Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG4169, Eerste aanleg - meervoudig, 18/630120-07 (Promis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Groninger HIV-zaak. Verdachte M wordt veroordeeld tot 9 jaren gevangenisstraf vanwege – onder meer – een vijftal pogingen andere personen te besmetten met HIV door hen HIV-besmet bloed middels inspuiting of injectering toe te dienen. In het vonnis gaat de rechtbank in op de ten aanzien van de opzet...
 • LJN AR8851, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004642-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte wordt veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf en schadevergoeding wegens het medeplegen van moord, vrijheidsberoving de dood ten gevolge hebbend, mensenroof en het onttrekken van een kind aan wettig gezag.
 • LJN AZ4745, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700002-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Geen sprake van "ne bis in idem". Verdachte heeft welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer zou komen te overlijden, nu hij met geschoeide voet tegen het hoofd van het slachtoffer heeft geschopt. Nu dit overlijden niet is ingetreden, is er sprake van poging tot doodslag. Deze poging...
 • LJN BG4172, Eerste aanleg - meervoudig, 18/630244-07 (Promis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Groninger HIV-zaak. Verdachte D wordt voor het overgrote deel vrijgesproken van betrokkenheid bij het opzettelijk besmetten van bezoekers van de door verdachten georganiseerde seksfeesten. De rechtbank is – kort gezegd – niet van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat sprake is geweest van ...
 • LJN BA4543, Eerste aanleg - meervoudig, 13/409118-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vastgoedhandelaar wordt veroordeeld voor valsheid in geschrift en poging tot oplichting, gepleegd in het kader van een vastgoedtransactie. De misleiding ligt in het gegeven dat de kostprijs van de panden lager lag dan de beoogde verkoopprijs en dat verdachte deze verkoopprijs aan de koper heeft voorgehouden als zijnde de kostprijs...
 • LJN AN9475, Eerste aanleg - meervoudig, 11/006340-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  4 gewapende taxi-overvallen door 20-jarige first-offender
 • LJN AY9319, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830146-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Naar het oordeel van de rechtbank is met betrekking tot de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel en de poging tot wederrechtelijke vrijheidsberoving met zwaar lichamelijk letsel sprake van een feit dat door de omstandigheden waaronder het is gepleegd of waarvan het vergezeld is gegaan in meer dan een strafbepaling valt ...
 • LJN BF0241, Hoger beroep, 20-002182-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Milieustrafrecht. Het hof overweegt dat een afvalstof (i.c. bermmaaisel) in de zin als in het arrest is weergegeven weliswaar door nuttige toepassing - daargelaten of de onderhavige gestelde beoogde toepassing (veevoer/speelvoer voor varkens) als zodanig is te duiden - het karakter van afvalstof kan verliezen...
 • LJN BB6574, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580297-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdacht van handelen in harddrugs in Bocholtz, Zuid-Limburg, en veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met proeftijd van 2 jaren.
 • LJN BG8105, Eerste aanleg - meervoudig, 16/711629-08 en 16/712000-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank acht verdachte schuldig aan het plegen van vier overvallen op 2 september 2008 in Amersfoort. De rechtbank legt een gevangenisstraf van vier jaar op, waarvan twee voorwaardelijk. De rechtbank legt ook een klinische behandeling op voor de duur van maximaal 9 maanden. Tevens veroordeling voor rijden onder invloed van verdovende middelen.
 • LJN AZ2344, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000266-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft zijn kind naar zijn vaderland Libië willen meenemen en om dat doel te bereiken het leven van haar moeder welbewust opgeofferd. De rechtbank veroordeelt hem voor (onder meer) het medeplegen van moord en mensenroof tot een levenslange gevangenisstraf.
 • LJN AQ1090, Hoger beroep, 2200300403
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Overval op een supermarkt. Het hof acht onder meer de onder 1. telastegelegde gekwalificeerde doodslag bewezen en veroordeelt verdachte tot 18 jaar gevangenisstraf.
 • LJN BC4165, Eerste aanleg - meervoudig, 06/080333-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Rechtbank veroordeelt verdachte B terzake van (o.a) diefstallen met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving o.a in de gemeente Vaassen tot 7 jaar gevangenisstraf. Zie LJNummer BC4159 voor medeverdachte A. (PROMIS)
 • LJN AU9028, Eerste aanleg - meervoudig, 07.400649-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Overtreding artikel 6 Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood, terwijl de schuldige verkeerde in de toestand bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994. Gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Eendaadse samenloop
 • LJN BI8567, Hoger beroep, 20-003315-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verkoop van (ongeringde) fazanten aan particulieren. Overtreding van artikel 13, eerste lid, onderdeel a, Flora- en faunawet en artikel 79 Flora- en faunawet (in strijd handelen met aan een verleende ontheffing gestelde voorschriften/beperkingen). Eendaadse samenloop. Gelet op f&o is naar het oordeel van het hof de R...
 • LJN BG4817, Cassatie, 07/10245 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Economisch delict. OM-cassatie. 1. Art. 55 Sr. 2. Art. 65.3 (oud) Ffw. ’s Hofs oordeel dat het bewezenverklaarde vangen van kraaien i.c. niet strafbaar is en dat verdachte daarom moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging, is onjuist noch ontoereikend gemotiveerd.
 • LJN BI9787, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580659-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van voorbereiding van uitvoer van 959,6 gram amfetamine. Veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat verdachte en zijn mededader(s) met Hongaarse personen de uitvoer en/of verkoop van...
 • LJN AU3707, Eerste aanleg - meervoudig, 14010626-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van deelneming aan een criminele organisatie en hem ter zake van het medeplegen van moord en het uitvoeren van cocaïne en XTC veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 17 jaar.
 • LJN AU8650, Eerste aanleg - meervoudig, 08/996023-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Illegale Hengelose sigrettenfabriek. Verdachte O. heeft zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen en voorhanden hebben van 34.000.000 sigaretten in strijd met de Wet op de accijns, aan het bedrijfsmatig voorhanden hebben van waren met vervalste merken en aan het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank legt hem vijf jaar gevangenisstraf op.
 • LJN AU4347, Eerste aanleg - meervoudig, 09/751004-04(dagvaarding I);09/750006-05 (dagvaarding II)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] De op te leggen straf is gegrond op de artikelen: - 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht; - 1 van de Uitvoeringswet folteringverdrag; - 8 en 9 van de Wet Oorlogsstrafrecht. [...]
 • LJN AU8653, Eerste aanleg - meervoudig, 08/993030-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Illegale Hengelose sigrettenfabriek. Verdachte T. heeft zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen en voorhanden hebben van 34.000.000 sigaretten in strijd met de Wet op de accijns, aan het bedrijfsmatig voorhanden hebben van waren met vervalste merken en aan het deelnemen aan een criminele organisatie...
 • LJN AZ6484, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830250-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft door brand te stichten in een benedenwoning op de hoek van een blok met vier woningen een uiterst gevaarlijke situatie in het leven geroepen. Er is weinig verbeelding voor nodig om te begrijpen dat het vuur, zonder tijdig ingrijpen, weldra zou zijn overgeslagen naar de overige woningen van het blok...
 • LJN BA9072, Eerste aanleg - meervoudig, 13/529079-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Een vrijheidsbeperking hoeft niet van meet af aan wederrechtelijk te zijn. Het is aannemelijk dat het slachtoffer op vrijwillige basis naar het eetcafé is gekomen om het zakelijk geschil te helpen oplossen, terwijl verdachte daar heen ging met de verwachting dat hij zijn geld kon ophalen. Toen in de...
 • LJN BH7182, Eerste aanleg - meervoudig, 02/984802-08 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  1. Naar aanleiding van een inbraak in een loods te Zevenbergen is er een onderzoek ingesteld. Tijdens dat onderzoek werd een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen die ook gebruikt kan worden in het productieproces voor synthetische harddrugs. Naar aanleiding hiervan werd het onderzoek Azuriet opgestart...
 • LJN AU5333, Eerste aanleg - meervoudig, 06/086025-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Tandarts amputeert vinger of laat dit op zijn verzoek doen, zet een auto-ongeluk in scene en claimt vervolgens verzekeringspenningen. De rechtbank veroordeelt hem onder meer wegens oplichting en pogingen daartoe tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, een werkstraf voor de duur van 240 uren en een geldboete van € 25.000,-.
 • LJN AU3708, Eerste aanleg - meervoudig, 14010627-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van deelneming aan een criminele organisatie en hem ter zake van het medeplegen van moord, het uitvoeren van cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk en overtreding van de Wet Wapens en Munitie veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar.
 • LJN AU8636, Eerste aanleg - meervoudig, 08/993037-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Illegale Hengelose sigrettenfabriek. Verdachte G. heeft zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen en voorhanden hebben van 34.000.000 sigaretten in strijd met de Wet op de accijns, aan het bedrijfsmatig voorhanden hebben van waren met vervalste merken en aan het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank legt hem drie jaar gevangenisstraf op.
 • LJN BH3317, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630279-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijsmotivering, "loverboy", ontucht, groepsverkrachting, strafmaatmotivering
 • LJN AS3267, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004642-04 (2)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Zestien jaar gevangenisstraf in Goorse moordzaak. Verdachte en zijn mededader hebben zich schuldig gemaakt aan een buitengewoon ernstig en extreem gewelddadig misdrijf. Zij hebben zich op berekenende en meedogenloze wijze vergrepen aan het hoogste goed dat rechtsbescherming verdient, te weten het menselijk leven...
 • LJN BC4159, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460524-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Rechtbank veroordeelt verdachte A terzake van (o.a) diefstallen met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving o.a in de gemeente Vaassen tot 6,5 gevangenisstraf. Zie LJNummer BC4165 voor medeverdachte B. (PROMIS)
 • LJN BA7995, Hoger beroep, Parketnummer: 24-002494-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 9 van de Flora- en Faunawet, opzettelijk begaan. [..] Verdachte heeft betoogd dat hij de val op perceel E 109 heeft geplaatst om schade in/aan het maïsperceel E 105 te bestrijden. Hij heeft daartoe aangevoerd dat het plaatsen van een vangkooi in het...
 • LJN BA5366, Hoger beroep, 23-005272-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De vergaande betrokkenheid van alle drie de verdachten maakt hen om die reden in gelijke mate verantwoordelijk voor de dood van [slachtoffer]. Deze gelijke verantwoordelijkheid zal het hof bij het bepalen van de strafmaat tot uitgangspunt nemen. Een eventuele beperktere rol van een van de verdachten...
 • LJN BA5360, Hoger beroep, 23-005271-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft zich met anderen schuldig gemaakt aan moord op H., die de leverancier was van cocaïne die verdachte en zijn mededaders uitvoerden naar het Verenigd Koninkrijk.
 •