Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinderJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU0768, Eerste aanleg - meervoudig, 200406423/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 mei 2000, kenmerk 00/3.000/20 RRB, gewijzigd bij besluit van 17 oktober 2000, kenmerk 00/14.326/42 RBB, heeft verweerder de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vastgesteld voor onder meer de woningen van appellanten.
 • LJN AI1755, Eerste aanleg - meervoudig, 200204823/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 februari 2002, kenmerk MB/A1/2001011961, heeft verweerder onder meer met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de woningen gelegen aan de [locaties] (zij- en achtergevel), de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, vanwege de verlenging van de Mr. Cramerweg die onder...
 • LJN AR2207, Hoger beroep, 200308782/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 januari 2003, welk besluit strekt tot vervanging van de brief van 30 december 2002, heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ...
 • LJN AO1970, Eerste aanleg - meervoudig, 200300390/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 februari 2002, kenmerk 2002WEM00591i, heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder, bezien in samenhang met artikel 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, voor dertien woningen...
 • LJN AE6722, Eerste aanleg - meervoudig, 200001850/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200001850/1. Datum uitspraak: 21 augustus 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant], wonend te [woonplaats], 2. [appellant], wonend te [woonplaats], 3. [appellante], gevestigd te [plaats], 4. [appellante], gevestigd te [plaats], 5. [appellante], gevestigd te [plaats], 6...
 • LJN AS7256, Eerste aanleg - meervoudig, 200405771/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 februari 2002, 2002WEM000591i, heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder, bezien in samenhang met artikel 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, voor dertien woningen hogere...
 • LJN AF4392, Eerste aanleg - meervoudig, 200106342/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200106342/1. Datum uitspraak: 12 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam “Regio West-Veluwe/Vallei”, thans “Regio De Vallei”, gevestigd te Ede, appellant, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder...
 • LJN AF6757, Eerste aanleg - meervoudig, 200104897/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200104897/1. Datum uitspraak: 2 april 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellanten sub 1], wonend te [woonplaats], 2. [appellanten sub 2], allen wonend te [woonplaats], en het college van gedeputeerde staten van Limburg, verweerder. 1. Procesverloop...
 • LJN AO0267, Voorlopige voorziening, 200306602/1 en 200306602/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 december 2002, kenmerk 2002-14.866/51, RRB heeft verweerder krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de gevels van de woningen van appellanten de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting (hierna: MTG) vastgesteld in verband met de herziening van het bestemmingsplan Stadscentrum Hoogezand.
 • LJN AS6215, Eerste aanleg - meervoudig, 200400206/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Maasbracht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg 73-Zuid" vastgesteld.
 • LJN BI2653, Hoger beroep, 200805844/1/H1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 24 april 2007 heeft appellant sub 4 (hierna: het college) vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor het oprichten van twee woningen op het perceel Voortstreven (ongenummerd) te Renkum, kadastraal bekend gemeente Renkum, sectie C, nummer 6307 (hierna: het perceel).
 • LJN AT9725, Eerste aanleg - meervoudig, 200406049/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 maart 2004, kenmerk 550106, heeft verweerder ten behoeve van de reconstructie van het kruispunt Harlingersingel/Pier Panderstraat te Leeuwarden, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, hogere waarden vastgesteld als bedoeld in artikel 100a...
 • LJN BD6699, Eerste aanleg - meervoudig, 200705889/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 juni 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) op verzoek van de gemeente Enschede de ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidbelasting, vanwege de Rijksweg 35, aansluiting Enschede-West, van de gevels van onder meer de woning van [appellant] aan de [locatie] te [plaats] vastgesteld.
 • LJN AO6548, Eerste aanleg - meervoudig, 200304219/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 februari 1999 heeft verweerder hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 100a van de Wet geluidhinder vastgesteld voor 14 in dit besluit nader genoemde bestaande woningen in de gemeente Breukelen in het kader van de reconstructie van Rijksweg A2 bij Breukelen.
 • LJN AQ3620, Eerste aanleg - meervoudig, 200304527/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 december 2002 heeft de gemeenteraad van Enschede op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2002, het bestemmingsplan “De Mans Zuid” vastgesteld.
 •