Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene bijstandswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3771, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 97/1524 ABW V12
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  26-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN SECTOR BESTUURSRECHT ENKELVOUDIGE KAMER Reg.nr.: AWB 97/1524 ABW V12 U I T S P R A A K inzake het geschil tussen A, wonende te B, eiser, en burgemeester en wethouders van Veendam, verweerders. 1. PROCESVERLOOP Verweerders hebben bij besluit van 18 september 1997, nr...
 • LJN AA4129, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 98/470 ABW V06
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-07-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN SECTOR BESTUURSRECHT ENKELVOUDIGE KAMER Reg.nr.: AWB 98/470 ABW V06 U I T S P R A A K inzake het geschil tussen A, wonende te B, eiser, en burgemeester en wethouders van Groningen, verweerders. 1. PROCESVERLOOP Verweerders hebben bij besluit van 17 maart 1998, kenmerk RAA68003835K/SZ98...
 • LJN BF4826, Hoger beroep, 07/2604 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding. Voldaan aan criteria van het hebben van een gezamenlijk hoofdverblijf en wederzijdse zorg.
 • LJN AN8962, Hoger beroep, 00/6225 NABW, 00/6226 NABW, 02/6060 NABW, 03/4809 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vermoeden van bijstandsfraude. Was er sprake van een gezamenlijke huishouding?
 • LJN BA8290, Hoger beroep, 06/3386 WWB + 06/3388 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening en terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding.
 • LJN AY6616, Hoger beroep, 05/5501 WWB + 05/5538 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding.
 • LJN AT6244, Hoger beroep, 24-001063-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Uitkeringsfraude. De raadsman heeft aangevoerd, dat het openbaar ministerie in de vervolging van verdachte niet-ontvankelijk dient te worden verklaard voor zover het de periode van 18 januari 1996 tot 9 maart 1999 betreft. Immers over die periode was door de sociale recherche onderzocht of sprake was van uitkeringsfraude door verdachte...
 • LJN BF4588, Hoger beroep, 07/1132 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen gezamenlijke huishouding van de aanvrager van bijstand met zijn broer onder de omstandigheid dat ook de echtgenote van die broer in de woning haar hoofdverblijf heeft.
 • LJN AO3906, Hoger beroep, 01/1394 NABW 01/1456 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Gezamenlijke huishouding; vermogen.
 • LJN BE9508, Hoger beroep, 07/2163 WWB + 07/2212 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding. Schending inlichtingenverplichting. Voldaan aan criteria hoofdverblijf.
 • LJN BI0947, Hoger beroep, 07/5168 WWB + 07/5169 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstand. Geen gezamenlijke huishouding: Uit de gegevens leidt de Raad af dat er tussen appellant, appellante en de zoon sprake is van een min of meer gelijke mate van onderlinge zorg. Het College is wel bevoegd om de bijstand af te stemmen in die zin dat bij de bepaling...
 • LJN AB0237, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/242 NABW V06
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN SECTOR BESTUURSRECHT ENKELVOUDIGE KAMER Reg.nr.: AWB 00/242 NABW V06 U I T S P R A A K inzake het geschil tussen [eiser], wonende te [woonplaats eiser], eiser, gemachtigde: mr. E.P. Groot, advocaat en procureur te Groningen, en burgemeester en wethouders van Stadskanaal, verweerders...
 • LJN BC7186, Hoger beroep, 06/6134 WWB, 07/4907 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Gezamenlijke huishouding-onweerlegbaar rechtsvermoeden-. Erkend kind-deel relevante periode niet in Nederland woonachtig. Mede-terugvordering.
 • LJN AB1019, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/810 NABW V06
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Terugvordering ex 59a.2 ABW en 84.2 en 3 Abw. Intrekking Abw-uitkering van C aangezien hij vanaf 1-2-1991 bij eiseres in de gemeente D verbleef, waardoor C geen recht had op een uitkering van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Eiseres wordt door verweerders hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de aan C verstrekte bijstand...
 • LJN AO8754, Hoger beroep, 01/4159 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Gezamenlijke huishouding. Procedurele grief; terugvordering; overschrijding van de beslistermijn in de bezwaarfase.
 • LJN BH6092, Hoger beroep, 07/2550 WWB + 07/2551 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  03-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en (mede-)terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding: geen toereikende grondslag voor het standpunt dat appellant de gehele periode zijn hoofdverblijf heeft gehad in de woning van appellante. Handel in auto's: de onderzoeksbevindingen zien met name op activiteiten die zijn gerelateerd aan appellant. Verschillende (te beoordelen) periodes.
 •