Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Monumentenwet 1988Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2608, Cassatie, 33851
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 28 oktober 1997 betreffende de hem voor het jaar 1991 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar...
 • LJN AA4424, Eerste aanleg - enkelvoudig, 95/1218
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-10-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE eerste enkelvoudige belastingkamer 28 oktober 1997 nummer 95/1218 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid P van de Belastingdienst, op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te noemen aanslag. 1...
 • LJN AA7696, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/01134
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gelet op de omvang van de restauratie behoort het huurwaardeforfait niet tot het inkomen. Op de in aanmerking komende kosten van onderhoud komt niettemin wel de aan het huurwaardeforfait gerelateerde drempel in mindering.
 • LJN AB1872, Hoger beroep, 200003039/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200003039/1. Datum uitspraak: 30 maart 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: Amev Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, appellante, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Utrecht van 15 mei 2000 in het geding tussen: ...
 • LJN AD3581, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/03410
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is of kosten van werkzaamheden aan de tuin in aftrek zijn toegelaten als onderhoudskosten van een monumentenwoning. Het Hof is voor deze kosten van oordeel dat deze in huursituaties als onderdeel van de tuinaanleg in het algemeen op initiatief van de bewoner geschieden en dat de kosten voor rekening van de huurder zullen komen...
 • LJN AE9853, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00977
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 00/00977 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren [P] aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1997 nummer ...
 • LJN AF4793, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1175/02 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 1175/02 14 februari 2003 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen Amsterdam ...
 • LJN AH9844, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06278 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  02/06278 - 4/7/03 - 4e MK Tuin van 5,5 ha maakt onderdeel uitmaakt van een historische buitenplaats en is in die zin niet te vergelijken met een normale tuin bij een monumentenpand. De onderhoudskosten zijn aftrekbaar voorzover deze de normale huurderskosten van tuinonderhoud te boven gaan.
 • LJN AI1822, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1341/02 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de eigen woning van belanghebbende in het jaar 2000 reeds aan de voorwaarden voldoet die worden gesteld om onderhoudskosten bij een monumentenwoning in aftrek toe te laten.
 • LJN AO9975, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/01601
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De “eigen woning” als bedoeld in artikel 42a, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken omvat in dit geval zowel het landhuis als de onder 2. genoemde bijgebouwen en gronden. Nu in 1999 uitsluitend het landhuis in het register bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 was ingeschreven...
 • LJN AP8937, Eerste aanleg - meervoudig, BK 2013/02 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de uitgaven voor de gashaard en de oprit/bestrating moeten worden aangemerkt als onderhoudskosten of kosten tot verbetering.
 • LJN AS3244, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/01543
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WBR. Is vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging van aandelen in vastgoedlichaam monumenten.
 • LJN AS4040, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02086
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Niet aannemelijk gemaakt dat meer onderhoudskosten eigen woning/rijksmonument zijn gemaakt dan het in aanmerking genomen bedrag.
 • LJN AT3962, Cassatie, 39091
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Aftrekbeperking kosten monumentenpanden bij bloot eigenaar.
 • LJN AU8559, Cassatie, 41591
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 15, lid 1, letter p, WBR. Verkrijging van aandelen in een monumentenlichaam is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
 • LJN AV3989, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3 en 05/4 BELEI
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  besluitbegrip wijziging omschrijving in monumentenregister
 • LJN AW0829, Eerste aanleg - meervoudig, 04/04867
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hof verwerpt stelling van de inspecteur dat de afschrijving van een monumentenpand voor het jaar 2002 dient te worden bepaald op een forfaitair percentage van 15. Hof bepaalt de afschrijving in goede justitie.
 • LJN AX7130, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3556
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Kwade trouw en boete Belanghebbende woont in een woning die niet is ingeschreven in het Monumentenregister. De professionele gemachtigde van belanghebbende, die de aangifte heeft opgemaakt en wiens handelen aan belanghebbende is toe te rekenen, wist dan wel had moeten weten dat de onderhoudskosten voor de woning dan niet aftrekbaar zijn...
 • LJN AY6163, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/606
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Artikel 46 Woningwet. Bouwvergunning van rechtswege. Strijd met bouwverordening noch aanhoudingsplicht o.g.v. artikel 54 Woningwet i.v.m monumentenvergunning staan in de weg aan verlening bouwvergunning van rechtswege.
 • LJN AY7199, Cassatie, 42172
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Wet WOZ; waardering complex dat deels monument is.
 • LJN AY7890, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1279
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende verkrijgt op 1 augustus 2002 een monument en doet in de notariële akte van levering een beroep op de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel p, van de WBR. Op 30 juli 2003 vraagt belanghebbende de status van monumentenrechtspersoon aan. Omdat belanghebbende op 1 augustus...
 • LJN AY8352, Eerste aanleg - meervoudig, 01/03790
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vraag: Heeft belanghebbende recht op aftrek van onderhoudskosten als bedoeld in artikel 42a, zevende lid, van de Wet?
 • LJN AZ7156, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2833
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Uitgaven voor monumentenpand. Aftrek in verband met uitgaven voor levensonderhoud van dochter. Plaats in de samenleving van dochter.
 • LJN BA2526, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/01554
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft de grootte van de aftrekposten van of in verband met het pand A-straat 1 te Q dat voor belanghebbende behoort tot de sfeer van de inkomsten uit vermogen. [..] Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en/of motiveringsbeginsel met betrekking tot een meer dan acht bladzijden tellende...
 • LJN BA6646, Eerste aanleg - meervoudig, 05/3617 en 05/3619
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inkomstenbelasting. Onderhoudskosten monumentenpand. Niet aannemelijk gemaakt dat geen enkele, dan wel nauwelijks enige verbetering of wijziging van het pand heeft plaatsgevonden. Bewijsaanbod ter zitting gepasseerd nu eisers daartoe ampel in de gelegenheid zijn geweest. Belang van eisers om alsnog in...
 • LJN BC0989, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00212
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het oordeel van het Hof mag belanghebbende, die te goeder trouw een substantieel bedrag aan de renovatie heeft besteed, niet de dupe worden van de trage werking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het feit, dat deze trage werking niet aan de Belastingdienst is te wijten, is daarbij naar het oordeel van het Hof niet relevant...
 • LJN BD0164, Eerste aanleg - meervoudig, 07/1787
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De aan de stolpboerderij als monumentenpand verrichte werkzaamheden zijn niet zodanig ingrijpend geweest dat gezegd moet worden dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden.
 • LJN BD0168, Eerste aanleg - meervoudig, 06/6478
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De werkzaamheden aan het monumentenpand zijn niet zodanig ingrijpend geweest dat gezegd moet worden dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden.
 •