Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Monumentenwet 1988Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4012, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 98/6656
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  28-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Sector Bestuursrecht Enkelvoudige Kamer Reg.nr.: AWB 98/6656 UITSPRAAK in het geschil tussen: Aan- en verkoopcoöperatie "De Eendracht" B.A., gevestigd te Rouveen, eiseres, gemachtigde: K. Dunnink, directeur, en het college van burgemeester en wethouders van Staphorst, verweerder...
 • LJN AT3570, Voorlopige voorziening, 05-953
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Schorsingsverzoeken t.a.v. sloopvergunningen ingevolge de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, de Monumentenwet 1988 en de Haarlemse bouwverordening voor panden in het Raaksgebied te Haarlem afgewezen. Er is geen grond voor het oordeel dat de sloopvergunningen uiteindelijk in rechte niet in stand kunnen blijven...
 • LJN AU0424, Eerste aanleg - meervoudig, 200408550/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Zeist, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2004, het bestemmingsplan "Het Slot en omgeving" vastgesteld.
 • LJN BH5808, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 08/393 en 08/446
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  12-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Sloopvergunning op grond van artikel 8.1.6 van de Bouwverordening. Geen vergunning vereist op grond van de Monumentenwet of de Monumentenverordening. Geen van de weigeringsgronden van artikel 8.1.6 van de Bouwverordening doet zich hier voor. Geen schending van artikel 3:3 van de Awb.
 • LJN BA2506, Eerste aanleg - meervoudig, awb 06/3773
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Voor het verbouwen van het voormalige kantongerecht in Bergen op Zoom tot hospice is onder meer een monumentenvergunning nodig. Na negatief advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft vergunninghouder de plannen aangepast, maar geen nieuwe aanvraag ingediend. B en W hebben op basis van de...
 • LJN AE9265, Voorlopige voorziening, VVEROR 01/2220-BOS, VWW44 01/2301-BOS, VWW44 01/2301-BOS
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM President Reg.nr.: VVEROR 01/2220-BOS VWW44 01/2301-BOS VBESLU 01/2310-BOS Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de procedure tussen [verzoeker], wonende te woonplaats], verzoeker, namens straat...
 • LJN AQ3695, Hoger beroep, 200307961/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 februari 2003 heeft de raad van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, op voorstel van het dagelijks bestuur van 6 februari 2003, het bestemmingsplan "Haarlemmerbuurt" vastgesteld.
 • LJN BC9575, Hoger beroep, 200705572/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  16-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden (hierna: het college) aan [belanghebbende] op diens aanvraag van 17 april 1996 een sloopvergunning als bedoeld in artikel 37 van de Monumentenwet 1988, sloopvergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Bouwverordening van de gemeente Muiden ...
 • LJN AJ3457, Voorlopige voorziening, 03 / 705 WW44 N1 V
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Schorsing van op zich rechtmatig verleende, nog niet onherroepelijke, sloopvergunning gelet op belang voorkomen onomkeerbare situatie en verzoeksters belang bij uitstel sloop.
 • LJN AT6309, Eerste aanleg - meervoudig, 04-293
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Er is geen grond voor het oordeel dat de sloopvergunningen afgegeven in het kader van de realisering van het Raaksproject, in strijd met het recht zijn verleend door burgemeester en wethouders van Haarlem.
 • LJN AP1347, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04 / 5 WW44 AG1 A
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Uitspraak in de zaak van de Jan de Jongstichting tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo betreffende de sloopvergunning van de Willibrordkerk en het daarbij behorende klooster
 • LJN AO2328, Voorlopige voorziening, 03-2031 t/m 03-2034
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Schorsingsverzoeken t.a.v. sloopvergunningen ingevolge de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, de Monumentenwet 1988 en de Haarlemse bouwverordening voor panden in het Raaksgebied te Haarlem afgewezen. De sloopvergunningen mochten door burgemeester en wethouders van Haarlem worden verleend.
 • LJN BD6232, Voorlopige voorziening, AWB 08/1380 en AWB 08/1511
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Hangende de aanvragen om sloopvergunning van panden aan de Koepoortseweg te Hoorn heeft het college van B&W te Hoorn ten aanzien van de betreffende panden een kennisgeving uitgebracht van het voornemen de panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
  Het bezwaar gericht tegen de kennisgeving is geen besluit en zal niet...
 • LJN BH5800, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 08/392 en 08/445
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  12-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Bouwvergunning. Beschermd stadsgezicht. Geen vergunning vereist op grond van de Monumentenwet of de Monumentenverordening. Geen van de weigeringsgronden van artikel 44 van de Woningwet doet zich voor. Geen schending van artikel 3:3 van de Awb
 • LJN AR7258, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/102
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Vraag of bestuursorgaan op goede gronden sloopvergunning heeft verleend voor pand Houtmatkt 7 te Deventer. Rechtbank oordeelt onder meer dat "mogelijke inbreuk op het beschermd stadsgezicht" of met andere woorden : het belang van het beschermd stadsgezicht"niet als criterium behoren te worden toegepast. Rechtbank verklaart beroep ongegrond.
 •