Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstandJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH6154, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810083-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte aan dat zij gedurende lange tijd misbruik heeft gemaakt van het sociale stelsel en daardoor schade heeft toegebracht aan het vertrouwen dat de maatschappij in het stelsel stelt. Zij heeft aan de uitkerende instantie niet gemeld dat zij met [vriend verdachte] een gezamenlijke...
 • LJN BA0015, Eerste aanleg - meervoudig, 14.625312-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Medeplegen van in strijd met een haar bij wettelijke voorschrift opgelegde verplichting opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl dat kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, en terwijl zij weet dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van haar...
 • LJN AZ7565, Hoger beroep, 06/941 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering bijstandsuitkering. Onvoldoende informatie verstrekt om inzicht in financiële situatie te krijgen.
 • LJN BJ4190, Hoger beroep, 24-000569-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte wordt wegens het telen van hennep en bijstandsfraude veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis.
 • LJN BA5883, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/603 WWB en AWB 06/604 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  "Eiser ontvangt bijstand en heeft met toestemming van verweerder inkomsten uit fietsenreparaties (op grond van de zogenaamde "bescheiden schaal regeling"). Verweerder heeft ten onrechte zijn toestemming ingetrokken. Eiser heeft de voorwaarden om inkomsten te ontvangen naast zijn uitkering voldoende nageleefd...
 • LJN BD1688, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07-7718
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  06-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Eiser heeft 14 kentekens op naam gehad, waarvan hij geen melding heeft gedaan bij verweerder. De rechtbank staat voor de vraag of eiser alle 14 kentekens uit eigen beweging bij verweerder had moeten melden, op grond van de op hem rustende inlichtingenplicht. De rechtbank oordeelt dat eiser de auto's...
 • LJN BH7997, Eerste aanleg - meervoudig, 16/711476-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
 • LJN BJ4016, Hoger beroep, 24-000548-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte wordt ter zake van het meermalen medeplegen van valsheid in geschrift veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair te vervangen door 20 dagen hechtenis.
 • LJN BJ3996, Hoger beroep, 24-000547-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte wordt ter zake van het meermalen medeplegen van valsheid in geschrift veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair te vervangen door 20 dagen hechtenis.
 • LJN BI3141, Hoger beroep, 24-000070-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof acht bewezen dat verdachte opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken aan de instantie die haar een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand verstrekte. Deze gegevens betroffen het feit dat zij een gezamenlijke huishouding voerde met haar partner. Verdachte...
 • LJN BA9992, Eerste aanleg - meervoudig, 17/880106-07 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Medium, helderziende, verduistering, oplichting, valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgrepen, samenweefsel van verdichtsels
 • LJN BB9480, Hoger beroep, 200701804/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 november 2005 heeft het Hoofd van de afdeling Veiligheidsonderzoeken namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) geweigerd om ten behoeve van appellant een verklaring van geen bezwaar af te geven.
 • LJN BH2808, Eerste aanleg - meervoudig, 13/480166-07 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Strafrechtelijk onderzoek als gevolg van bestuurlijke handhavingscontrole terzake van een DWI-uitkering (bijstandsfraude); huisbezoek; geen "informed consent". Gevolgen van inbreuk op het huisrecht als beschermd door art. 8 EVRM. Het strafrechtelijk onderzoek borduurt voort op een bestuurlijk onderzoek...
 • LJN BA0011, Eerste aanleg - meervoudig, 14.625311-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Medeplegen van in strijd met een hem bij wettelijke voorschrift opgelegde verplichting opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl dat kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, en terwijl hij weet dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn...
 • LJN BJ3046, Eerste aanleg - meervoudig, 13/480521-07 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Bijstandsfraude; informed consent; rechtmatigheid buurtonderzoek; Salduz; (1) Huisbezoek. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 11 april 2007, LJN BA2410, volgt niet dat jegens anderen dan de uitkeringsgerechtigde aan het vereiste van ‘informed consent’ moet worden voldaan. (2) Buurtonderzoek...
 • LJN BJ4002, Hoger beroep, 24-000571-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte wordt ter zake van uitkeringsfraude veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair te vervangen door 30 dagen hechtenis, waarvan 30 uren, subsidiair te vervangen door 15 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
 • LJN BD1368, Hoger beroep, 06/7408 NABW + 06/7412 WWB + 06/7413 WIK
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting. Niet is vast te stellen of betrokkene in bijstandbehoevende omstandigheden verkeerde.
 • LJN BD3273, Eerste aanleg - meervoudig, 07.910084-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs uitkeringsfraude strafmaatmotivering
 • LJN BJ4894, Eerste aanleg - meervoudig, 13/480128-08 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Steunfraudezaak
 • LJN BJ4886, Eerste aanleg - meervoudig, 13/480129-08 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Steunfraudezaak
 • LJN BH2336, Hoger beroep, 24-000131-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Sociale zekerheidsfraude in de periode van 03 februari 2003 tot en met 31 juli 2007. Werkstraf 180 uur.
 • LJN BD6814, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/827
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Schending van de inlichtingenplicht. Intrekking van de bijstandsuitkering. Meer inkomsten als zelfstandige ontvangen dan opgegeven. Eiser heeft niet opgegeven in het bezit te zijn van meerdere rekeningen.
 • LJN BH2274, Hoger beroep, 07/5278 WWB + 07/5280 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzingen (herhaalde) aanvragen. Niet woonachtig op het opgegeven adres. Appellante heeft geen objectief verifieerbare gegevens overgelegd.
 • LJN BA3667, Hoger beroep, 06/1386 WWB, 06/7308 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  10-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening recht op bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting. Terugvordering.
 •