Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

 

Artikel 3
1
In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen wordt onder personenauto mede verstaan een motorrijtuig op drie of meer wielen met een toegestane maximum massa van 3 500 kg of minder met een laadruimte, zulks met uitzondering van een motorrijtuig met een laadruimte die in haar geheel is voorzien van een vlakke laadvloer en die:
a
een lengte heeft van ten minste 200 cm en over ten minste 200 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 130 cm; dan wel
b
ingeval de laadruimte minder dan 25 cm hoger is dan de cabine:
1
een lengte heeft van ten minste 125 cm en over ten minste 125 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 98 cm; en
2
van de bestuurderszitplaats is afgescheiden door een vaste wand over ten minste de gehele breedte van de cabine, welke wand direct achter de zitplaats is aangebracht en ten minste dezelfde hoogte heeft als de bestuurderscabine; en
3
niet is voorzien van zijruiten dan wel is voorzien van niet meer dan één aan de rechterzijde van de laadruimte aangebrachte zijruit; dan wel
c
ingeval de laadruimte ten minste 25 cm hoger is dan de cabine:
1
een lengte heeft van ten minste 125 cm en over ten minste 125 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 98 cm; en
2
van de bestuurderszitplaats is afgescheiden door een vaste wand over ten minste de gehele breedte van de cabine, welke wand direct achter de bestuurderszitplaats is aangebracht en een hoogte heeft van ten minste 30 cm; en
3
niet is voorzien van zijruiten dan wel is voorzien van niet meer dan één aan de rechterzijde van de laadruimte aangebrachte zijruit; dan wel
d
ingeval het motorrijtuig een dubbele cabine heeft met zitruimte achter de bestuurder voor één rij naast elkaar in de rijrichting zittende personen:
1
over ten minste 150 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 130 cm; en
2
voor ten minste 40 percent van de lengte voor het hart van de achterste as is geplaatst en een lengte heeft van:
i
ten minste 150 cm; en
ii
ten minste twee derde van de lengte die de laadruimte zou hebben indien de zitruimte achter de bestuurder zou ontbreken; en
iii
ten minste twee maal die van de cabine, tenzij de cabine een hoogte heeft van ten minste 130 cm; en
3
van de cabine is afgescheiden door een vaste wand over ten minste de gehele breedte van de cabine, welke wand direct achter de zitruimte is aangebracht en ten minste dezelfde hoogte heeft als de cabine; en
4
niet is voorzien van zijruiten dan wel is voorzien van niet meer dan één aan de rechterzijde van de laadruimte aangebrachte zijruit.
2
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot:
a
de wijze waarop de hoogte en de lengte van de laadruimte en van de cabine worden vastgesteld alsmede op welke wijze het verschil in hoogte tussen de cabine en de laadruimte wordt vastgesteld;
b
de constructie-technische afwerking van de laadruimte;
c
de hoogte, de plaats, de constructiewijze en de bevestigingswijze van de vaste wand.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD3493, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/01264
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste enkelvoudige belastingkamer nummer 99/01264 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] B.V. te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : op aangifte...
 • LJN BA3468, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/8533
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Hoewel het motorrijtuig niet aan de eisen voldeed, toch matiging van de boete tot 50% van de nageheven belasting, gezien het tijdelijke karakter en de relatief geringe omvang van het mankement.
 • LJN BA0142, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/3782 MRB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aflevering van verkochte auto en het daarbij met die auto gebruik van de weg maken behoort tot de bedrijfsactiviteiten van het autobedrijf aan wie het handelaarskenteken is opgegeven. Naheffing en boete vernietigd.
 • LJN AU1380, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1026/04 Motorrijtuigenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil of de naheffingsaanslag terecht aan de belanghebbende is opgelegd.
 • LJN AA4758, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00812
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  IV Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nr. M 99/00812 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbnde : *X te : *Z ambtenaar : inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift d.d. 17 maart 1999 naheffingsaanslagnummer ...
 • LJN BC2376, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/6547/MRB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiseres beschikt over een auto die tot haar bedrijfsvoorraad behoort en waarvoor zij een handelaarskenteken gebruikt. Zij heeft deze auto meegegeven aan een cliënt voor een proefrit en deze vooraf erop gewezen dat de auto enkel en alleen voor een proefrit mocht worden gebruikt. De cliënt rijdt met deze...
 • LJN BA0776, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/466
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Rechtbank gaat uit van de waarnemingen zoals ze zijn neergelegd in de "melding visuele controle".
 • LJN BG2153, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/3406 MRB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In de nabijheid van het bedrijf van eiseres stond op 6 februari 2007 op de [weg] te Z een auto met het kenteken geparkeerd. De auto behoorde tot de handelsvoorraad van eiseres. De auto was niet voorzien van handelaarskentekenplaten. Voor het hebben van voorwerpen op de grond, waar de auto geparkeerd stond, betaalde eiseres precariobelasting aan de gemeente Z...
 • LJN BF0036, Hoger beroep, 06/00326
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ingevolge artikel 3, aanhef, onderdeel b, ten tweede en onderdeel c, ten tweede van de Wet MRB is een auto met een laadruimte die van de bestuurderszitplaats is afgescheiden door een vaste wand over ten minste de gehele breedte van de cabine geen personenauto als deze wand (hiervoor en hierna ook wel genoemd...
 • LJN BH3092, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/1678 MRB, AWB 05/1695 MRB, AWB 05/1680 MRB, AWB 05/1697 MRB, AWB 05/1702 MRB, etc.
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Motorrijtuigenbelasting, bedrijfsvoorraad, handelaarskenteken. Met het parkeren van de auto’s op de openbare weg zonder dat deze waren voorzien van handelaarskentekenplaten, heeft eiseres gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 44, derde lid, van het Kentekenreglement. Dat wordt niet anders...
 • LJN AA6536, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02331
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  IV Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nr. 98/02331 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X BV te : Z ambtenaar : inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn aangevallen beslissing ...
 • LJN AN7986, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/03562
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil of de onderhavige naheffingsaanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd. Meer in het bijzonder spitst het geschil zich toe op de vraag of voor het onderhavige motorrijtuig de belasting is verschuldigd naar het tarief voor personenenauto's, zoals de Inspecteur verdedigt,...
 • LJN AB1721, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/02513
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij ontbreken enig verzuim van belanghebbende vervalt de boete wegens het te weinig betalen van motorrijtuigenbelasting. Belanghebbende valt geen verwijt te maken nu hij zijn auto op reguliere wijze op zijn naam heeft gezet en achteraf bleek dat het tarief voor een personenauto gold en niet dat voor een bestelauto.
 • LJN AE5905, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01943
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nummer 01/01943 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende :[X] B.V. te : Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft ...
 • LJN AB2197, Eerste aanleg - enkelvoudig, 540/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 540/00 15 juni 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende...
 • LJN BA8913, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2354, AWB 06/3817, AWB 06/3818, AWB 06/3819 en AWB 06/3820
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Afschaffing grijs kenteken voor particulieren. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel (artikel 26 IVBPR en/of artikel 14 EVRM) en geen strijd met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM.
 • LJN AE6907, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 781/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 781/01 23 augustus 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting van de belastingdienst te Apeldoorn ...
 • LJN BA0140, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/5763 MRB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 5 Wet motorrijtuigenbelasting (mrb) Begrip 'weg'. Geen boete wegens Avas. Eiser heeft een tot de bedrijfsvoorraad behorende auto geparkeerd op een stoep waarvan eiser eigenaar is. Ter zake heeft verweerder mrb nageheven. De stoep is op geen enkele wijze van het naastgelegen trottoir afgescheiden en is voor een ieder toegankelijk...
 •