Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet waardering onroerende zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB1890, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02808
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/02808 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd afdeling Financiën van de gemeente Q (hierna...
 • LJN AA7647, Eerste aanleg - meervoudig, 98/02092
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ. Waardering van onroerende zaken, deel uitmakende van een kantoorgebouw. Nu belanghebbende door de inhoud van het taxatierapport niet is geschaad in haar processuele positie, kan de klacht dat verweerder op onrechtmatige wijze bewijs heeft vergaard door in de beroepsfase een taxateur het gebouw te laten opnemen, buiten behandeling blijven...
 • LJN BC7233, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/6154 OZB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wet WOZ, artikel 220b Gemeentwet. Of een een onroerende zaak moet worden aangemerkt als woning of als niet-woning is alleen van belang voor het toe te passen tarief. Bij de beantwoording van de vraag wie als gebruiker van een onroerende zaak moet worden aangemerkt is niet de status van de onroerende...
 • LJN BI0359, Hoger beroep, BK 5/08 Afvalstoffenheffing
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende terecht als belastingplichtige is aangemerkt voor de aanslagen rioolgebruiksrecht. Ten aanzien van de aanslagen afvalstoffenheffing is er tussen partijen geen geschil meer (zie hierna 4.1).
 • LJN AV2094, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/02779
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bezwaarschrift tegen aanslag ozb in verband met wijziging van object is tevens een verzoek ex art. 28, eerste lid, Wet woz om een nieuwe beschikking te nemen. Uitspraak op bezwaar op grond van art. 241 Gem.w. vernietigd.
 • LJN BB0535, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/591
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Elektriciteitswet 1998
 • LJN AQ9974, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01993
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ-waarde van een elektriciteitscentrale. In geschil is of het object goed is afgebakend, of de werktuigen roerende of onroerende zaken zijn en of de werktuigenvrijstelling van toepassing is.
 • LJN AR6467, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/947
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Elektriciteitswet 1998
 • LJN BJ7121, Hoger beroep, 08/00239
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Rioolrecht. Niet de individuele eigenaar van de recreatiebungalows maar de exploitant van het park dient in de heffing te worden betrokken.
 • LJN AA7734, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1851
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  "Gebruik" in de zin van artikel 16d van de Wet waardering onroerende zaken sluit medegebruik niet uit.
 • LJN AE4396, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/03426
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nummer 99/03426 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] ambtenaar : heffingsambtenaar van de gemeente Winterswijk aangevallen beslissing : uitspraak d.d. 29 oktober 1999 op het bezwaar nummer WOZ-beschikking : [01] dagtekening beschikking ...
 • LJN AB1891, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02839
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/02839 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd afdeling Financiën van de gemeente Q (hierna: de ambtenaar...
 • LJN AE7857, Cassatie, 37128
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.128 20 september 2002 cl gewezen op het beroep in cassatie van de Stichting X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 april 2001, nr. BK-99/01600, betreffende na te melden beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken. 1. Beschikking, bezwaar en geding...
 • LJN AA8095, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22080
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Een niet als zodanig kenbare beschikking in de zin van art. 25 WOZ, dat wil zeggen een beschikking welke genomen moet worden indien zich een der gevallen van art. 19 WOZ voordoet, wordt door het Hof niettemin als een art. 25 WOZ-beschikking beschouwd, omdat de beschikking is genomen op een tijdstip dat de in art...
 • LJN AO2441, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/05745
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ-beschikking is genomen ten name van de eigenaar op ingangsdatum waardebeschikkingen. Deze heeft bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Bij de uitspraak op het bezwaar is gedeeltelijk tegemoet gekomen aan het bezwaar. Nieuwe eigenaar heeft geen nieuwe WOZ-beschikking gevraagd, maar maakt ook bezwaar tegen WOZ...
 • LJN AO0072, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/05711
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Wet waardering onroerende zaken. De bouwkundige kosten, die gemaakt moeten worden om de objecten te splitsen, kunnen niet voor een evenredig deel op de vastgestelde waarden in mindering komen voor de waardebepaling op de waardepeildatum.
 • LJN AV1330, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00806
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Afvalstoffenheffing Nu de gemeente haar inzamelverplichting niet nakomt is ten onrechte afvalstoffenheffing geheven.
 • LJN BC6302, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/8043 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  WOZ, artikel 220b Gemeentewet. Woon- en winkelgedeelte van een WOZ-object zijn door de eigenaar aan verschillende personen in gebruik gegeven. In geschil is of de uitspraak op bezwaar rechtmatig is gedaan, of de aanslag in de gebruikersbelasting terecht aan eiser is opgelegd en of eiser recht heeft op vergoeding van kosten in de bezwaarfase...
 • LJN AT6307, Eerste aanleg - meervoudig, 04/03082
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  onroerende-zaakbelastingen; de enkele omstandigheid dat een kamer in een gebouw afsluitbaar is, brengt nog niet mee dat die kamer blijkens zijn indeling bestemd is om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt in de daaraan in artikel 16, aanhef en letter c, van de Wet waardering onroerende zaken te hechten betekenis.
 • LJN AY8155, Hoger beroep, 05/00363
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Procesrecht De door de rechter in eerste aanleg tardief verklaarde stelling van belanghebbende kan in hoger beroep weer aan de orde komen.
 • LJN BI1975, Cassatie, 43531
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 11a, letter d, Wet belastingen op miieugrondslag. Art. 16 Wet WOZ. Eigenaar vakantiepark is gebruiker van volgtijdig verhuurde bungalows. Samenstelbepaling van toepassing. Daarom als één aansluiting op waterdistributienet te beschouwen.
 • LJN AU4401, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/1077, 05/1079, 05/1080, 05/1081 OZB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  WOZ-waarde. Voor het antwoord op de vraag of de onroerende zaak als woning of niet-woning moet worden aangemerkt is van belang of de het perceel waarop de woning staat kadastraal is gescheiden van de tuinbouwgrond en of de woning apart toegankelijk is. Gelet op hetgeen in bezwaar is aangevoerd had de gemeente een en ander moeten onderzoeken...
 •