Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Monumentenwet 1988Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB1366, Voorlopige voorziening, AWB 01/510 BESLU
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  13-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Arrondissementsrechtbank te Amsterdam Sector Bestuursrecht afdeling voorlopige voorzieningen UITSPRAAK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 16, ZEVENDE LID VAN DE MONUMENTENWET reg.nr. : AWB 01/510 BESLU inzake : Project Management Bureau, gevestigd te Amsterdam, verzoekster. 1. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 3 november 2000 ...
 • LJN AH8957, Hoger beroep, 200204048/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 22 september 1998 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellante sub 1 (hierna: de stichting) op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 (hierna: de wet) vergunning onder voorwaarden verleend voor het afbreken van het aan haar in eigendom toebehorende kloostercomplex St...
 • LJN AQ9935, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 200405113/1 en 200405113/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Naarden (hierna: het college) een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 verleend aan [verzoeker] voor daarbij nader aangegeven wijzigingen aan het als rijksmonument aangewezen pand [locatie 1] te Naarden.
 • LJN AZ3739, Hoger beroep, 200603556/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest (hierna: het college) monumentenvergunning verleend aan de Stichting Beheer en Exploitatie Oud-Poelgeest (hierna: de Stichting) voor de uitvoering van het wijzigingsplan, strekkende tot de plaatsing van een...
 • LJN BA4129, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 200701868/1 en 200701868/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) aan appellante onder dwangsom de last opgelegd de ramen in het pand aan de [locatie] in de vorige toestand terug te brengen.
 • LJN BC9578, Hoger beroep, 200704931/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel (hierna: het college) vier aanvragen van [appellant] voor een vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede lid, aanhef en onder a, van de Monumentenwet 1988, ieder voor het plaatsen van een windturbine, afgewezen...
 • LJN BE8878, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb 08 / 2304 Awb 08 / 2642 Awb 08 / 2769
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  De voorzieningenrechter is verzocht om de opschorting van de monumentenvergunning op te heffen om tot sloop van het voormalige fabrieksgebouw op het perceel Citadellaan 28 te ’s-Hertogenbosch over te kunnen gaan. De sloop van dit gebouw vindt plaats in verband met de nieuwbouw van roeivereniging De Hertog...
 • LJN AO7522, Hoger beroep, 200306293/1 en 200308095/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hunsel (hierna: het college) [vergunninghouder] vergunning verleend krachtens artikel 8.1.1 van de Bouwverordening gemeente Hunsel 2001 (hierna: de Bouwverordening) voor de sloop van varkensstallen bij het huis [locatie] te [plaats], gemeente Hunsel.
 • LJN AD5984, Eerste aanleg - meervoudig, 01/624, 625, 626 en 627 BESLU
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  20-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Stichting, opgericht door bezwaarmakers, niet-ontvankelijk. Kap- en monumentenvergunning verleend aan het Centraal Meldpunt Kinderopvang (CMK) te Paterswolde ten behoeve van de uitbreiding van het Rijksmonument op het perceel [...]laan [...] te Paterswolde. Dat de Stichting Behoud Aanzicht Rijksmonument...
 • LJN AT6309, Eerste aanleg - meervoudig, 04-293
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Er is geen grond voor het oordeel dat de sloopvergunningen afgegeven in het kader van de realisering van het Raaksproject, in strijd met het recht zijn verleend door burgemeester en wethouders van Haarlem.
 • LJN AO6506, Hoger beroep, 200305150/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan [vergunninghouder] op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 een monumentenvergunning verleend voor het wijzigen van het beschermd monument [locatie] te [plaats].
 • LJN BI6892, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08 / 5876
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Nu uit de adviezen volgt dat er andere oplossingen zijn voor de afvoer van hemelwater die geen afbreuk doen aan de monumentenstatus van de stolpboerderij, heeft verweerder de gevraagde vergunning in redelijkheid kunnen weigeren.
 • LJN AA7153, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1147, 99/1149, 99/1150, 99/1151, 99/1182 en 99/1185 VEROR K1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  13-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  burgemeester en wethouders van Roerdalen op grond van de Monumentenwet 1988, onder voorwaarden vergunning hebben verleend voor het afbreken van het gebouwencomplex St. Ludwig te Vlodrop
 • LJN AO2328, Voorlopige voorziening, 03-2031 t/m 03-2034
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Schorsingsverzoeken t.a.v. sloopvergunningen ingevolge de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, de Monumentenwet 1988 en de Haarlemse bouwverordening voor panden in het Raaksgebied te Haarlem afgewezen. De sloopvergunningen mochten door burgemeester en wethouders van Haarlem worden verleend.
 • LJN BD7388, Hoger beroep, 200707005/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 maart 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) een aanvraag van [appellanten sub 1] om een vergunning krachtens artikel 11 van de Monumentenwet 1988 (hierna: Monumentenwet) afgewezen.
 • LJN BE9271, Hoger beroep, 200709182/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 11 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan de stichting Stichting Respect Zorggroep (hierna: de stichting Respect) medegedeeld dat de door haar gevraagde monumentenvergunning voor het wijzigen van het pand Van Stolkweg 15 te Den Haag (hierna: het pand) van rechtswege is verleend.
 • LJN BC2080, Hoger beroep, 200703114/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit verzonden op 31 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college), met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, geweigerd om aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta (hierna: het Waterschap) een vergunning als...
 • LJN AE6237, Hoger beroep, 200106361/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200106361/1. Datum uitspraak: 7 augustus 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Stichting Behoud Schaphalsterzijl en de Stichting Marnelandschap, zetelend te Winsum onderscheidenlijk Eenrum, appellanten, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Groningen van 13 november 2001 in het geding tussen...
 • LJN BC8340, Voorlopige voorziening, AWB 07/9151 GEMWT en AWB 07/9155 WW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek om voorlopige voorziening in de vorm van een bouwstop ten aanzien van werkzaamheden (bouw parkeergarage) naast museum Panorama Mesdag in Den Haag. Verzoek afgewezen, nu voorshands niet aannemelijk is dat vergunninghouder in strijd handelt met de voorwaarden van de bouwvergunning.
 • LJN AT3570, Voorlopige voorziening, 05-953
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Schorsingsverzoeken t.a.v. sloopvergunningen ingevolge de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, de Monumentenwet 1988 en de Haarlemse bouwverordening voor panden in het Raaksgebied te Haarlem afgewezen. Er is geen grond voor het oordeel dat de sloopvergunningen uiteindelijk in rechte niet in stand kunnen blijven...
 • LJN AF9838, Hoger beroep, 200300494/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200300494/1. Datum uitspraak: 11 juni 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Haarlem van 11 december 2002 in het geding tussen: appellant en het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad...
 • LJN BI4308, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/4187
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  B en W van Halderberge verlenen een monumentenvergunning voor sloop van rijksmonument (Markt 68 te Oudenbosch), ondanks negatieve adviezen van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten en van de gemeentelijke monumentencommissie. De Stichting Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg,...
 • LJN AD3582, Hoger beroep, 200004982/1.
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  12-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  1. Staatssecretaris OCW is belanghebbende bij sloopvergunning monument. 2. Niet tijdig beslissen op de bezwaarschriften brengt niet mee dat B&W niet langer bevoegd waren daarop te beslissen. Vergunning verleend op grond van de Monumentenwet 1988 aan de Stichting Maharishi voor de sloop van het kloostercomplex St...
 • LJN AB2744, Voorlopige voorziening, 01/543 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Kenmerk: 01/543 BESLU U I T S P R A A K van de president van de Arrondissementsrechtbank te Assen op de voet van het bepaalde in titel 3 van hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het geding tussen: [verzoekster], gevestigd te Paterswolde, verzoekster, en het college van burgemeester...
 • LJN AO1312, Voorlopige voorziening, 200308095/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hunsel (hierna: het college) [verzoeker] een vergunning verleend, als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988, voor het verbouwen en herstellen van het pand aan de [locatie] te [plaats].
 • LJN AU0396, Hoger beroep, 200501989/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 juli 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de Staatssecretaris) het Victoria Hotel aan het Damrak 1 tot en met 5 en de Prins Hendrikkade 47A in Amsterdam, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie F, nummer 6346 (hierna: het hotel) aangewezen...
 • LJN AX2113, Hoger beroep, 200509608/1, 200509798/1, 200510118/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan het Parkeerbedrijf van de gemeente Utrecht een monumentenvergunning verleend voor het rijksmonument Stadsbuitengracht, Zocherplantsoen ter hoogte van het Lucasbolwerk voor het inrichten...
 • LJN AO0544, Voorlopige voorziening, Reg. nr: Awb 03-1835 - 03-1840
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Opschorting van sloopvergunning van panden in het zgn. Raakscarré wordt opgeheven. Onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat deze panden alsnog rijksmonument worden.
 • LJN AF4688, Hoger beroep, 200203171/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203171/1. Datum uitspraak: 19 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: 1. het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 2. [appellant], wonend te [woonplaats], appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank te Zutphen van 24 mei 2002 in het geding tussen...
 • LJN AD4001, Hoger beroep, 200101575/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bewoners van aangrenzend gebouw die rechtstreeks zicht hebben op het pand waarvoor vergunning op grond van de Monumentenwet is verleend zijn belanghebbende. Vergunning verleend op grond van art. 11 Monumentenwet 1988 voor het veranderen en vergroten van een gebouw op het binnenterrein bij het gebouw […]gracht te Amsterdam...
 •