Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB2824, Hoger beroep, 20-000205-07 OWV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Voordeelsontneming. Het hof sluit voor wat betreft de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel aan bij de verklaring van veroordeelde en passeert het veronderstelde voordeel zoals becijferd in het financieel rapport.
 • LJN AF7213, Hoger beroep, 20.002494.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.002494.01 (O.W.V.) uitspraakdatum : 8 april 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH A R R E S T (O.W.V.) op het hoger beroep, ingesteld tegen de uitspraak ex art. 36e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht van de politierechter...
 • LJN BB5180, Hoger beroep, 20-000470-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Deels toewijzing ontnemingsvordering + strijd met onschuldbeginsel Het hof stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van EUR 12.397,93 en zal aan de veroordeelde de verplichting opleggen tot betaling van dit bedrag aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel...
 • LJN AO9591, Hoger beroep, 20.002032.03 O.W.V.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Berekening en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (uit handel in verdovende middelen)
 • LJN AT2729, Cassatie, 02659/04 P
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Profijtontneming; overgangsrecht. De Wet aanpassing ontnemingswetgeving bevat m.b.t. art. 36e.4 Sr en art. 577b Sv in hun samenhang beschouwd een wijziging van procesrechtelijke aard, omdat het hierbij vooral gaat om de vraag in welke fase van het geding en onderwelke omstandigheden de draagkracht met vrucht aan de orde kan worden gesteld...
 • LJN AU8386, Hoger beroep, 21-004782-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Veroordeling wegens valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd en overtredingen van een voorschrift gesteld bij artikel 2, eerste lid van de Diergeneesmiddelenwet, begaan door een rechtspersoon, terwijl...
 • LJN BG4643, Hoger beroep, 20-003809-04 OWV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  milieustrafrecht, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ex art 36e Sr. Opbrengst en kosten van veroordeelde (een transportbedrijf) i.v.m. het vervoeren en storten van 'tarragrond' naar en op percelen afnemende agrariërs. Wegens schending art 6 EVRM wordt geschatte voordeel verlaagd met 10 procent.
 • LJN AE9481, Hoger beroep, 20.000817.02 O.W.V.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.000817.02 O.W.V. - 1 - uitspraakdatum : 30 oktober 2002 tegenspraak na aanh: aangezegd GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH A R R E S T op het hoger beroep, ingesteld tegen de uitspraak ex art. 36e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht...
 • LJN AE3848, Eerste aanleg - meervoudig, 030031-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 030014-99 datum uitspraak: donderdag 6 juni 2002 op tegenspraak raadslieden: mrs. Dams, Doorenbos en Haan VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige economische kamer, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...
 • LJN BC7366, Cassatie, 01118/07 P
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Profijtontneming. 1. Motivering oplegging betalingsverplichting. 2. Art. 359.2 Sv. Ad 1. Het Hof heeft een hogere betalingsverplichting opgelegd dan was gevorderd door de AG. In de schriftuur wordt een beroep gedaan op HR LJN AO2607 maar daarin ging het om toepasselijkheid van het thans vervallen en i...
 • LJN AZ3601, Eerste aanleg - meervoudig, 09/997256-03 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Valsheid in geschrift, bewijsoverweging, valse facturen, steekpenningen, veroordeling.
 • LJN AY8573, Hoger beroep, 20-000803-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Anders dan de eerste rechter is het hof, met de advocaat-generaal en de verdediging, van oordeel dat, gezien de omstandigheden van het geval, de redelijkheid zich er tegen verzet de met de aanschaf van het door de veroordeelde bij de moord op slachtoffer gebruikte vuurwapen gemoeide kosten ad EUR 500,00...
 • LJN AE3855, Eerste aanleg - meervoudig, 030014-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 030031-98 datum uitspraak: donderdag 6 juni 2002 op tegenspraak raadslieden: mrs. Dams, Doorenbos en Haan VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige economische kamer, in de zaak tegen: [ESD] B.V., gevestigd [vestigingsplaats], [adres]. Dit...
 • LJN BB8459, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993030-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank legt de bv die betrokken is (geweest) bij de verkoop van het All Investement Plan, welk plan samengevat inhoudt: de verkoop van appartementsrechten door middel waarvan wordt geparticipeerd in een luxueus resort op de Dominicaanse Republiek, wegens het overtreden van artikel 82 van de Wet...
 • LJN AP0524, Eerste aanleg - meervoudig, 12/039181-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  lozing op zee; vervolging Wbb
 • LJN BA2911, Eerste aanleg - meervoudig, 1134-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Een afvalverwerkingsbedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten in de milieusfeer. Het gaat om overtreding van milieuvoorschriften zoals het verwerken van meer verontreinigde grond dan toegestaan, het in loodsen opslaan van verfafval waarvoor geen vergunning was, het overschrijden van normen...
 • LJN BB6881, Eerste aanleg - meervoudig, 04-66004302
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De raadsman heeft betoogd dat in de ontnemingsvordering niet betrokken kunnen worden het voordeel uit feiten die voor de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving, 1 maart 1993 zijn gepleegd, dan wel van feiten die inmiddels verjaard zijn. Uit de wetgeschiedenis van de ontnemingswetgeving blijkt dat...
 • LJN AU1645, Eerste aanleg - meervoudig, 10/061462-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Ontucht. Sexueel binnendringen bij dochter als baby en ontucht bij nichtjes jonger dan 16 jaar. Openbaar Ministerie niet onrvankelijk. Bewijsverweer.
 • LJN BA9861, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089057-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Ontvankelijkheid officier van justitie ivm verdedigingsrechten en het Geeringsarrest
 • LJN BA9181, Hoger beroep, 21-004782-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Veroordeelde was in de periodes waar het om gaat in deze ontnemingszaak enig bestuurder en enig aandeelhouder van een B.V., de rechtspersoon waarbinnen het voordeel werd genoten met de door de B.V. gepleegde feiten (en de soortgelijke feiten) waaraan veroordeelde feitelijk leidinggaf.
 • LJN AT9298, Hoger beroep, 20-002442-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De veroordeelde is bij arrest van 15 april 2005 van dit hof (parketnummer 20.002442.04) terzake van onder meer het meermalen telkens opzettelijk verkopen en/of verstrekken van een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDA en/of MDMA en/of N-ethylMDA en/of amfetamine veroordeeld. Het hof ontleent aan...
 • LJN BC6770, Eerste aanleg - meervoudig, 18/994616-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Kernenergiewet Opzettelijk zonder vergunning invoeren en vervoeren van verarmd uranium
 • LJN BJ3329, Hoger beroep, 20-011397-05 OWV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 36e Sv: ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel; zie ook ljn: BJ3331
 • LJN BD2155, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993034-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 82 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikelen 3, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten...
 • LJN AR3417, Eerste aanleg - meervoudig, 09/017076-02, 09/017085-02 (gev. ttz.)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Verdachte heeft in de jaren 1998, 1999 en 2000 diverse particulieren voor miljoenen opgelicht. Hij heeft miljoenen aangetrokken van verschillende beleggers. Deze beleggers heeft hij voorgespiegeld dat hetzij hun geld op een bankrekening geblokkeerd zou blijven staan en zodoende als zekerheid gebruikt...
 • LJN AZ0684, Eerste aanleg - meervoudig, 18/670316-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  51-jarige man heeft gedurende een periode van zes jaar zijn vier (stief)dochters stelselmatig seksueel misbruikt. Daarnaast heeft hij gedurende een periode van vele jaren twee van zijn (stief)dochters stelselmatig mishandeld. De rechtbank verwerp het verweer van verdachte dat slechts sprake was van corrigerende tikken...
 • LJN AE3857, Eerste aanleg - meervoudig, 070731-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 070731-99 datum uitspraak: donderdag 6 juni 2002 op tegenspraak raadslieden: mrs. Dams, Doorenbos en Haan VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige economische kamer, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN BD4819, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.455.06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  IRK; EAB; art. 9 lid 2 Olw; verjaring naar Nederlands recht, Spaanse vervolginshandelingen stuiten verjaring in Nederland niet.
 • LJN BJ3331, Hoger beroep, 20-010841-05 OWV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 36e Sv: ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel; zie ook ljn: BJ3329
 • LJN AF1248, Eerste aanleg - meervoudig, 10/005038-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/005038-98 Datum uitspraak: 29 november 2002 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande, wonende te [adres]...
 • LJN AZ4136, Hoger beroep, 20-002124-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel: vordering toegewezen hoger dan de AG (andere uitganspunten gehanteerd); overschrijding redelijke termijn: vermindering van het door veroordeelde te betalen bedrag met 10%.
 • LJN AX6763, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993023-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank in Amsterdam veroordeelt directeur van McGregor tot een geldboete ter hoogte van € 200.000,-, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 jaar hechtenis. Veroordeelde heeft samen met een medebestuurder van het aan de beurs genoteerde fonds McGregor en haar president commissaris...
 •