Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Monumentenwet 1988Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2418, Cassatie, 32091
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-02-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 decem ber 1995 betreffende de aan X te Z opgelegde aanslag in de bouwgrondbelasting a- straat/b-straat van de voormalige gemeente Liempde. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof 1...
 • LJN AO5284, Voorlopige voorziening, 200307961/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 februari 2003 heeft de stadsdeelraad Amsterdam-Centrum het bestemmingsplan “Haarlemmerbuurt” vastgesteld.
 • LJN BJ4134, Eerste aanleg - meervoudig, 200804943/1/R1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 april 2008, kenmerk PZH-2008-281648, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg (hierna: de raad) bij besluit van 5 september 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Duivenvoordecorridor" (hierna: het plan).
 • LJN AT5352, Hoger beroep, 200405740/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  11-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 11 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Abcoude (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 6 van het bestemmingsplan "Beschermd Dorpsgezicht Abcoude" vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vergroten van een woning met aanbouw, bestaande uit é...
 • LJN AY4253, Hoger beroep, 200508851/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel kadastraal bekend gemeente Loenen, sectie […], nr. […], plaatselijk bekend tegenover [locatie] te [plaats] (hierna...
 • LJN AO0781, Hoger beroep, 200206511/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 juli 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen geweigerd aan appellant vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en bouwvergunning te verlenen voor het geheel vernieuwen van zijn woning op het perceel [locatie] te [plaats].
 • LJN BJ3383, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200803597/1/R2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 11 maart 2008, kenmerk 2008/0036634, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hardenberg (hierna: de raad) bij besluit van 11 september 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Rheeze" (hierna: het plan).
 • LJN AQ3695, Hoger beroep, 200307961/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 februari 2003 heeft de raad van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, op voorstel van het dagelijks bestuur van 6 februari 2003, het bestemmingsplan "Haarlemmerbuurt" vastgesteld.
 • LJN AZ1745, Hoger beroep, 200600190/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  08-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waterland (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van vier woningen op het perceel Rozendaal 10 te Monnickendam ...
 • LJN AR8378, Eerste aanleg - meervoudig, 200403311/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet in maart 2004 vastgesteld het Tracébesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle (hierna: het tracébesluit Aanvulling Hattem-Zwolle).
 • LJN AW2278, Voorlopige voorziening, 200600190/2
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  13-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waterland (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van vier woningen op het perceel [locatie] te [plaats] ...
 • LJN AF9441, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 03/1112 VWRO + 03/1113 WRO (hoofdzaak)
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  18-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Bij besluit van 18 juni 2002 heeft verweerder vergunninghoudster, onder verlening van vrijstelling van het bestemmingsplan "Westplaat" op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en met toepassing van artikel 51, derde lid, van de Woningwet onder voorwaarden...
 • LJN AB1231, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/7081 WOW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  21-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voor het doorbreken van de aanhoudingsplicht van art 51.1 Woningwet is het onvoldoende dat slechts een bestemmingsplan ter bescherming van het beschermd stadsgezicht ambtelijk in voorbereiding zou zijn.

  Verlenen bouwvergunning voor vier werkwoningen. Bouwplan gelegen binnen gebied waarvoor een aanwijzing geldt als beschermd stadsgezicht ex art...

 • LJN BD6060, Eerste aanleg - meervoudig, 200703382/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Amsterdam (hierna: de raad) bij besluit van 18 oktober 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Overhoeks".
 •