Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7066, Eerste aanleg - meervoudig, 05/083012-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MILITAIRE KAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: Verdachte, Raadsman mr. L.P.J. baron van Utenhove, advocaat te ‘s-Gravenhage. Parketnummer : 05/083012...
 • LJN AX8933, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700566-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank spreekt de verdachte vrij van doodslag. Uit de gedraging van verdachte kan niet worden afgeleid dat hij willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardde dat het slachtoffer de verweten handeling wellicht met de dood zou kunnen bekopen. De verdachte heeft immers niet op het gevolg willens...
 • LJN AV2129, Eerste aanleg - meervoudig, 01/840493-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel terzake dood door schuld. (bloempotincident)
 • LJN BG1419, Hoger beroep, 20-001348-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  307 Sr. Verdachte wordt veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf ter zake van dood door schuld. Doodsoorzaak: een combinatie van toxicologische factoren, longfunctiestoornis en ademhalingsbeperking. Nadat verdachte zijn vriendin in bewusteloze toestand - na het gebruik van heroïne - had aangetroffen, heeft hij nagelaten ...
 • LJN BB5677, Hoger beroep, 20-001938-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  (On)bevoegdheid economische kamer eerste aanleg na wijziging van de tenlastelegging. Voor de wijziging tenlastelegging is een economisch delict (artikel 10 Arbeidsomstandighedenwet 1998) ten laste gelegd, na wijziging primair dood door schuld ex artikel 307 Sr, subsidiair artikel 10 Arbeidsomstandighedenwet 1998...
 • LJN BD4915, Raadkamer, R05/80-beschikking bewilligingsverzoek
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vervolg op LJN: AZ8826. Bij beschikking van 16 februari 2007 heeft het hof in het kader van een art. 12 Sv-procedure de OvJ gelast een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen tegen 3 politieambtenaren van het korps Amsterdam-Amstelland met betrekking tot de dood van een arrestant in een politiecel. Het...
 • LJN BA1045, Raadkamer, B 06/309 en B 06/390
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Klacht tegen handelen militaire arts en instructeurs
 • LJN AE9497, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830006-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT ASSEN STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren te [geboortegegevens verdachte], wonende [adresgegevens verdachte]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2002. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AT2689, Eerste aanleg - meervoudig, 01/070733-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak artikel 10 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Bewezenverklaring artikel 307 en 308 juncto artikel 51 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. Bewezen is dat verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig en onachtzaam de afmetingen van een funderingsblok ten behoeve van een torenkraan door een van haar...
 • LJN AU3121, Cassatie, 01254/05 W
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  WOTS-zaak van in Groot-Brittanië veroordeelde chauffeur Dover-transport. 1. De Nederlandse rechter dient, wat betreft de beoordeling van de vraag of de tenuitvoerlegging toelaatbaar is, gelet op art. 28.3 WOTS, op basis van de feiten die de buitenlandse rechter kennelijk aan zijn veroordeling ten grondslag...
 • LJN BF3265, Raadkamer, Kl. 03.0286
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv; art. 307 Sr. Overigens is het hof van oordeel dat, zelfs al zou komen vast te staan dat de depotmedicatie niet op 21 november 2001 aan [zoon van klager] is toegediend, daarmee het vereiste causaal verband tussen het niet geven van de depotmedicatie en de zelfdoding van [zoon van klager] niet is bewezen...
 • LJN BG5106, Eerste aanleg - meervoudig, 05/801329-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Veroordeling ter zake dood door schuld (art. 307 Sr.) voor betrokkenheid bij dodelijke ongeval tijdens de Landmachtdagen 2007.
 • LJN AE4814, Hoger beroep, 24-000357-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000357-01 Arrest d.d. 2 juli 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 10 april 2001 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende...
 • LJN AS5660, Eerste aanleg - meervoudig, WTS-I-2003014677
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  WOTS. Veroordeling in Groot-Brittannië ter zake van samenspanning ter bevordering van de toegang van illegale immigranten tot 8 jaar gevangenisstraf en van 58 maal “manslaughter” tot 14 jaar gevangenisstraf, waarbij alle straffen tegelijkertijd ten uitvoer worden gelegd (chauffeur Dovertransport). Omzetting...
 • LJN BH5678, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630290-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  PI -directeur, dood gedetineerde, opzet, schuld, causaliteit.
 • LJN AE4570, Eerste aanleg - meervoudig, 07.410085-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.410085-02 Uitspraak: 25 juni 2002 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: naam verdachte, geboren op Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 11 juni 2002. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AT9329, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830269-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is van oordeel dat het rijgedrag van verdachte gedurende de race kan worden gekwalificeerd als roekeloos. De rechtbank verwijt verdachte dat hij heeft deelgenomen aan de race op een voor hem onbekende motor. Bij deze motor, van Engelse makelij, bevindt het rempedaal zich, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, aan de linkerzijde...
 • LJN BA7857, Hoger beroep, 20-011285-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Aan de verdachte is onder meer ten laste gelegd: primair de moord of doodslag op [slachtoffer], subsidiair schuld aan diens dood. Het hof overweegt met betrekking tot het primair ten laste gelegde dat het onderhavige geval hierdoor wordt gekenmerkt dat de verdachte ervan uitging dat het wapen niet was geladen toen hij de trekker overhaalde...
 • LJN AZ1244, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830369-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank ziet geen aanleiding om aan verdachte, die een onberispelijke staat van dienst heeft van 32 jaar als ambulanceverpleegkundige, zo kort voor zijn pensionering in 2007, de maatregel van voorwaardelijke ontzegging van de uitoefening van het beroep van ambulanceverpleegkundige op te leggen,...
 • LJN AE3850, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050552-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050552-01 uitspraak d.d. : 19 maart 2002 TEGENSPRAAK overeenkomstig artikel 279 Wetboek van Strafvordering VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte (de stichting)] adres : [adres] plaats : [vestigings[pleegplaats] 1...
 • LJN BF9498, Hoger beroep, 20-004137-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Dood door schuld begaan door rechtspersoon. Ongeluk tijdens bedrijfsuitje.
 • LJN BI9627, Raadkamer, K08/0370
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 12 Sv.; art. 5, 6, 7 WVW 1994 Het hof is […] tot het oordeel gekomen dat onder de gegeven omstandigheden niet eenduidig is vast te stellen dat er causaal verband is tussen het verkeersgedrag van beklaagde en het ongeval, laat staan dat het veroorzaakt is door aanmerkelijke onoplettendheid en onvoorzichtigheid aan de zijde van beklaagde...
 • LJN BA0574, Eerste aanleg - meervoudig, 03/010417-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Ingestorte balkons complex Patio Sevilla te Maastricht. Op 24 april 2003 zijn een aantal balkons van het complex genaamd Patio Sevilla ingestort. Twee personen vinden daarbij de dood. Na een jaren durend, vooral technisch zeer gecompliceerd vooronderzoek door politie, justitie en rechter-commissaris is nu vonnis gewezen door de rechtbank...
 • LJN BB9571, Eerste aanleg - meervoudig, 13.013230-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Dood door schuld, ongeval door omvallen muur bij restauratie/herbouw grachtenpand. Invloed overschrijding van de redelijke termijn.
 • LJN BD3390, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421773-05 en 13/047599-04 (TUL)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Bewezen verklaard is - onder meer – het nalaten van hulpverlenen aan een hulpbehoevende. De rechtbank neemt verdachte zeer kwalijk dat hij moedwillig heeft bijgedragen aan het creëren van een voor het slachtoffer bedreigende situatie. De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf er rekening mee dat...
 • LJN BD3388, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421777-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Bewezen verklaard is - onder meer – het nalaten van hulpverlenen aan een hulpbehoevende. De rechtbank neemt verdachte zeer kwalijk dat hij moedwillig heeft bijgedragen aan het creëren van een voor het slachtoffer bedreigende situatie. De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf er rekening mee dat...
 • LJN BG3914, Raadkamer, R05/86
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hof wijst verzoek bewilliging af. Medisch deskundigen komen in rapportage tot tegenovergestelde conclusies over mogelijke oorzaak van fatale hartritmestoornis, die heeft geleid tot dood van arrestant. Hof blijft bij voorlopig oordeel dat er aanwijzingen zijn dat overlijden is veroorzaak door positionele asphyxie ...
 •