Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstandJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR6522, Hoger beroep, 03/1050 NABW + 03/1051 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering; schending inlichtingenverplichting; betrokkenheid bij hennepkwekerij; opleggen boete.
 • LJN AR3924, Hoger beroep, 02/2776 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  05-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking bijstandsuitkering; onduidelijkheid over woonadres; terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering. Hoogte opgelegde boete. Nieuwe aanvraag.
 • LJN BF7633, Voorlopige voorziening, AWB 08/5758, 08/5759, 08/5760, 08/5761, 08/5762, 08/5763 en 08/5774
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  29-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding tot schorsing van de intrekkings-, herzienings- en terugvorderingsbesluiten. Tegen het toekenningsbesluit is te laat bezwaar gemaakt. Wat het opschortingsbesluit betreft: dit is, gelet op schending van de inlichtingenplicht, terecht genomen. Voorts schorst...
 • LJN BB6594, Hoger beroep, 07/2091 WWB + 07/2092 WWB + 07/2094 WWB + 07/2097 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Brieven omtrent subsidieverlening aan de werkgevers van betrokkenen zijn van informatieve aard. De subsidiebesluiten aan de werkgevers hebben geen directe gevolgen voor (de arbeidsovereenkomsten van) betrokkenen.
 • LJN AS2090, Eerste aanleg - meervoudig, 02/2976 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening bijstandsuitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Terugvordering gemaakte kosten aan bijstand. Hoogte van de opgelegde boete.
 • LJN AT3066, Hoger beroep, 02/3432 NABW e.a.
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering op de grond dat niet kan worden vastgesteld of betrokkene over onvoldoende middelen beschikt nu hij geen openheid van zaken wil geven over zijn betrokkenheid bij drugshandel.
 • LJN AR8812, Hoger beroep, 01/3968 NABW + 03/4607 NABW + 03/4608 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Boete; hoogte benadelingsbedrag; geen verminderde verwijtbaarheid; wijziging boete in hoger beroep door de Raad; matiging wegens ruime overschrijding redelijke termijn.
 • LJN BB2571, Hoger beroep, 06/5003 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting op bijstandsuitkering, aangezien betrokkene weigert mee te werken aan activiteiten gericht op arbeidsinschakeling. Getroffen maatregel te zwaar?
 • LJN AR5583, Hoger beroep, 01/5668 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Schending inlichtingenverplichting; Intrekking bijstandsuitkering; terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering. Hoogte opgelegde boete na in werkingtreden Wet Werk en Bijstand. Toepassing art. 14 en 15 IVBPR.
 • LJN AR7235, Hoger beroep, 03/4434 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  07-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Schending inlichtingenverplichting. Verzwijgen vereiste inlichtingen over de werkelijke woonsituatie. Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering.
 • LJN AR7502, Hoger beroep, 02/1946 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting door niet melden van het voeren van een gezamenlijke huishouding. Opleggen boete.
 • LJN AR4054, Hoger beroep, 02/187 NABW + 02/190 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Boete ingevolge art.14a Abw wegens inlichtingenverzuim; toetsing aan bepalingen Afstemmingsverordening WWB van de gemeente Amsterdam.
 • LJN AR2454, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 04 / 543 WWB + 544 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  verweerder heeft het recht van eisers op een bijstandsuitkering per 2 oktober 1996 ingetrokken.
  Hieraan heeft verweerder ten grondslag gelegd – onder verwijzing naar de artikelen 7, 65 en 69 van de Abw (Algemene bijstandswet) en de artikelen 11, 17 en 54 van de Wwb (Wet werk en bijstand) – dat eisers...
 • LJN AR8128, Hoger beroep, 02/6044 NABW + 02/6045 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking bijstandsuitkering en terugvordering gemaakte kosten aan bijstand. Verzwegen inkomsten uit arbeid. Hoogte opgelegde boete.
 • LJN BG6748, Hoger beroep, 07/1990 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  De Raad oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het aan appellante voorgehouden aanbod is aan te merken als een aanbod van een voorziening in de vorm van een werkervaringsbaan. Maatregel: een verlaging van de bijstand met 20 % gedurende een maand.
 • LJN AS7534, Hoger beroep, 02/3432 NABW + 03/6458 NABW + 03/6501 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking bijstandsuitkering i.v.m. schending inlichtingenverplichting. Terugvordering i.v.m. fraude en het opleggen van boete.
 • LJN AX8589, Hoger beroep, 05/2523 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijstand betrokkene verlaagd met 100% voor de duur van één maand op de grond dat betrokkene niet is verschenen op de oproep. Zwaarte van de opgelegde maatregel.
 • LJN BI5092, Hoger beroep, 07/4119 WWB + 07/5423 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Betrokkene is ten onrechte in bezwaar ontvangen. Geen besluit: brief omtrent subsidieverlening aan de werkgever van betrokkene is van informatieve aard. Subsidiebesluit aan de werkgever heeft geen direct gevolg voor (de arbeidsovereenkomsten van) betrokkene.
 • LJN AR6895, Hoger beroep, 03/514 NABW + 03/515 NABW + 03/516 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Is terecht het standpunt ingenomen dat de maandelijks door een familielid aan betrokkene betaalde bedragen moeten worden aangemerkt als inkomsten uit schenkingen? Hoogte opgelegde boete.
 • LJN AR6046, Hoger beroep, 02/3572 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene inkomsten uit arbeid heeft genoten die hij niet heeft opgegeven, waardoor hem ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering is verleend. Terugvordering bijstandsuitkering.
 • LJN AU1319, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 05/3012 NABW-VV + 05/2833 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verlaging bijstandsuitkering; recidive. Juistheid van opgelegde maatregel. Evenredigheid gedraging met opgelegde maatregel
 • LJN AP6288, Hoger beroep, 01/3290 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Boete opgelegd op grond van de Abw. Overgangsrecht. Voor de toepassing van art. 15 IVBPR wordt getoetst aan de bepalingen van de Afstemmingsverordening WWB van de gemeente Maastricht. Constatering overschrijding redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM.
 • LJN AR7241, Hoger beroep, 03/1280 NABW + 03/1281 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  07-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Schending inlichtingenverplichting. Niet verstrekken vereiste inlichtingen met betrekking tot het verblijfadres. Boete.
 • LJN BG6368, Hoger beroep, 106.011.328/01
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  bijstandsverhaal
 • LJN AR7248, Hoger beroep, 03/869 NABW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene zijn inlichtingenverplichting heeft geschonden door geen melding te maken van zijn activiteiten als hennepkweker. Terugvordering bijstand.
 •