Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

LuchtvaartwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI1217, Hoger beroep, 200204407/1 en 200204514/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 maart 2001 heeft verweerster (hierna: de commissie) een verzoek van appellant (hierna: het college) om vergoeding van schade afgewezen.
 • LJN AR8000, Eerste aanleg - meervoudig, 200406679/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 oktober 2001, no. DGL/L 01.421852, heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw), gelezen in samenhang met...
 • LJN BB7795, Eerste aanleg - meervoudig, 200607138/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 april 2003, nr. DGL/03.U01036, heeft verweerder sub 1, toepassing gevend aan artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van deze wet, de aanwijzing van het luchtvaartterrein Hilversum gewijzigd alsmede de daarbij behorende geluidszone vastgesteld (hierna: het A-besluit).
 • LJN AO5167, Eerste aanleg - meervoudig, 200300437/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 oktober 2001, no. DGL/L 01.421852, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw), gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het luchtvaartterrein Rotterdam Airport aangewezen (hierna: het A-besluit...
 • LJN AT5690, Hoger beroep, 200406260/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 december 2000 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) verzoeken van appellanten om vergoeding van schade niet-ontvankelijk verklaard.
 • LJN AZ5163, Hoger beroep, 200605120/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 september 2004 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam "Schadeschap Luchthaven Schiphol" (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellant om vergoeding van schade op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
 • LJN AE8789, Kort geding, 200103329/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200103329/1 Datum uitspraak: 16 oktober 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de vereniging “Vereniging Milieudefensie”, gevestigd te Amsterdam, en anderen, 2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats], 3. de vereniging “Belangenvereniging Drijvend Zwanenburg”, gevestigd te Haarlemmermeer, 4...
 • LJN AS5516, Eerste aanleg - meervoudig, 200404655/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 oktober 1994, no. DGRLD/VI/L 94.007352, heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (verder: de Minister) toepassing gevend aan artikel 27 van de Luchtvaartwet (verder: de Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van deze wet, onder intrekking van de aanwijzing van 26 oktober 1971, de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht ...
 • LJN AO7929, Eerste aanleg - meervoudig, 200303633/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 september 2000, no. DGRLD/VI/L00.350053, heeft verweerder sub 1 in overeenstemming met verweerder sub 2 met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw de aanwijzing van het luchtvaartterrein Midden-Zeeland gewijzigd ...
 • LJN AZ5164, Hoger beroep, 200605133/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 januari 2005 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam "Schadeschap Luchthaven Schiphol" (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellant om vergoeding van schade op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
 • LJN AI0550, Voorlopige voorziening, 200303699/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 april 2003, kenmerk DGL/03.U01036, heeft verweerder sub 1, toepassing gevend aan artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van deze wet, de aanwijzing van het luchtvaartterrein Hilversum gewijzigd alsmede de daarbijbehorende geluidszone vastgesteld (hierna: het A-besluit).
 • LJN AE4885, Eerste aanleg - meervoudig, E01.97.0129/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  E01.97.0129/1 Datum uitspraak: 3 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant sub 1], wonend te [woonplaats], 2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats], 3. [appellant sub 3], wonend te [woonplaats], 4. de vereniging "Algemeen Belang",...
 • LJN AI1214, Eerste aanleg - meervoudig, 200204403/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2001 heeft verweerster een verzoek van appellante om vergoeding van schade afgewezen.
 • LJN AY0390, Hoger beroep, 200507122/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 februari 2004 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) de bezwaren van appellanten tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de verzoeken om schadevergoeding gegrond verklaard, een proceskostenvergoeding van € 161,00 toegekend en de verzoeken om schadevergoeding afgewezen.
 • LJN AJ3364, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200300483/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 17 september 2002 hebben appellanten verweerder verzocht om schade te vergoeden in verband met de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht.
 • LJN AR4607, Hoger beroep, 200401386/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 15 mei 2001 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam "Schadeschap Luchthaven Schiphol" (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
 • LJN BB5231, Eerste aanleg - meervoudig, 200606568/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no...
 • LJN BC9040, Hoger beroep, 200705041/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 november 2005 heeft de besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) aan [appellant] een schadevergoeding toegekend van € 11.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 28 april 2004.
 • LJN BB9458, Hoger beroep, 200702558/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 december 2005 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
 • LJN AI1211, Hoger beroep, 200204388/1 en 200204652/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 januari 2001 heeft verweerster (hierna: de commissie) een verzoek van appellant om vergoeding van schade afgewezen.
 • LJN AZ6366, Hoger beroep, 200605378/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 15 mei 2001 heeft de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade krachtens de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
 • LJN AI1268, Eerste aanleg - meervoudig, 200300288/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2001 heeft verweerster een verzoek van appellante om vergoeding van schade afgewezen.
 • LJN AO4337, Eerste aanleg - meervoudig, 200300099/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 oktober 1994, no. DGRLD/VI/L 94.007352, heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (verder: de Minister) toepassing gevend aan artikel 27 van de Luchtvaartwet (verder: de Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van deze wet, onder intrekking van de aanwijzing van 26 oktober 1971, de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht ...
 • LJN AE7405, Kort geding, 200100668/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200100668/1. Datum uitspraak: 11 september 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellanten sub 1], beiden wonend te [woonplaats], 2. [appellanten sub 2], beiden wonend te [woonplaats], 3. [appellanten sub 3], beiden wonend te [woonplaats], (thans [plaats]...
 • LJN AN7220, Eerste aanleg - meervoudig, 200204636/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860 heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no...
 • LJN AN9219, Eerste aanleg - meervoudig, 200205524/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2001 heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het besluit van 1 oktober 1959, no. TW/14962, waarbij het luchtvaartterrein Eelde is aangewezen, gewijzigd ...
 • LJN AT3768, Hoger beroep, 200406259/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 december 2000 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) een verzoek van appellant om vergoeding van schade niet-ontvankelijk verklaard.
 • LJN AV5061, Hoger beroep, 200506528/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 25 februari 2003 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam "Schadeschap Luchthaven Schiphol" (hierna: de commissie) de verzoeken van appellanten om vergoeding van schade ten gevolge van de uitbreiding van het terrein van de luchthaven Schiphol afgewezen.
 •