Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT5911, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/062852-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte wordt verdacht van het opzettelijk, in het openbaar mondeling beledigen van een politicus in tv programma Barend en Van Dorp.
 • LJN BI0212, Hoger beroep, 23-007172-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Mishandeling en bedreiging portier en agenten. Verweer dat verbalisanten zich niet hebben gelegitimeerd voorafgaande aan de aanhouding en vrijspraak dient te volgen. Het hof overweegt dat onder de gegeven omstandigheden de verbalisanten niet kan worden tegengeworpen dat zij zich niet hebben geïdentificeerd...
 • LJN AO8974, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757421-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) Er blijkt sprake te zijn geweest van stelselmatige (ernstige) mishandelingen van [slachtoffer] door verdachte. Dit blijkt uit de medische dossiers uit mei en juni 2002, waarin onder andere gesproken wordt van schaafwonden op alle ledematen en brandblaren op de handen, zwelling van het scrotum,...
 • LJN BH6146, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830273-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij, onder invloed dat alcohol en/of speed, geweld heeft gepleegd tegen personen en goederen. Op 18 oktober 2008 heeft verdachte, zonder enige aanleiding, [aangever 1] mishandeld. Op 25 mei 2008 heeft hij met behulp van een ijzeren staaf geweld uitgeoefend op ramen en deuren van een café...
 • LJN BJ2331, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850877-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Gevangenisstraf wegens stalken burgemeester.
 • LJN BH0733, Hoger beroep, 22-002485-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging van het openbaar gezag door in zijn winkel, zichtbaar vanaf de openbare weg, T-shirts met de term “corrupt” in combinatie met het gespiegelde politielogo ter verkoop aanwezig te hebben. De term “corrupt” heeft de strekking de eer en goede naam aan...
 • LJN BG9012, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860897-08; 04/610127-05 (tul)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Poging doodslag op buschauffeur. Beroep op noodweerexcess gehonoreerd.
 • LJN BA9186, Hoger beroep, 21-003555-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Opsteken van middelvinger is belediging. Voor de beantwoording van de vraag of het opsteken van de middelvinger een belediging is, is de context waarin het gebaar is gebezigd van belang. In de onderhavige zaak kon het opsteken van de middelvinger slechts worden begrepen als een uiting van grote minachting...
 • LJN BD3193, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/437594-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  uitspraak inzake openlijke geweldpleging en erfvredebreuk door krakers in Amsterdamse buurt De Pijp. Verweren inzake gebruikmaking van anonieme aangiftes en anonieme getuigenverklaringen en onzorgvuldige spiegelconfrontaties verworpen.Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en geldboete
 • LJN BC5150, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850840-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ingevolge het bepaalde in artikel 255, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering kan een verdachte ter zake van hetzelfde feit niet weder in rechte worden betrokken, tenzij nieuwe bezwaren bekend zijn geworden. Met nieuwe bezwaren herleeft alsdan het vervolgingsrecht. Van nieuwe bezwaren is overeenkomstig...
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN AS4492, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000146-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte B wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij een afpersingszaak en vrijgesproken van diefstal en van bedreiging van twee bezoekers van nachtclub trocodero. voor het medeplegen van poging tot zware mishandeling van die twee bezoekers en voor enige andere gewledsdelicten krijgt hij vijftien maanden...
 • LJN BB7047, Hoger beroep, 2200661706
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Gemotiveerde vrijspraak van o.a. belediging. Veroordeling ter zake van o.a. het voorhanden hebben en uitdelen van een grote hoeveelheid stickers met daarop antisemitische leuzen en afbeeldingen.
 • LJN BD3975, Eerste aanleg - meervoudig, 04/851171-07; 04/850106-08; 04/85081705
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bedreiging en belaging rechter. Bedreiging en belediging hoofdofficier van justitie. Geen stelselmatige inbreuk, vrijspraak belaging. Motivering bedreiging en belediging. Strafmotivering. Geen TBS ondanks advies.
 • LJN AO2815, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004841-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De officier van justitie beschuldigde de verdachte ervan dat hij met zijn terreinwagen een groep langs de weg wandelende personen heeft geprobeerd te doden door op hun in te rijden, maar achtte bewezen dat hij heeft geprobeerd hun zwaar te verwonden. Verder beschuldigde de OvJ verdachte ervan dat hij...
 • LJN BI2437, Eerste aanleg - meervoudig, 07/420228-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Gedragsbeinvloedende maatregel, voorwaarden
 • LJN AI1826, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/010877-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Opzettelijke belediging van de vermoedelijke opvolger van de Koning.
 • LJN AY9622, Eerste aanleg - enkelvoudig, 17/756009-05 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ontvankelijkheid openbaar ministerie, partiële vrijspraak, belediging, kwalificatie, bij geschrift mededelen, ontslag van rechtsvervolging
 • LJN BF0103, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400085-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Afwijzing TBS met dwangverpleging.
 •