Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 7
1
Ondernemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent.
2
Waar in deze wet wordt gesproken van bedrijf, wordt daaronder mede verstaan:
a
beroep;
b
exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.
3
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald, dat publiekrechtelijke lichamen die, anders dan als ondernemer, prestaties verrichten welke uit hun aard ook door ondernemers kunnen worden verricht, met betrekking tot die prestaties als ondernemer worden aangemerkt.
4
Natuurlijke personen en lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die op grond van het bepaalde in dit artikel ondernemer zijn en die in Nederland wonen of zijn gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting hebben en die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven, dat zij een eenheid vormen, worden, al dan niet op verzoek van één of meer van deze natuurlijke personen of lichamen, bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur als één ondernemer aangemerkt en wel met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de inspecteur die beschikking heeft afgegeven. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter zake van de vorming, wijziging en beëindiging van de fiscale eenheid.
5
Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden kunnen lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen die, anders dan als ondernemer, prestaties verrichten ten behoeve van ondernemers, die krachtens artikel 15 ter zake belasting in aftrek zouden hebben kunnen brengen, indien die prestaties ten behoeve van hen door een ondernemer zouden zijn verricht, met betrekking tot die prestaties als ondernemer worden aangemerkt.
6
Degene die, anders dan als ondernemer, een nieuw vervoermiddel levert welk vervoermiddel wordt verzonden of vervoerd naar een andere lid-staat, wordt met betrekking tot die levering als ondernemer aangemerkt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1127, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/0018
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nummer 96/0018 U i t s p r a a k op het beroep van X B.V. i.o. te Nijmegen (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen P op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te melden nahefWngsaanslag...
 • LJN AA1285, Eerste aanleg - meervoudig, 95/2101
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nr. 95/2101 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X te : *Z ambtenaar : inspecteur van de Belastingdienst/Douane district *P aangevallen beslissing : uitspraak d.d. 28 november 1995 op bezwaar soort belastingen : tabaksaccijns en omzetbelasting tijdvak ...
 • LJN AA1397, Eerste aanleg - meervoudig, 98/2703
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem belastingkamer nummer 98/2703 U i t s p r a a k Het gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *X B.V., gevestigd te *Z, ingekomen op 23 juni 1998 en gericht tegen de uitspraak d...
 • LJN AA1398, Eerste aanleg - meervoudig, 98/2704
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem belastingkamer nummer 98/2704 U i t s p r a a k Het gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *X B.V., gevestigd te *Z, ingekomen op 23 juni 1998 en gericht tegen de uitspraak d...
 • LJN AA1528, Cassatie, 30315
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 20 mei 1994 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1987 tot en met 31 december 1989...
 • LJN AA1536, Cassatie, 30193
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de commanditaire vennootschap X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 2 maart 1994 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari...
 • LJN AA1562, Cassatie, 30519
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 22 juni 1994 betreffende het bedrag dat door X te Z als omzetbelasting op aangifte is voldaan over het tijdvak derde kwartaal 1992. 1. Aangifte en geding voor het Hof Belanghebbende...
 • LJN AA2016, Cassatie, 31175
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 13 maart 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 september 1988 tot en met 31 december...
 • LJN AA2057, Cassatie, 31104
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 februari 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1989 tot en met 31 december...
 • LJN AA2224, Cassatie, 31440
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van het zelfstandig bestuursorgaan Luchtverkeersbeveiligings-organisatie te Schiphol tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 28 juni 1995 betreffende na te melden beschikking inzake teruggaaf van omzetbelasting. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA2515, Cassatie, 33378
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-05-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 29 april 1997 betreffende na te melden aan de vennootschap onder firma X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AA2541, Cassatie, 33595
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 11 juli 1997 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AA2783, Cassatie, 34528
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Gemeente Utrecht (Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht) te Utrecht tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 mei 1998 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AA2914, Cassatie, 34714
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 7 augustus 1998 betreffende na te melden aan de gemeente Groningen (Hulpverleningsdienst) te Groningen opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar...
 • LJN AA3136, Cassatie, 30958
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-11-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 22 december 1994 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AA3301, Cassatie, 32749
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-11-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 4 oktober 1996 betreffende een verzoek, gedagtekend 15 augustus 1994, om toepassing van artikel 11, lid 1, letter b, onder 5, (tekst 1994) van de Wet op de omzetbelasting 1968, gezamenlijk aan de Inspecteur gedaan door X, ...
 • LJN AA3390, Cassatie, 34585
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van het Waterschap De Drie Ambachten te Terneuzen tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage van 24 juni 1998 betreffende na te melden beschikking inzake teruggaaf van omzetbelasting. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof Belanghebbendes verzoek...
 • LJN AA3848, Cassatie, 35138
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35138 15 december 1999 TVW gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 8 januari 1999 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting...
 • LJN AA4060, Eerste aanleg - meervoudig, BK-97/00067
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 9 december 1998 nummer BK-97/00067 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid P van de Belastingdienst, betreffende na te noemen naheffingsaanslag...
 • LJN AA4335, Cassatie, 34978
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 34978 19 januari 2000 gewezen op het beroep in cas-sa-tie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uit-spraak van het Ge-rechts-hof te Amsterdam van 12 november 1998 be-treffende na te melden na-hef-fings-aan--slag in de om-zet-be-la-s-ting. 1. Aan...
 • LJN AA4384, Eerste aanleg - meervoudig, 95/3403
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-07-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, derde meervoudige belastingkamer. 11 juli 1997 nummer 95/3403 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid, genaamd X B.V. en statutair gevestigd te Z, tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Grote Ondernemingen...
 • LJN AA4401, Eerste aanleg - enkelvoudig, 95/2882
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-08-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 95/2882 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de vennootschap onder firma VOF X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA4464, Eerste aanleg - meervoudig, 921823
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-05-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, tweede meervoudige belastingkamer. 2 mei 1994 nummer: 921823 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V., gevestigd te Z, tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen P, betreffende na te noemen naheffingsaanslag...
 • LJN AA4593, Eerste aanleg - meervoudig, 94/0536
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-05-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, derde meervoudige belastingkamer. 10 mei 1995 nummer 94/0536 UITSPRAAK op het beroep van de fiscale eenheid X B.V., Xa B.V. te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Ondernemingen Rotterdam 1 (hierna: de Inspecteur) betreffende...
 • LJN AA4681, Eerste aanleg - enkelvoudig, 920801
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-03-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  G E R E C H T S H O F A R N H E M BELASTINGKAMER Nr. 920801 Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van *X, wonende te *Z, ingekomen op 21 april 1992 en gericht tegen de uitspraak d.d. 20 februari 1992 van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen...
 • LJN AA4951, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/137
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HR Gerechtshof Arnhem Vijfde enkelvoudige belastingkamer nr. 98/137 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : Stichting *X te : *Z ambtenaar : Inspecteur Belastingdienst/Ondernemingen *P aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar soort belasting : omzetbelasting tijdvak : juli 1997 mondelinge behandeling ...
 • LJN AA6060, Eerste aanleg - meervoudig, 95/03619
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 95/03619 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W B.V. te R tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid ondernemingen te X van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA6086, Eerste aanleg - meervoudig, 97/00746
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/00746 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X Computers Nederland B.V. te Q tegen de uitspraak van het...
 • LJN AA6098, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04567
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/04567 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G B.V. te B tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid ondernemingen te Y van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA6288, Eerste aanleg - meervoudig, 92/01766
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 92/01766 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kweekbedrijf en Zaadhandel X B.V. te Y betreffende het bedrag...
 • LJN AA6414, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/20764
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20764 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van T te E tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te E van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA6497, Eerste aanleg - meervoudig, 95/03374
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 95/03374 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de vennootschap onder firma V.o.f. S te Q tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen te O van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA6987, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/02415
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/02415 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer S te B tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen E van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AA7288, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20890
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20890 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AA7781, Eerste aanleg - meervoudig, 98/00722
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Poging om verdamping onder oude margeregeling te voorkomen. In casu geen sprake van een levering van auto’s door een firmant aan de v.o.f. nu de beschikkingsmacht niet is overgedragen en de v.o.f. geen eigenaar is geworden.
 • LJN AA7977, Eerste aanleg - meervoudig, 99/03734
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft afgezien de rioolwaterzuiveringsinstallatie tot haar ondernemingsvermogen te rekenen, waardoor de onderhavige levering niet in het kader van de onderneming is verricht. Herziening is mitsdien niet aan de orde.
 • LJN AA8040, Eerste aanleg - meervoudig, 97/01961
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Omzetbelasting over de omzet rijuren van een manege. Voor zover het de rijuren voor gevorderden (niveau 4) betreft, die in de kern bestaan in het gelegenheid geven tot het beoefenen van de paardrijsport, dienen de prestaties te worden aangemerkt als vrijgestelde prestaties bestaande in het geven van...
 • LJN AA8081, Voorlopige voorziening, 00/02049
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/02049 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van de President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch als bedoeld in artikel 8:84, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op na te melden verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb...
 • LJN AA8232, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20253
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20253 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van Stichting L-museum te W (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Hoofd van de...
 • LJN AA8460, Eerste aanleg - meervoudig, 96/02733
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/02733 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer J. te W tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Particulieren/Ondernemingen R van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA9154, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20206
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20206 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X te Z tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid ondernemingen te Y van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA9575, Eerste aanleg - meervoudig, 98/00160
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/00160 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de vennootschap naar Iers recht N L Limited te Dublin (Ierland) tegen het niet tijdig door het Hoofd van de...
 • LJN AA9798, Eerste aanleg - meervoudig, 95/03276
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 95/03276 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de fiscale eenheid G E B.V. . te B tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Grote ondernemingen B van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA9844, Cassatie, 36103
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36103 7 februari 2001 RP gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage van 17 maart 2000, nr. BK-99/01441, betreffende het bedrag dat door de gemeente Amsterdam als omzetbelasting op aangifte is voldaan over het tijdvak 1 oktober 1995 tot en met 31 december 1995...
 • LJN AB0153, Eerste aanleg - meervoudig, 234/99
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 234/99 16 februari 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B...
 • LJN AB0795, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20528
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20528 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X en X-Y te Z (Zwitserland) (hierna: belanghebbende), met gekozen domicilie te Q, tegen de uitspraak van het Hoofd...
 • LJN AB0964, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01209
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verhuur van woningen en onderhoudsservice vormen in casu twee afzonderlijke prestaties; Resolutie van 27 april 1979, nr. 279-6164, is in het onderhavige geval niet van toepassing; beroep op gelijkheidsbeginsel afgewezen.
 • LJN AC6736, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04554
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/04554 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst...
 • LJN AD3673, Eerste aanleg - meervoudig, 98/00936
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/00936 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Grote ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE1213, Eerste aanleg - meervoudig, 98/00831
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/00831 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 •