Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 94a
1
In geval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen inbeslaggenomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal voor een ter zake van dat misdrijf op te leggen geldboete.
2
In geval van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen in beslag genomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal voor een naar aanleiding van dat misdrijf op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
3
Voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie, in het in het eerste lid bedoelde geval, de geldboete kan worden opgelegd of degene aan wie, in het in het tweede lid bedoelde geval, het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, kunnen in beslag worden genomen indien:
a
die voorwerpen, onmiddellijk of middellijk, afkomstig zijn van het misdrijf in verband waarmee de geldboete kan worden opgelegd onderscheidenlijk het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, en
b
voldoende aanwijzingen bestaan dat die voorwerpen aan die ander zijn gaan toebehoren met het doel de uitwinning van die voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen, en
c
die ander ten tijde van dat gaan toebehoren wist of redelijkerwijze kon vermoeden dat die voorwerpen van enig misdrijf afkomstig waren.
4
In het geval, bedoeld in het derde lid, kunnen tevens andere aan de betrokken persoon toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen, tot ten hoogste de waarde van de in het derde lid bedoelde voorwerpen.
5
Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE8248, Hoger beroep, 2200169602
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200169602 parketnummer 1009007301 datum uitspraak 10 september 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 5 maart 2002 in de strafzaak tegen de verdachte: [verdachte]...
 • LJN BD5868, Eerste aanleg - meervoudig, 850404-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  40 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens een reeks van insluipingen bij woningen in Swalmen.Verdachte is bewust bij woningen naar binnen geslopen van personen die zeer kwetsbaar zijn en in sommige gevallen niet in staat zijn geweest om voor hun belangen op te komen. Verdachte...
 • LJN BI1213, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850479-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Noodweersituatie, feit niet strafbaar en verdachte ontslag van alle rechtsvervolging.
 • LJN BJ4335, Eerste aanleg - meervoudig, 04/650017-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Overleg op twee fritures en een diefstal met geweld in een woning waarbij de oma van verdachtes toenmalige vriendin werd overvallen. Bewijs en strafmaat.
 • LJN BA6558, Cassatie, 02693/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag ex art. 552a Sv. Onder klager zijn een luchtdrukgeweer en munitie in beslag genomen. Het daartegen gerichte beklag is ongegrond verklaard. Blijkens de bestreden beschikking heeft Rb bij haar beslissing tot uitgangspunt genomen dat het hier gaat om een wapen van categorie III. Dat oordeel behoeft...
 • LJN BB7563, Eerste aanleg - meervoudig, E.L.04/650032-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Doodslag op echtgenote, 15 jaar gevangenisstraf.
 • LJN AN9330, Eerste aanleg - meervoudig, 04/051076-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Brandstichting. Verklaringen verdachte ongeloofwaardig, gezien andere feiten en omstandigheden. Verminderde toerekeningsvatbaarheid verdachte. Geen deels voorwaardelijke straf, zoals door deskundige (psycholoog/ neuroloog) geopperd. De door de 2 benadeelde partijen gevorderde vergoeding van materiële...
 • LJN AF9721, Hoger beroep, 20.001479.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar wegens het (medeplegen van) voorhanden hebben, het binnen Nederlands grondgebied brengen van en het handelen in een materiaal bevattende verboden middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1 (cocaine). Een geldbedrag wordt...
 • LJN BB8809, Eerste aanleg - meervoudig, 04/650077-06 en 04/860687-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  In tegenstelling tot hetgeen de raadsman van verdachte heeft bepleit ten aanzien van het ontbreken van het element geweld, is de rechtbank van oordeel dat dit geweld mede aan verdachte dient te worden toegerekend, nu er sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte...
 • LJN BC7534, Eerste aanleg - meervoudig, 15/840062-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van de invoer van in totaal ongeveer 70 kilogram cocaine, alsmede aan de voorbereidingshandelingen daartoe en deelname aan een criminele organisatie. Telkens werden drugs van airside naar landside gebracht. Verdachten fungeerden als 'aanpakker' of 'opletter...
 • LJN AY9239, Cassatie, 00054/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag ex art. 552a Sv; art. 552a.3 (oud) Sv en bevoegdheid rb. I.c. is de strafzaak, waarin ex art. 94 Sv een voorwerp inbeslaggenomen is, in appel aanhangig bij het hof en wordt deze hoofdzaak dus aldaar vervolgd a.b.i. art. 552a.3 (oud) Sv. De ontnemingszaak, in het kader waarvan - de overige - voorwerpen ex art...
 • LJN AB0194, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050925-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND Parketnummer : 04/050925-99 uitspraak d.d. : 21 februari 2001 TEGENSPRAAK VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : - geboren op : [geboortedatum en plaats] adres ...
 • LJN BD2304, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860608-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Drugslab te Well. 4 jaar gevangenisstraf voor het houden van toezicht en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden gedurende de terugwinning van cocaine uit een maskerend kruidenmengsel. Vrijspraak witwassen.
 • LJN BI3163, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860903-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  voorwaardelijk opzet bij poging zware mishandeling en poging doodslag: voortgezette handeling
 • LJN AY8013, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610138-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Artikel 289 Wetboek van Strafrecht: moord, want handelen met opzet en voorbedachten rade, bewezen verklaard. Gelet op de wrede en nietsontziende wijze waarop de moord is gepleegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar opgelegd. Met de uitvoering van de dodingshandelingen is de nodige tijd gemoeid geweest...
 • LJN BG6266, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850610-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Medeplegen van het verkopen van XTC-pillen en het aanwezig hebben van XTC-pillen ,op Solar-festival. Verdachte en de medeverdachte verbleven samen in een tent op het Solar-festival. De doorzoeking van deze ruimte met toestemming van de medeverdachte heeft niet onrechtmatig plaatsgevonden. De tent is...
 • LJN BI3493, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860043-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeling tot gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar voor het opzettelijk aanwezig hebben van munitie en een grote hoeveelheid hennep. In de onderhavige zaak is de strafmaat niet in overwegende mate bepaald naar gelang de omvang van de partij van verdovende middelen. Bij de vaststelling van de strafmaat...
 • LJN AT9004, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/-35067-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een vlees verwerkend bedrijf, heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal uiteenlopende misdrijven en overtredingen die zich alle afspelen binnen de bedrijfssfeer en waarbij opvalt dat verdachte grote risico’s neemt door wettelijke regelingen naar eigen goeddunken te interpreteren dan...
 • LJN BC7799, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610082-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  T.b.v. de leesbaarheid van het vonnis hierbj de "rol" van de diverse verdachten in het feitencomplex: verdachte 1 : initiatiefnemer verdachte 2: schutter verdachte 3: chauffeur verdachte 4: leverancier van wapen verdachte 5: tipgever verdachte 6: bemiddelaar Verdachte 2: Officier van Justitie acht...
 • LJN BI1437, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610056-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vrijheidsberoving en poging zware mishandeling. (On)bruikbaarheid verklaringen aangeefster. Vrijspraak bedreigingen politie, bewezenverklaring beledigingen politie en ambtsbelemmering.
 • LJN BH7867, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/857473-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verhoor van Duitstalige getuigen door de politie die de Duitse taal machtig is op straat. Geen strijd met artikel 28 van de Wet beëdigde tolken en vertalers, nu uit de MvT blijkt dat genoemde wet geen verplichting tot inschakeling van tolken en vetalers bevat, maar slechts strekt tot gebruikmaking van...
 • LJN AO3211, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008117-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Handhaven van artikel 94 SV -beslag als in artikel 94a SV brengt niet noodzakelijkerwijze beeindiging van artikel 94 SV-beslag met zich. Medeplegen afknippen pink bewezen mede gelet op context waarin dat is gebeurd.
 • LJN AV4000, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610057-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Blijkens korte onderbrekingen gescheiden opeenvolging van verscheidene handelingen die gericht waren op de dood van het slachtoffer, heeft verdachte welbewust het besluit genomen het slachtoffer te vermoorden en zijn er daarna verschillende momenten geweest waarop verdachte ook nog de tijd en gelegenheid...
 • LJN BC3339, Hoger beroep, 06/520
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Geen schadevergoeding na strafvorderlijk onderzoek met inbeslagneming van auto. Verdenking (destijds) was niet onrechtmatig, de onschuld van de verdachte is niet uit de strafrechtelijke stukken gebleken. Het beslag heeft niet onrechtmatig lang geduurd.
 • LJN BJ6412, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/668352-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Politierechter; ontvankelijkheid; bevoegd gegeven bevel; vordering door politie; aanhouding; geen nader onderzoek; rechtvaardigingsgrond. De politierechter verwerpt het verweer van de verdediging dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard. Het openbaar ministerie kon in het...
 • LJN AF4171, Eerste aanleg - meervoudig, 11/023030-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  RECHTBANK DORDRECHT MEERVOUDIGE STRAFKAMER Tegenspraak Parketnummer : 11/023030-99 Zittingsdatum : 21 januari 2003 Uitspraak : 04 februari 2003 VERKORT STRAFVONNIS (art. 138b Sv) De rechtbank te Dordrecht heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting...
 • LJN AF2839, Eerste aanleg - meervoudig, 050167.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050167-01 Uitspraak d.d. : 02 december 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] Geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats :...
 • LJN AV3985, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860760-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank neemt geen noodweer aan nu verdachte zich met een geladen pistool naar het kantoor van het slachtoffer heeft begeven. De rechtbank is van oordeel dat het ten laste van verdachte bewezenverklaarde (het schieten met een pistool in de buik van het slachtoffer en het met het pistool slaan op het hoofd van het slachtoffer...
 • LJN BB2547, Eerste aanleg - meervoudig, 04/61004007
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Voorbedachten rade; verminderde toerekeningsvatbaarheid; maximale tijdelijke gevangenisstraf van 20 naar 30 jaar; strafmaatoverwegingen. De rechtbank van oordeel dat een maatregel terbeschikkingstelling met dwangverpleging in deze gerechtvaardigd is. Bij het oordeel is tevens in aanmerking genomen...
 • LJN BH6207, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500563-08, 11/430627-06, 11/500221-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 29-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. De veroordeelde, die bekend staat als een zogenaamde veelpleger, heeft in een tijdspanne van ongeveer 30 uur een gewapende overval gepleegd op een supermarkt en op een afhaalpizzeria, alsmede een gewapende straafroof...
 • LJN AF2284, Hoger beroep, 02/741
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  10 december 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2002/741 G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van 1 [appellant sub 1] en 2 [appellant sub 2], beiden wonende te [woonplaats], appellanten, procureur: mr P.C. Plochg, tegen de Staat der Nederlanden, zetelende te ‘s...
 • LJN AR3202, Cassatie, 00394/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Toevoeging van stukken aan dossier door OM in appèl. De A-G en de verdachte zijn ex art. 414.1 Sv bevoegd in appèl nieuwe stukken over te leggen. Uitoefening van die bevoegdheid is onderworpen aan beginselen van een behoorlijke procesorde. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of daaraan is voldaan, waarbij mede betekenis toekomt aan de ...
 • LJN BG4941, Eerste aanleg - meervoudig, 10/600165-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank verklaart ruim euro 450.000,= aan contant geld verbeurd in witwaszaak. Het geld was bij verdachten aangetroffen, een deel in een plastic zak in de kofferbak van de auto van de ene verdachte en een deel bij de andere verdachte thuis. Een van de verdachten was eerder veroordeeld in verband met ...
 • LJN BD5482, Eerste aanleg - meervoudig, 04/851096-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Gijzeling Echt
 • LJN BD3293, Eerste aanleg - meervoudig, 04/861091-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Paardenmarkt Lottum 2007.
  Verdachte gooit of slaat met een bank, waardoor het slachtoffer in de nek wordt geraakt en overlijdt aan de gevolgen van een spinale shock. Causaliteit. Bewezenverklaring: geen doodslag, maar toebrengen zwaar lichamelijk letsel, de dood ten gevolge hebbend. Geen sprake van noodweer (-exces).
 • LJN AT7621, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610139-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank besluit tot bewijsuitsluiting vanwege schending van artikel 6, derde lid, sub c van het EVRM (recht op bijstand van een raadsman). De politie had, gezien de bijzondere omstandigheden, verdachte er op moeten wijzen dat zijzelf voor een raadsman zou moeten zorgen en dat zij er voor kon kiezen...
 • LJN BH5695, Cassatie, 07/10696 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag over beslag (ex art. 94 Sv). Maatstaf. De Rb heeft vastgesteld dat het beklag is gericht tegen een onder de klager ex art. 94 Sv gelegd beslag, maar daarbij kennelijk abusievelijk overwogen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, “het wederrechtelijk verkregen voordeel zal ontnemen”, i...
 • LJN AZ9602, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610031-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Medeplegen van doodslag, vergezeld en voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en andere deelnemers aan dat feit straffeloosheid te verzekeren.
 • LJN BG6182, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860828-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Jeugddetentie en PIJ na dodelijke steekpartij
 • LJN AU9008, Eerste aanleg - meervoudig, 04/990018-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veediefstal van aanmerkelijke omvang. De gestolen koeien worden "omgekat" en doorverkocht, waarvoor valsheid in geschrifte wordt gepleegd met behulp van valse geboortebewijzen. Daardoor wordt ook de runderregistratieplicht geschonden. De rechtbank motiveert de bewezenverklaring uitvoerig. Er wordt...
 • LJN BD2274, Eerste aanleg - meervoudig, 04/660116-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Drugslab te Well. 3 maanden gevangenisstraf voor het aanwezig hebben van 280 gram amfetamine. Vrijspraak witwassen en vrijspraak van de betrokkenheid bij de productie van amfetamine en het terugwinnen van cocaïne
 • LJN AA1022, Kort geding, 99/3597
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM RK: 99/3597 BESCHIKKING op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering van: STICHTING HOLLAND FESTIVAL, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan het Kleine Gartmanplantsoen 21, hierna te noemen de Stichting...
 • LJN BG6254, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850609-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Medeplegen van het verkopen van XTC-pillen en (medeplegen van) het aanwezig hebben van XTC-pillen, op het Solar-festival.
 • LJN BG4946, Eerste aanleg - meervoudig, 10/600166-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank verklaart ruim euro 450.000,= aan contant geld verbeurd in witwaszaak. Het geld was bij verdachten aangetroffen, een deel in een plastic zak in de kofferbak van de auto van de ene verdachte en een deel bij de andere verdachte thuis. Een van de verdachten was eerder veroordeeld in verband met ...
 • LJN BA2383, Hoger beroep, 20-010047-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Afwijzing verzoek toevoeging stukken aan het dossier, onvoldoende expliciet aangegeven welke stukken verzocht werden; 2. Geen schending artikel 6 EVRM in eerste aanleg vanwege omvang en complexiteit onderzoek FIOD; 3. Belastingfraude waarbij gebruik is gemaakt van vennootschappen die zijn aan te merken als schijnconstructies...
 • LJN BI3040, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860113-07; 04/860540-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vrijspraak in verband met onrechtmatig binnentreden in een woning.
 •