Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2124, Cassatie, 31753
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-03-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 28 juni 1995 betreffende na te melden aan hem over het jaar 1987 opgelegde aanslag tot navordering van inkomstenbelasting. 1. Aanslag, navorderingsaanslag en geding voor het Hof Aan belanghebbende is...
 • LJN AA4488, Eerste aanleg - meervoudig, 94/2683
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, Eerste Meervoudige belastingkamer 23 februari 1996 nummer 94/2683 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de schriftelijke weigering van de Inspecteur der vennootschapsbelasting te P, thans het hoofd van de eenheid Grote Ondernemingen P van de Belastingdienst, ...
 • LJN AE4177, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/02317
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Buitengewone lastenaftrek afschrijving auto in verband met ziekte en invaliditeit gehonoreerd. Hof is niet bevoegd te oordelen over verrekening uit hoofde van de Invorderingswet. Geen toekenning smartengeld of schadevergoeding: inspecteur is bij de aanslagregeling terecht op basis van de door hem aangevoerde...
 • LJN AE4424, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/03001
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Leges. Artikel 229 Gemeentewet. De gemeente heeft een aanvraag voor een bouwvergunning in behandeling genomen. Belanghebbende is belastingplichtig in de zin van de verordening. Aanslag terecht en naar het juiste bedrag opgelegd. Dat de vergunning niet verleend is, doet daaraan niet af. Geen schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
 • LJN AF6648, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/02383
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/02383 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch vijfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y ...
 • LJN AF8875, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/02016
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/02016 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, twaalfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (hierna...
 • LJN AH9194, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/02549
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de volgende vragen: I. Is de belanghebbende ontvankelijk in zijn beroep tegen de onder 2.7 bedoelde brief van de Ontvanger? II. Zo ja, is de belanghebbende ontvankelijk in zijn bezwaren tegen de aanslagen in de vennootschapsbelasting 1991 en 1992 met inbegrip van de in die...
 • LJN AO4921, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00799
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het Hof begrijpt zijn na cassatie nog in geschil de antwoorden op de volgende vragen: 3.1.1. Moet de bestreden uitspraak op bezwaar worden vernietigd nu de Inspecteur reeds eerder uitspraak heeft gedaan aangaande de onderhavige naheffingsaanslag en de daarbij behorende boetebeschikking? 3.1.2. Is het proces...
 • LJN AQ6518, Eerste aanleg - meervoudig, 01/90121
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft erkend dat de onderwerpelijke ring uit Zwitserland komt en derhalve niet afkomstig is uit de Europese Gemeenschap. De Douanekamer heeft geen reden te twijfelen aan de verklaring van de ambtenaar dat de binnengebrachte ring zich aan de vinger van belanghebbende heeft bevonden en dat deze ring nieuw was...
 • LJN AU0605, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/02930
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vaststaat, dat de Inspecteur inzake de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2002 van de belanghebbende het voorblad en de aangiftebladen 1 en 3 heeft ontvangen en dat op het voorblad als nummers van de aangiftebladen die de belanghebbende verklaart terug te sturen is aangekruist...
 • LJN AV0777, Eerste aanleg - meervoudig, 05/166
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Bevoegdheid rechtbank met betrekking tot uitspraak op bezwaar met dagtekening vóór 1 januari 2005. Niet alle werknemers in de loonadministratie opgenomen. Omkering van de bewijslast.
 • LJN AV3986, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3579 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser is terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek aan verweerder om een standpunt te herzien omdat het niet mogelijk is dat eiser - als afnemer - bezwaar maakt tegen de aangifte in de omzetbelasting van de leverancier. Beroep is dus ongegrond, wel wordt het griffierecht vergoed.
 • LJN AV7350, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/216
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Het Europees kampioenschap voetbal 2000 kent een eigen fiscaal regime bestaande uit een praktische regeling van de ministers van financiën van België en Nederland, en een tijdelijke wettelijke bepaling in de loonbelasting; artikel 26c. Bij het uitvoeren van deze regeling blijkt de belastingdienst ten...
 • LJN AW3034, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/463
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Pluimveehouder staakt zijn bedrijf en brengt de bedrijfsgebouwen en grond over naar het privé-vermogen. De daarbij gelegen woning is al privé-vermogen. Rechtbank: de zaken gaan over naar het privé-vermogen tegen de waarde die gerealiseerd zou kunnen worden bij verkoop van het hele complex (complexwaarde...
 • LJN AW3843, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2064
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  "Kapitaaluitkering op grond van een door een grensarbeider (inwoner van Nederland) in België afgesloten groepsverzekering is in 2001 belast. Belanghebbende was als inwoner van Nederland werkzaam in de Belgische grensstreek. Belanghebbende is vanaf 1963 deelnemer in een pensioenregeling, die door de Belgische werkgever in eigen beheer werd gehouden...
 • LJN AX0788, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/980
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank is van oordeel dat de door belanghebbende verrichte werkzaamheden op het gebied van het bespuiten van bomen en bemesten van grond dienen te worden gezien als één dienst belast tegen 6% omzetbelasting, in plaats van een levering van bestrijdingsmiddelen en meststoffen belast tegen 19% omzetbelasting,...
 • LJN AY3802, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/413
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  "Materieel liquidatieverlies ten onrechte afgetrokken en boete ten onrechte opgelegd. Belanghebbende claimt in het boekjaar 2001-2002 een liquidatieverlies van een Griekse deelneming terwijl deze nog niet binnen 8 jaar is geliquideerd. In het voorafgaande boekjaar heeft hij dit bedrag ook al in de aangifte verwerkt en dit is door de inspecteur gecorrigeerd...
 • LJN AZ1403, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/8 AFSTHF
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afvalstoffenheffing: Eiser woont in Spanje en is eigenaar van een woning in NL, waarin hij gedurende het jaar korte periodes verblijft en stelt hierin niet meer dan drie maanden te mogen verblijven. De gemeente heeft een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd voor gebruik gedurende het gehele jaar. Eiser...
 • LJN AZ7286, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/553
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Zelfstandig schadebesluit in belastingzaken. Geen bezwaar en beroep. Civiele rechter bevoegd.
 • LJN BA9927, Eerste aanleg - meervoudig, 07/00007
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof oordeelt dat belanghebbende ten onrechte in sector 10 (Metaalindustrie) is ingedeeld en deelt belanghebbende in in sector 44 (zakelijke dienstverlening II).
 • LJN BB4858, Voorlopige voorziening+bodemzaak, BK-07/00382 en BK-07/00383
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De Inspecteur is bevoegd een besluit te nemen namens de Staatssecretaris van Financien om bij belanghebbende een onderzoek in te stellen op grond van artikel 8, lid 1, van de Wet internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. De brief van 8 augustus 2006 behelst een besluit in de zin van artikel 1...
 • LJN BC0921, Hoger beroep, 06/00342
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Waterschapsomslagen. Bospercelen hebben geen belang bij taken van waterschap.
 • LJN BC4551, Hoger beroep, 0497 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Tussen partijen is niet in geschil dat de onderhavige BTI’s geen betrekking hebben op (voorgenomen) in- of uitvoertransacties. Dat betekent dat deze niet zien op goederen waarvoor de douaneformaliteiten worden vervuld. De BTI’s zien derhalve ook niet op de vaststelling van in- of uitvoerrechten. Het...
 • LJN BD2948, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00264
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het Hof acht het aannemelijk dat al de onderhavige jaren door belanghebbende en/of zijn echtgenote en/of kinderen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om via de spoelbak in de stacaravan afvalwater af te voeren op het riool. Hetgeen belanghebbende ter zitting heeft verklaard over het exclusieve gebruik...
 • LJN BD6845, Hoger beroep, 07/00369
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ-beschikking later aan belanghebbende bekend gemaakt dan de aanslag waterschapslasten. Niet slechts de in een aan de rechthebbende bekend gemaakte WOZ-beschikking vastgestelde waarde kan dienen als heffingsmaatstaf voor een aanslag waterschapsbelastingen (verg.HR 39569, BNB 2005/257). Ten tijde...
 • LJN BD8934, Eerste aanleg - meervoudig, 07/3773
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Loonbelasting. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat het bedrag een periodieke uitkering betrof ter vervanging van te derven loon. Dit betekent dat de stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g van de Wet LB niet van toepassing is.
 • LJN BD9473, Cassatie, 42533
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 26 AWR (oud) en art. 8:26 Awb. Uitspraak op bezwaar niet ten name van belanghebbende; beroep bij Hof is niet-ontvakelijk. Voor derde geen mogelijkheid om als toegelaten partij aan het geding deel te nemen omdat deze derde zelf beroep bij het Hof had kunnen instellen.
 • LJN BF0420, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/11215
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De omstandigheid dat de beschikking waarbij de woz-waarde is vastgesteld niet reeds is bekendgemaakt aan eiser staat er niet aan in de weg dat de vastgestelde woz-waarde als heffingsmaatstaf voor de aanslag waterschapsbelasting wordt gehanteerd.
 • LJN BI1632, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/5444
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Een mededeling dat geen voorlopige aanslag zal worden opgelegd is niet een voor bezwaar vatbare beschikking zodat terecht geen kostenvergoeding voor de bezwaarfase is toegekend. Het beroep op de meerderheidsregel faalt omdat de ongelijke behandeling is terug te voeren op beleid dat berustte op een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de status van de GVA...
 • LJN BJ7414, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/450
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naheffing omzetbelasting. Bezwaar tegen aanslag terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat niet aannemelijk is dat het aanslagbiljet eiseres, die kort voor de datum van de aansalg failliet is verklaard, niet heeft bereikt. Geen beroep mogelijk tegen verrekening ex artikel 24 IW 1990. Beroep gegrond.
 •