Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0179, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005502-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005502-00 Datum uitspraak: 20 februari 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte], wonende te [woonplaats verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting “Overmaze” te Maastricht...
 • LJN AY9321, Hoger beroep, 2200512905
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft twee mannen – die hem midden in de nacht hebben wakker gemaakt door lawaai te maken – gepoogd te vermoorden. De verdachte heeft met een honkbalknuppel het ene slachtoffer meermalen met kracht tegen zijn hoofd en lichaam geslagen en het andere slachtoffer met kracht naar of in de richting van zijn hoofd geslagen...
 • LJN AD8433, Hoger beroep, 24-000425-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000425-01 Arrest d.d. 4 januari 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 26 april 2001 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op 11 mei 1976 te Boedapest, wonende te...
 • LJN BA0737, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/512581-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Fort Pannerden.
 • LJN AD8467, Hoger beroep, 24-000404-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000404-01 Arrest d.d. 4 januari 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 26 april 2001 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op 9 oktober 1977 te Boedapest, thans zonder bekende woon...
 • LJN AU8180, Eerste aanleg - meervoudig, 07.620071-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  moord, opzet, dissociatieve amnesie
 • LJN AZ3617, Hoger beroep, 2200270106
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan moord. Beroep op psychische overmacht wegens een acute dissociatieve reactie is verworpen. Het door de raadsman veronderstelde bestaan van een dissociatieve toestand bij de verdachte tijdens het bewezenverklaarde is - blijkens de uitgebrachte psychologische en psychiatrische rapportages ...
 • LJN AV7887, Hoger beroep, 20-006206-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdediging bepleit niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie wegens a) onrechtmatige doorzoeking; b) door OvJ verstrekken van onjuiste informatie in rechtshulpverzoek en c) weigering door het OM gevolg te geven aan een opdracht van de rechtbank over de door getuige 1 en en getuige 2 te beantwoorden vragen...
 • LJN BJ6772, Eerste aanleg - meervoudig, 12/715139-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken wegens mishandeling van twee jongens, die eerder op agressieve en intimiderende wijze de confrontatie met verdachte hebben gezocht. Verdachte heeft de jongens met zijn auto aangereden waardoor zij letsel hebben opgelopen en pijn hebben ondervonden...
 • LJN BG7843, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710599-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Poging tot doodslag door met een motor opzettelijk op een voetganger in te rijden. Het beroep op psychische overmacht wordt verworpen. Verdachte wordt veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
 • LJN BG5106, Eerste aanleg - meervoudig, 05/801329-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Veroordeling ter zake dood door schuld (art. 307 Sr.) voor betrokkenheid bij dodelijke ongeval tijdens de Landmachtdagen 2007.
 • LJN AZ2863, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810124-06 en 14.732772-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  - De rechtbank heeft een verdachte vrijgesproken van poging tot doodslag en (verbale) bedreiging met een misdrijf. Naar oordeel van de rechtbankis niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte tenlaste is gelegd. - De rechtbank heeft een man strafbaar gesteld maar zonder oplegging...
 • LJN BB4570, Hoger beroep, 20-004564-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Milieustrafrecht, overtreding artikel 13 Wet bodembescherming, vaste mestopslag voor kippenmest, (ondeugdelijke) opslag op betonnen plaat, uittredend percolaat. Verdachte heeft opzettelijk niet aan haar verplichting voldaan alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van haar kon worden gevergd, teneinde de verontreiniging of aantasting te voorkomen...
 • LJN AU0894, Hoger beroep, 23-000101-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In een loods aan de [adres] te Alkmaar is op 17 september 2003 een zogenaamd cocaïnelaboratorium aangetroffen waar op grootschalige en professionele wijze cocaïne bevattende materialen werden bereid, bewerkt en verwerkt. Verdachte heeft zich daar samen met anderen gedurende een periode van enkele weken...
 • LJN BA0732, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/512576-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Fort Pannerden.
 • LJN AR2363, Hoger beroep, 24-000809-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Overtreding voorschriften merkplicht varkens. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.
 • LJN AE8077, Hoger beroep, 24-000075-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000075-02 Arrest d.d. 26 september 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres], verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr...
 • LJN BI2086, Eerste aanleg - meervoudig, 811436-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte haar echtgenoot in een hulpeloze toestand heeft gelaten nadat hij een overdosis morfine had geslikt terwijl dit de dood ten gevolge heeft gehad. De rechtbank overweegt dat het feit dat iemand zelfmoord heeft willen plegen niet relevant is...
 • LJN AZ7853, Eerste aanleg - enkelvoudig, 16/600010-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Veroordeling voor overtreding van de Wet wapens en munitie. Strafbaarheid van de verdachte. Artikel 40 Sr. Geen grond voor beroep op noodweer.
 • LJN BB9293, Eerste aanleg - meervoudig, 08/711053-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De moeder van verdachte verwerft via internet contacten voor betaalde seks. Wanneer haar wervingsactiviteiten niet tot het gewenste resultaat leiden, worden in een aantal gevallen de beoogde klanten onder valse voorwendselen bij haar thuis uitgenodigd, waarna de vader van verdachte ze, onder het toeziend...
 •