Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF1664, Hoger beroep, 99/3729 ANW
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  06-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/3729 ANW U I T S P R A A K in het geding tussen: [Appellante], wonende te [woonplaats], appellante, en de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluiten van 29 januari 1997 heeft gedaagde aan appellante met ingang van 1 december 1996 een nabestaandenuitkering...
 • LJN AF5937, Hoger beroep, 02/1308 TW e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  02/1308; 02/1309; 02/1818; 02/1300; 02/1289; 02/1371; 02/1369; 01/5837; 02/4745; 01/5572 TW U I T S P R A A K in de gedingen tussen: de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, appellant, en [gedaagde 1] (gedaagde 1); [gedaagde 2] (gedaagde 2); [gedaagde 3] (gedaagde 3...
 • LJN AE8577, Hoger beroep, 99/1776 Anw e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/1776 Anw en 99/2544 Anw U I T S P R A A K in het geding tussen: [Naam betrokkene], wonende te [woonplaats], hierna te noemen: betrokkene, en de Sociale Verzekeringsbank, hierna te noemen: de SVB. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 17 februari 1998 heeft de SVB het bezwaar...
 • LJN ZB8731, Hoger beroep, 98/4463 Anw
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  01-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/4463 Anw U I T S P R A A K in het geding tussen: A, wonende te B, appellante, en de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 10 september 1997 heeft gedaagde, na bezwaar, gehandhaafd zijn besluit van 23 mei 1997, waarbij hij heeft geweigerd appellante...
 • LJN BD9274, Hoger beroep, 07/1138 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek om herziening. Korting op ouderdomspensioen. Schuldig nalatig zijn. Geen nieuw gebleken feiten of omstandigheden.
 • LJN AZ4503, Hoger beroep, 05/7039 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking bijstandsuitkering (Wet inkomensvoorziening kunstenaars). Terugvordering. Schending inlichtingenverplichting.
 • LJN AT1937, Hoger beroep, 03/871 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Hoogte vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie. Is sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid tussen eigenrisicodragende werkgevers en niet-eigenrisicodragende werkgevers?
 • LJN AX4359, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 42/05 Fosfaatheffing
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is of de naheffingsaanslag fosfaatheffing en de naheffingsaanslag stikstofheffing terecht zijn opgelegd.
 • LJN AD9784, Cassatie, 36642
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.642 7 maart 2003 AB gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 6 oktober 2000, nr. 00/281, betreffende na te melden ten aanzien van X te Z gegeven beschikking als bedoeld in artikel 3d, lid 2, van de Ziekenfondswet ...
 • LJN BI2539, Eerste aanleg - enkelvoudig, 158825 / HA ZA 01-1261
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Varkensrechten, artikel 1 Eerste Protocol EVRM / onrechtmatige wet-, regelgeving, LNV, varkensrechten, toetsingsverbod, artikel 1 EP, geen individual and excessive burden, vorderingen afgewezen
 • LJN BG3899, Hoger beroep, 07/00433
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Zorgverzekeringswet. Principiële bezwaren tegen invoering van Zorgverzekeruingswet verworpen.
 • LJN BH0112, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/1621
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Herbeoordeling 45+ op basis van OSB-criteria die leidt tot verhoging WAO-uitkering per 22-2-2007 is geen inbreuk op eigendomsrecht artikel 1 EP van het EVRM en geen strijd met verbod van willekeur dus geen aanleiding artikel 34 lid 5 WAO buiten toepassing te laten.
 • LJN BJ1055, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/3640
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Herbeoordeling 45+ op basis van oSB-criteria die leidt tot toekenning WAO-uitkering per 22-2-2007 is geen inbreuk op het verbod op discriminatie van artikel 26 van het IVBPR en geen strijd met het verbod van willekeur dus geen aanleiding artikel 34 lid 5 WAO buiten toepassing te laten. Na een herbeoordeling...
 • LJN BD1956, Hoger beroep, 06/2843 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  De korting van 2% op AOW wegens verblijf van ruim een jaar in het buitenland. Het staat de rechter niet vrij de innerlijke waarde of billijkheid van de wet te beoordelen.
 • LJN AE9324, Hoger beroep, 99/1113 Anw, 99/1114 Anw, 99/1263 Anw en 99/1265 Anw
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/1113 Anw, 99/1114 Anw, 99/1263 Anw en 99/1265 Anw U I T S P R A A K in het geding tussen: [Naam betrokkene], wonende te [naam woonplaats], hierna te noemen: betrokkene, en de Sociale Verzekeringsbank, hierna te noemen: de SVB. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 4 juni 1998 heeft...
 • LJN AN8835, Hoger beroep, 200300985/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 oktober 2001 heeft appellant een verzoek van [verzoekers] om nadeelcompensatie vanwege de schade die [verzoekers] stelt te hebben geleden ten gevolge van de bagger- en stortwerkzaamheden in het kader van de verbreding en verdieping van de Westerschelde van 13 maart 2002, afgewezen.
 • LJN AR3411, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/26987
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / vrijstellingsgronden / discriminatie. De rechtbank ziet zich geplaatst voor beantwoording van de vraag of de ongelijke behandeling van een Nederlander ten opzichte van een gemeenschapsonderdaan met betrekking tot het mvv-vereiste bij aanspraken in het kader van gezinshereniging, strijdig is met het discriminatieverbod ex artikel 26 IVBPR...
 • LJN BH3129, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/1847
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiser heeft beoogd te betogen dat verweerder zijn uitkering met verdere terugwerkende kracht dan tot 22 februari 2007 had moeten verhogen. Op grond van artikel 11 van de Wet algemene bepalingen staat het de rechter niet vrij de innerlijke waarde of billijkheid van een wet in formele zin zoals de WAO te beoordelen...
 • LJN AE7304, Eerste aanleg - meervoudig, 109653
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE sector civiel recht - meervoudige kamer Zaaknr./rolnr: 109653 / HA ZA 98-4115 Uitspraak: 25 juli 2001 VONNIS in de zaak van de naamloze vennootschap Dutchtone N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. P. Sippens Groenewegen en mr...
 • LJN AE9280, Hoger beroep, 99/1769 Anw + 99/2110 Anw
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/1769 Anw + 99/2110 Anw U I T S P R A A K in het geding tussen: [Naam betrokkene], wonende te [naam woonplaats], hierna te noemen: betrokkene, en de Sociale Verzekeringsbank, hierna te noemen: de SVB. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 12 juni 1998 heeft de SVB het bezwaar van...
 • LJN BA4602, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2720
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Kosten dwangbevel. Eis tot apart verzoek tot uitstel van betaling na ingesteld beroep niet in strijd met Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Belangenafweing van wetgever in formele zin bij invoering kostenwet is niet van redelijke grond ontbloot. Artikel 6 EVRM niet geschonden want in rekening brengen betekeningskosten heeft geen punitief karakter.
 • LJN AN9546, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/00506
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Oplegging (bestuurlijke) verzuimboetes in verband met niet tijdig indienen aangiften inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Opleggen 2 boetes niet in strijd met het recht ondanks gecombineerd aangifteblijet. Vermindering opgelegde boetes op grond van art. 6 EVRM (evenredigheidsbeginsel en undue delay).
 • LJN BH1921, Raadkamer, 14.702078-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Beschikking ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Wettelijke basis opslag en herbepaling van het celmateriaal. Ongegrond.
 • LJN AE5780, Hoger beroep, 200201911/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201911/1. Datum uitspraak: 24 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Vereniging DeNíeuwe Omroep, gevestigd te Hilversum, appellante, tegen de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 7 maart 2002 in het geding tussen: appellante en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen...
 • LJN AV0802, Hoger beroep, 03/2625 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  AOW-pensioen. Samenloop met Nieuw-Zeelands pensioen. Verdrag inzake sociale zekerheid met Nieuw Zeeland.
 • LJN AY2962, Hoger beroep, 01/6378 ANW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening nabestaandenuitkering in verband met inkomsten uit arbeid.
 • LJN AX9703, Hoger beroep, 01/4657 ANW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Hoogte vastgestelde nabestaandenuitkering. Wordt betrokkene ongelijk behandeld? Beroep op non-discriminatiebepalingen als neergelegd in artikel 26 IVBPR.
 • LJN AD9721, Cassatie, 36621
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.621 7 maart 2003 AB gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 5 september 2000, nr. 00/243, betreffende na te melden ten aanzien van X te Z gegeven beschikking als bedoeld in artikel 3d, lid 2, van de Ziekenfondswet ...
 • LJN BG1043, Kort geding, 254740 / KG ZA 08-893
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Gemeentelijke herindeling. Verwijt gemeente Loenen dat de Provincie Utrecht onrechtmatig heeft gehandeld door het herindelingsadvies niet aan de betrokken gemeentes voor te leggen op de wijze die is voorgeschreven in artikel 8 lid 3 Wet Ahri. Burgerlijke rechter wel bevoegd, maar beroordeling stuit af...
 • LJN AU8406, Eerste aanleg - meervoudig, 207641
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tabaksfabrikanten tegen de Staat. Openbaarmaking van productinformatie. De rechtbank verklaart voor recht dat de in het dictum genoemde specifieke gegevens die eiseressen aan het ministerie over moeten leggen een fabrieksgeheim in de zin van artikel 6, tweede lid, tweede volzin van de Richtlijn 2001/37/EG zijn...
 • LJN AI5653, Hoger beroep, 02/3346 MPW + 02/3819 MPW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Militair pensioen na omzettingsmoment op 1 juni 2001. Uitleg Kaderwet.
 • LJN BC8840, Hoger beroep, 06/00083
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Stichting X is een toegelaten instelling als bedoeld in art. 70 Woningwet (Ww) en daarmee een sociale verhuurder als bedoeld in het Besluit woninggebonden subsidies 1995 (BWS 1995). Zij heeft in 2002, 2003 en 2004 bouw- en sloopvergunningen aangevraagd die verband houden met het treffen van voorzieningen aan woningen als omschreven in art...
 • LJN AD8994, Eerste aanleg - meervoudig, Bk 3231/96
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 3231/96 1 februari 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van het Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ...
 • LJN AE0081, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01 / 3296 BELEI
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Toetsing van de toepassing van de Mediawet ten aanzien van aspirant-omroep aan art. 7 Grondwet. Afwijzing aanvraag van de Níeuwe Omroep (eiseres) voor voorlopige erkenning als omroep in het publieke omroepbestel. Niet in geschil is dat de rechter op grond van het bepaalde in art. 120 Grondwet niet bevoegd is om de ...
 • LJN AF9628, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00864
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/00864 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y (hierna: de belanghebbende...
 • LJN BF7033, Hoger beroep, 07/4691 WAJONG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toetsing wet in formele zin. Verlaging Wajong-uitkering. Opname in inrichting, waarvan de kosten ten laste van zorgverzekering of een verzekering inzake ziektekosten komen. Terugvordering.
 • LJN AB2893, Eerste aanleg - meervoudig, 109653 / HA ZA 98-4115
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ’s-GRAVENHAGE sector civiel recht - meervoudige kamer Zaaknr./rolnr: 109653 / HA ZA 98-4115 Uitspraak: 25 juli 2001 VONNIS in de zaak van de naamloze vennootschap Dutchtone N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. P. Sippens Groenewegen en mr...
 • LJN AY8352, Eerste aanleg - meervoudig, 01/03790
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vraag: Heeft belanghebbende recht op aftrek van onderhoudskosten als bedoeld in artikel 42a, zevende lid, van de Wet?
 • LJN AE5108, Hoger beroep, 200104060/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Sluiting woning ex art. 174a. 1 Gemeentewet wegens drugsoverlast niet in strijd met art. 8 EVRM. Sluiting woning ex art. 174a. 1 Gemeentewet voor de periode van één jaar in verband met drugsoverlast. Geen strijd met art. 8 EVRM. De toepassing van art. 174a Gemeentewet betekent een inmenging in de uitoefening...
 •