168, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/437593-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  uitspraak inzake openlijke geweldpleging en erfvredebreuk door krakers in Amsterdamse buurt De Pijp. Verweren inzake gebruikmaking van anonieme aangiftes en anonieme getuigenverklaringen en onzorgvuldige spiegelconfrontaties verworpen.Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en geldboete
 • LJN BI0862, Eerste aanleg - meervoudig, 07/450115-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, diefstal of joyriding, oogmerk
 • LJN BC8760, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839404-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Artikel 126m Wetboek van Strafvordering; ten tijde van het aanvragen van de tapmachtiging bestond de verdenking dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (een aandeel in) een grotere serie woninginbraken. Verdachte heeft antecedenten op het gebied van gekwalificeerde diefstallen Het is een feit van...
 • LJN AR4662, Eerste aanleg - meervoudig, 10/030003-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Na weigering van vrijwillige medewerking is op bevel van de Officier van Justitie ex art. 151b Sv van verdachte wangslijmvlies afgenomen ten behoeve van DNA-onderzoek. Verdachte is voorafgaand aan dit bevel niet gehoord door de Officier van Justitie, noch in de gelegenheid gesteld te worden bijgestaan door een raadsman...
 • LJN BA2067, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.685-2006
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank staat de overlevering toe aan België in verband met onder nummer 18 op bijlage 1 bij de OLW vermelde feit te weten georganiseerde of gewapende diefstal en weigert de overlevering aan België met betrekking tot het onder nummer 1 op bijlage 1 bij de OLW, vermelde feit deelneming aan een criminele organisatie.
 • LJN AU6135, Eerste aanleg - meervoudig, 889005-05 en 885051-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten
 • LJN BB8826, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850656-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Het komt de rechtbank voor dat het plegen van strafbare feiten door verdachte niet los kan worden gezien van een afhankelijkheid van verdovende middelen (cocaïne). Het voorkomen van recidive en het beveiligen van de maatschappij acht de rechtbank met louter ambulante hulp niet haalbaar en te vrijblijvend...
 • LJN AN7290, Eerste aanleg - meervoudig, 13/057649-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank Amsterdam heeft vonnis gewezen in vijf zogenoemde "autokrakers"-zaken. Het OM heeft deze zaken voor de meervoudige strafkamer gebracht en niet, zoals gebruikelijk, voor de politierechter. In alle zaken is door het OM 12 maanden celstraf geëist, in verband met recidive. De rechtbank heeft straffen opgelegd van 12 maanden ...
 • LJN AU6170, Eerste aanleg - meervoudig, 889004-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogendelicten.
 • LJN AU6162, Eerste aanleg - meervoudig, 889000-05 en 885050-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten.
 • LJN AY2632, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.283.2006 rk.nr. 06/1939
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De feiten waar de Op van wordt verdacht zijn voldoende specifiek naar tijd, plaats en rol van de OP opgenomen onder e) van het EAB. Geen ruimte voor twijfel over de aard van de verdenking. Geen overtreding 2 OLW derhalve. De vervolging van de OP heeft enkel betrekking op feiten die zich in Oostenrijk hebben afgespeeld. Artikel 13 OLW is niet aan de orde.
 • LJN AO5371, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/2659
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Somalië / interim measures. Eiser, met de Somalische nationaliteit, is ongewenst verklaard. Ter beoordeling staat de rechtmatigheid van de bewaring. Van de kant van eiser is gewezen op interim measures van het EHRM op grond waarvan verweerder in die betreffende casus niet tot uitzetting mag overgaan...
 • LJN AY7530, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830168-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.
 • LJN AY8146, Eerste aanleg - meervoudig, 07.630215-05, 480219-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  rechtbank merkt groep die naast schiphol-overval tal van vermogensdelicten pleegde aan als criminele organisatie
 • LJN AY7533, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830154-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Voorts heeft de raadsman ten aanzien van het eerste feit een beroep gedaan op noodweer dan wel noodweerexces. Het is de rechtbank niet opgevallen dat de raadsman hiervoor een onderbouwing heeft gegeven. Nu de rechtbank ook ambtshalve - voor zover dat al op haar weg zou liggen - geen gronden heeft kunnen...
 • LJN BB9510, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825460-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  gevangenisstraf van 4 jaren en 6 maanden voor groot aantal diefstallen in vereniging met braak en deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven
 • LJN BD3178, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/437591-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  uitspraak inzake openlijke geweldpleging en erfvredebreuk door krakers in Amsterdamse buurt De Pijp. Verweren inzake gebruikmaking van anonieme aangiftes en anonieme getuigenverklaringen en onzorgvuldige spiegelconfrontaties verworpen.Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en geldboete
 • LJN AU6158, Eerste aanleg - meervoudig, 01/889008-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten.
 • LJN AU6143, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten
 • LJN BG0986, Eerste aanleg - meervoudig, 13/497365-2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Internationale rechtshulpkamer, EAB, België, 13.497.365-2008 Nederlandse strafzaak is voorwaardelijk geseponeerd. Beroep op weigeringsgrond van artikel 9 OLW. Verweer dat ten aanzien van het zelfde feit de strafvervolging in Nederland nog loopt, terwijl de Minister van Justitie niet heeft beslist tot staking van de vervolging, wordt verworpen.
 • LJN AY5541, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830031-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank verwijt het verdachte in hoge mate dat hij, hebbende een voorbeeldfunctie als gemeentelijk politicus, zijnde fractievoorzitter van Leefbaar Emmen, gelden die bestemd zijn voor deze politieke partij heeft aangewend voor prive-doeleinden, terwijl terugbetaling van bedoelde gelden tot op heden niet heeft plaatsgevonden...
 • LJN BD3157, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/437592-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  uitspraak inzake openlijke geweldpleging en erfvredebreuk door krakers in Amsterdamse buurt De Pijp. Verweren inzake gebruikmaking van anonieme aangiftes en anonieme getuigenverklaringen en onzorgvuldige spiegelconfrontaties verworpen.Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en geldboete
 • LJN AZ1481, Eerste aanleg - meervoudig, 03/703691-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank spreekt verdachte vrij, nu de rechtbank niet met zekerheid kan vaststellen dat de persoon die staat afgebeeld op de foto's in het dossier, daadwerkelijk de verdachte is en nu de ‘modus operandi’- voor zover daar al van gesproken kan worden - bij beide overvallen, niet dermate onderscheidend...
 • LJN BJ6741, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607031-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Inbraak, Bedreiging, Bewijsmotivering, Strafmaatmotivering
 •