Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen



Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1171, Eerste aanleg - enkelvoudig, 94/1653
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  G E R E C H T S H O F A R N H E M BELASTINGKAMER Nr. 94/1653 Het gerechtshof te Arnhem, derde enkelvoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van Stichting *X, gevestigd te *Z, ingekomen op 3 oktober 1994 en gericht tegen de uitspraak d.d. 30 augustus 1994 van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen...
 • LJN AA7558, Eerste aanleg - meervoudig, 99/2185
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gecorrigeerde vervangingswaarde van golfterrein c.a., aangelegd op voormalige vuilstortplaats. De gemeente stelt de waarde op F 2.223.000, gelijk aan de gecorrigeerde vervangingswaarde van de opstallen; de waarde van de grond is daarbij op nihil gesteld. Belanghebbende wenst de waarde van de gehele onroerende...
 • LJN AA7636, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1588
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Directeur/grootaandeelhouder van een B.V. merkt in 1991 uit de B.V. opgenomen bedragen aan als geldlening. In 1990, 1992 en 1993 genoot hij van de B.V. een management fee. De geldlening wordt in 1993 afgelost. Geen in 1991 belastbare winstuitdeling of arbeidsbeloning.
 • LJN AA7878, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04038
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft korte tijd samengewoond met X; uit deze relatie is een zoon geboren die door belanghebbende alleen wordt opgevoed. De zoon is door X erkend. X doet (mede via door hem beheerste vennootschappen) regelmatig geldbedragen aan belanghebbende toekomen. Belanghebbende is vanaf medio 1991...
 • LJN AA8080, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/01212
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/1212 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vierde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer H te P ...
 • LJN AA9213, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1802
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bh drijft tezamen met zijn zoon in firmaverband een zogenoemde coffeeshop. De inspecteur stelt dat bh niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht, dat derhalve de zogenoemde omkering van de bewijslast van toepassing is en dat bh niet erin is geslaagd te doen blijken dat de - op basis van een brutowinstpercentage van 100% ...
 • LJN AA9215, Eerste aanleg - meervoudig, 99/2724
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende drijft tezamen met zijn vader in firmaverband een zogenoemde coffeeshop. Aan belanghebbende is een aangifte uitgereikt, maar deze is niet ingediend. Het Hof honoreert het beroep van de inspecteur op de zogenoemde ‘omkering van de bewijslast’, zij het dat het vastgestelde belastbaar inkomen...
 • LJN AB1270, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01714
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/01714 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de X te Z tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Particulieren P van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AB2314, Cassatie, 35889
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35.889 27 juni 2001 YS gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 3 december 1999, nr. 97/20525, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over...
 • LJN AD3911, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/01757
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HR Gerechtshof Arnhem vijfde enkelvoudige belastingkamer nr. 99/01757 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende :[X] BV te : [Z] ambtenaar : heffingsambtenaar van de Gemeente Lingewaal aangevallen beslissing :uitspraak op bezwaar soort belasting : onroerende-zaakbelasting (gebruikersheffing...
 • LJN AD8475, Cassatie, 36063
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 36.063 25 januari 2002 JMH Arrest gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 25 februari 2000, nr. BK-97/20200, betreffende na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen...
 • LJN AE1033, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00871
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste enkelvoudige belastingkamer nummer 00/00871 Proces-verbaal mondelinge uitspraak Belanghebbende : [X] Te : [Z] Verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren [P] Aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1998 nummer ...
 • LJN AE1436, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01026
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/01026 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y, Canada tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE2450, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 681/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 681/01 3 mei 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep...
 • LJN AE7488, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1038/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK-01/01038 6 september 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: de belanghebbende)...
 • LJN AE9142, Eerste aanleg - meervoudig, 00/1970
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Plaats van leiding van Ierse vennootschap op grond van de omstandigheden - waaronder de Nederlandse woonplaats van feitelijk leidinggever - in Nederland. Voor toepassing Verdrag Ierland uitsluitend inwoner van Nederland, niet van Ierland. Omkering bewijslast in verband met niet volledig beantwoorden...
 • LJN AF1389, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/02347
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verweerder heeft belanghebbende ten onrechte een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Nu belanghebbende geweigerd heeft verweerder het originele parkeerkaartje in de bezwaarfase toe te zenden, komt de schade als gevolg van de aangebrachte wielklem niet voor rekening van verweerder. Daarnaast heeft belanghebbende ...
 • LJN AF5556, Cassatie, 37465
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.465 27 februari 2004 AB gewezen op het beroep in cassatie van X, wonende te Z, tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 30 mei 2001, nr. P 98/5430, betreffende na te melden aanslag in de vermogensbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AF5815, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01807
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/01807 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vierde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X Pensioen B.V. (hierna: belanghebbende), statutair gevestigd te Y, tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AF6341, Eerste aanleg - meervoudig, BK 424/01 Accijns Verbruiksbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 424/01 21 maart 2003 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X B...
 • LJN AF6359, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01796
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De inspecteur heeft zich in het onderhavige geval terecht beroepen op omkering van de bewijslast. Belanghebbende heeft niet voldaan aan de verplichting van artikel 47, eerste lid, van de AWR om gegevens en inlichtingen te verstrekken. Belanghebbende liet zich bijstaan door een professionele gemachtigde...
 • LJN AF8392, Voorlopige voorziening, 02/03846
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 02/03846 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van de Voorzieningenrechter van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch als bedoeld in artikel 8:84, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op na te melden verzoek als bedoeld in artikel 8...
 • LJN AF8861, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-01/02442
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE achtste enkelvoudige belastingkamer 22 april 2003 nummer BK-01/02442 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Particulieren/Ondernemingen P van de Belastingdienst, (thans: Q) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AG1666, Eerste aanleg - meervoudig, 02/314
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  02/314 - 24/3/03 - 2e MK Exploitant van speelautomaten kan geen voldoende verklaring geven voor de plotselinge omzetstijging die zich min of meer gelijktijdig voordoet met het gaan registreren van de tellerstanden zoals voorgeschreven in het Besluit Tel-lers in Speelautomaten. Omkering bewijslast wegens niet doen vereiste aangifte...
 • LJN AH8880, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00144
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil of de belanghebbende heeft voldaan aan de verplichtingen ingevolge artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (tekst 1995; hierna: AWR), welke vraag de belanghebbende bevestigend en de Inspecteur ontkennend beantwoordt, en of het belastbaar inkomen terecht op fl. 28.739,= is vastgesteld.
 • LJN AH9189, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/03086
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Evenmin heeft belanghebbende, op wie te dezen de bewijslast rust, feiten en/of omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat het autokostenforfait een beperking zou inhouden op het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap ten aanzien van onderdanen der Lid...
 • LJN AL1769, Eerste aanleg - meervoudig, 02/05891
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Naheffingsaanslag omzetbelasting n.a.v. boekenonderzoek is grotendeels gebaseerd op steekproef en extrapolatie van de gevonden gegevens naar andere jaren. Hof: In een belastingstelsel als dat van de belasting over de toegevoegde waarde, waarin de factuur een essentieel element vormt voor de controle...
 • LJN AN9010, Hoger beroep, 23-004152-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte heeft gedurende een aantal jaren de belastingdienst omtrent zijn feitelijke woonplaats onjuist ingelicht. De verdachte heeft de belastingdienst voorgespiegeld dat hij in de jaren 1990 tot en met 1995 in Zuid-Afrika woonde en in Nederland niet belastingplichtig was, terwijl hij in werkelijkheid in Nederland was blijven wonen...
 • LJN AN9084, Eerste aanleg - meervoudig, 00/03235
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard het antwoord op de volgende vragen: 1. Zijn de inkomsten uit wisseltransacties en handel in goederen in onderscheidenlijk het jaar 1994 en het jaar 1995 terecht en tot het juiste bedrag in het belastbaar inkomen begrepen van het betreffende jaar...
 • LJN AO2322, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06209
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bezwaar tegen ambtshalve opgelegde aanslag voldoende gemotiveerd door toezending jaarstukken. Vereiste aangifte niet gedaan. Omkering bewijslast. Belanghebbende toont onjuistheid van de aanslag niet aan. Boete voor vijfde verzuim terecht opgelegd. Stelling van belanghebbende dat bij omkering bewijslast...
 • LJN AO7627, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00254
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ingevolge artikel 15, lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: de WBR) is - voor zover hier van belang - een verkrijging krachtens levering als bedoeld in artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel a, ten eerste, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB...
 • LJN AO9013, Cassatie, 38156
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 47 AWR. Verklaringen van belanghebbende na vordering Inspecteur niet bruikbaar als bewijs voor boete/verhoging. Gevolgen verlenging navorderingstermijn voor boete?
 • LJN AP4346, Eerste aanleg - meervoudig, 02/05700
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende is op grond van artikel 4 Awr inwoner van Nederland. Artikel 4 van het Verdrag met Spanje is niet van toepassing, nu belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij eveneens in Spanje aan belasting is onderworpen. Omkering bewijslast, redelijke schatting.
 • LJN AR6468, Cassatie, 38809
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  AWR, omkering bewijslast, gedeeltelijk; overlegging stukken.
 • LJN AR7167, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/02151
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gelet op artikel 27e van de AWR vloeit uit het vorenoverwogene voort, dat het beroep ongegrond moet worden verklaard, tenzij gebleken is - dat wil zeggen door de belanghebbende overtuigend is aangetoond - dat en in hoeverre de uitspraken op het bezwaar onjuist zijn. Aan het (hiervoor) overwogene doet...
 • LJN AR7813, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02515
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aangifte vennootschapsbelasting te laat. Ambtshalve aanslag. Geen verliesvaststellingsbeschikking. Aanslag verminderd. De aangifte kan worden gezien als een verzoek tot het bij een voor bezwaar vatbare beschikking vaststellen van een verlies. Schadevergoeding: Het (niet) tijdig doen van aangifte vormt...
 • LJN AS7289, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 967/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag welk deel van de hypotheekschuld ad ƒ 235.000,-- kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld, zodat de door de belanghebbende over deze hypotheekschuld betaalde rente geheel als aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning in aanmerking kan worden genomen...
 • LJN AT5779, Eerste aanleg - meervoudig, 02/07174
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  1. Eventuele onrechtmatigheid boekenonderzoek brengt niet mee dat daarbij verkregen informatie niet mag worden gebruikt door de inspecteur, nu belanghebbende o.g.v. artikel 47 AWR sowieso verplicht was die informatie te verstrekken. 2. Inwoner Frankrijk heeft Franse woning in 1995 gefinancierd met verhoging hypotheek Nederlandse woning...
 • LJN AT5781, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04004
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  1. Eventuele onrechtmatigheid boekenonderzoek brengt niet mee dat daarbij verkregen informatie niet mag worden gebruikt door de inspecteur, nu belanghebbende o.g.v. artikel 47 AWR sowieso verplicht was die informatie te verstrekken. 2. Inwoner Frankrijk heeft Franse woning in 1995 gefinancierd met verhoging hypotheek Nederlandse woning...
 • LJN AT5783, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04005
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  1. Eventuele onrechtmatigheid boekenonderzoek brengt niet mee dat daarbij verkregen informatie niet mag worden gebruikt door de inspecteur, nu belanghebbende o.g.v. artikel 47 AWR sowieso verplicht was die informatie te verstrekken. 2. Inwoner Frankrijk heeft Franse woning in 1995 gefinancierd met verhoging hypotheek Nederlandse woning...
 • LJN AT6407, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02744
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  4.4. Het hof stelt voorop dat aannemelijk moet worden geacht dat de belastingdienst bij de behandeling van de bezwaarschriften van de heer C zal trachten meer inzicht te verkrijgen in de geldstromen die door de gestelde fraude zijn gegenereerd. Omtrent die geldstromen is in het strafrechtelijk onderzoek...
 • LJN AU3140, Cassatie, 38810
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  AWR, omkering bewijslast, gedeeltelijk; overlegging stukken.
 • LJN AU9845, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04509
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Rekeningenproject. Proefprocedure NautaDutilh. Inspecteur vordert inlichtingen en bankbescheiden op basis van microfiches die door werknemers van de KB-Luxbank zijn gestolen. Belastingplichtige voldoet daaraan onder protest. Hof: De inspecteur heeft binnen zijn bevoegdheid gehandeld. De onder druk verstrekte...
 • LJN AV0821, Cassatie, 41329
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Procesorde. Bewijsaanbod ter zitting ten onrechte afgewezen. Omkering en verzwaring bewijslast (art. 29 AWR).
 • LJN AV0883, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00766
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hof vermindert aanslagen op basis van eerder door de inspecteur gevraagde maar pas in de beroepsfase door belanghebbende verstrekte gegevens en inlichtingen. Geen aanleiding voor volledige veroordeling van de inspecteur tot vergoeding van schade als bedoeld in artikel 8:73 Awb.
 • LJN AX6145, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/01172
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  IB/PVV/ Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen; Ontvangen loon heeft geen betrekking op in België verrichte werkzaamheden. Premie-inkomen niet buiten beschouwing laten.
 • LJN AX9575, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4254
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Omkering van de bewijslast. Vaststaat dat eiser de vereiste aangifte niet heeft gedaan. Eiser stelt dat hij geen aangifte kan doen omdat het UWV met toestemming van de curator zijn administratie heeft vernietigd. Eiser heeft geen enkele poging ondernomen om op andere wijze informatie aan te dragen aan de inspecteur of de rechtbank...
 • LJN AY0306, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01505
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het oordeel van het Hof is evenwel aannemelijk te achten dat in de vorenvermelde balanspost omzetbelasting per ultimo 1993 van de belanghebbende een bedrag ten onrechte als omzetbelastingschuld is begrepen, namelijk voorzover sprake is van omzetbelasting begrepen in niet uitgereikte facturen. Een...
 • LJN AY6870, Eerste aanleg - meervoudig, 05/4623
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  KB-Lux weigeraar. De rechtbank doet uitspraak overeenkomstig eerdere uitspraken van het hof Amsterdam in vergelijkbare zaken, inclusief beslissing over het Draaiboek. Ook de getuigenverklaring van de voormalig projectleider van het Rekeningenproject geeft geen aanleiding tot bewijsuitsluiting of nader onderzoek...
 • LJN AZ0764, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1807
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Uitsluitend het maken van kosten voor marktonderzoek kwalificeert niet als onderneming.
 •