Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1365, Eerste aanleg - enkelvoudig, 95/1232
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede enkelvoudige belastingkamer nummer 95/1232 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Chef bureau belastingen van de gemeente Zwolle (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te melden nahefWngsaanslag in de parkeerbelasting...
 • LJN AA2624, Cassatie, 33632
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 augustus 1997 betreffende na te melden aan hem voor het jaar 1995 opgelegde aanslagen in de onroerendezaakbelastingen van de gemeente Elburg.
 • LJN AA3345, Cassatie, 32569
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X, handelende onder de naam Y, te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 juli 1996 betreffende de aan hem opgelegde aanslag legesheffing. 1. Heffing, bezwaar en geding voor het Hof Van belanghebbende is bij nota van 2 september 1994 terzake...
 • LJN AA3356, Cassatie, 31643
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Albrandswaard tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 12 oktober 1995 betreffende na te melden aan X te Z voor het jaar 1994 opgelegde aanslagen in de onroerende-zaakbelastingen van de gemeente Albrandswaard...
 • LJN AA3901, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/01189
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede enkelvoudige belastingkamer nummer 96/01189 U i t s p r a a k op het beroep van X b.v. te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de chef van de afdeling financiën en belastingen van de ge-meente Tiel (hierna: de ambtenaar) op het be-zwaar-schrift van belang...
 • LJN AA5068, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/22556
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem tweede enkelvoudige belastingkamer nummer 97/22556 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem (hierna: het college) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen het na te melden gevorderde bedrag aan leges...
 • LJN AA5917, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/00031
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  IV Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nummer 97/00031 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Hoofd van de afdeling Financiën van de gemeente Lelystad (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de...
 • LJN AA6948, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/1305
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nummer 96/1305 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de sector Financieel Beleid en Beheer van de gemeente Epe (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AA7293, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22579
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/22579 U i t s p r a a k op het beroep van de gemeente Almere te Almere (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de secretaris van het heemraadschap Fleverwaard (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AA7964, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1500
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 98/1500 U i t s p r a a k op het beroep van X b.v. te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van P op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de haar voor het jaar 1997 opgelegde aanslag in het rioolafvoerrecht...
 • LJN AB0763, Cassatie, 35954
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35954 28 maart 2001 gewezen op het beroep in cassatie van het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Alkmaar (hierna: het College) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 13 januari 2000, nr. 98/2911, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslag in de baatbelasting van de gemeente Alkmaar...
 • LJN AD6789, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/871
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 00/871 7 november 2001 12500 Uitspraak in de zaak van: A, te B, appellante, gemachtigde: mr G. van de Nesse, advocaat te IJsselstein, tegen burgemeester en wethouders van Lopik, verweerders, gemachtigde: mr W. Vink, advocaat te Utrecht. 1...
 • LJN AE2853, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22125
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 97/22125 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de sector Financieel Beleid en Beheer van de gemeente Epe (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AE3792, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1909
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het vaststellen van plaats, tijdstip en wijze van parkeren waarvoor parkeerbelasting is verschuldigd is in de gemeente Haarlem achterwege gebleven. De naheffingsaanslag wordt vernietigd.
 • LJN AH8769, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01391
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In geschil is of belanghebbende ter zake van de herinrichting van het centrum van Winterswijk terecht in de heffing van de baatbelasting is betrokken.
 • LJN AH9298, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02846
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Partijen houdt verdeeld, of de voormelde leges terecht op grond van tariefonderdeel 5.5 voormeld zijn geheven. (..) Het aangehaalde tariefonderdeel 5.5 vermeldt geen tarief. Het stelt de belastingplichtige aldus niet in staat de omvang te kennen van de leges voor het in behandeling nemen van een tot partiële herziening van een geldend bestemmingsplan.
 • LJN AL1470, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01277
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderwerpelijke leges terecht tot bedoeld bedrag aan belanghebbende in rekening zijn gebracht.
 • LJN AN7578, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00609
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Nu het chalet door belanghebbende in 2002 niet aan derden ter beschikking is gesteld, acht het Hof aannemelijk dat belanghebbende ten tijde van het opleggen van de onderhavige aanslag het chalet gedurende meer dan 90 dagen voor zichzelf en zijn echtgenote beschikbaar heeft gehouden. Hieraan doet (.....
 • LJN AN9542, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/02057
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Parkeerbelasting. Ontvankelijkheid bezwaar; tijdig na toezending duplicaat in bezwaar gekomen. Ambtshalve onderzoek van het Hof naar de vraag of de wettelijk voorgeschreven bekendmaking is geschied. Doordat slechts is gesteld dat het besluit ter inzage ligt is niet voldaan aan het bekendmakingsvereiste...
 • LJN AO6656, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00822
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Met betrekking tot belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel geldt dat moet worden bezien of zich omstandigheden hebben voorgedaan die bij belanghebbende de indruk hebben kunnen wekken dat de aanslagregeling voor het jaar 2001 (op het in geschil zijnde punt) berustte op een weloverwogen standpuntbepaling door de Ambtenaar...
 • LJN AO7450, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00610
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil of de onderhavige, op het object [a-weg 1by] betrekking hebbende, aanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd. Meer in het bijzonder spitst het geschil zich toe op de vraag of het woonhuis voor de toepassing van de Verordening moet worden aangemerkt als – zoals belanghebbende...
 • LJN AR4809, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00744
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Baatbelasting. Het ruim na dagtekening van een onjuist bekend gemaakte aanslag in de baatbelasting ingediende telefonisch bezwaar wordt toch ontvankelijk verklaard door het Hof.
 • LJN AR5974, Cassatie, 35949
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Aan belanghebbende zijn voor het jaar 1997 ter zake van het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de onroerende zaken a-straat 1 en 2 te Z drie op één aanslagbiljet verenigde aanslagen in de baatbelasting Ringersbrug van de gemeente Alkmaar opgelegd tot een totaabedrag van f 48.640, welke...
 • LJN AV3421, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01312
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard uitsluitend nog het antwoord op de vraag of de onroerende zaak in meer dan verwaarloosbare mate is gebaat bij de voorzieningen. Belanghebbende is van oordeel dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. De Verweerder is de tegenovergestelde opvatting toegedaan.
 • LJN AX8833, Eerste aanleg - meervoudig, 05/801
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende gebaat bij complex van voorzieningen. Omslag van de kosten gerelateerd aan objectief criterium. Deel van de kostenposten niet onderbouwd. Bewijsaanbod verweerder te laat.
 • LJN BC2407, Eerste aanleg - meervoudig, 71995 ha za 611 van 2005
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Een gemeente heeft de sluitingstijd van coffeeshops vervroegd door het gedoogbeleid van de burgemeester en de algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeenteraad aan te passen. De rechtbank oordeelt dat dit niet onrechtmatig is, behalve voor zover de APV aan de burgemeester de bevoegdheid geeft wettelijke regels vast te stellen...
 • LJN BC8210, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/148
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bekostigingsbesluit gemeente Roermond kan -gelet op HR 23 september 2005 (LJN: AU3155)- niet gelden als een bekostigingsbesluit zoals vereist in artikel 222, tweede lid, van de Gemeentewet, nu daarin niet het bedrag van de geraamde lasten is genoemd en evenmin aan het te verhalen percentage van de lasten enig maximumbedrag is verbonden...
 • LJN BC8212, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1494
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bekostigingsbesluit gemeente Roermond kan -gelet op HR 23 september 2005 (LJN: AU3155)- niet gelden als een bekostigingsbesluit zoals vereist in artikel 222, tweede lid, van de Gemeentewet, nu daarin niet het bedrag van de geraamde lasten is genoemd en evenmin aan het te verhalen percentage van de lasten enig maximumbedrag is verbonden...
 • LJN BH6951, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3485 WMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Aanvraag tegemoetkoming vervoerskosten. Overgangsrecht: omdat de gemeenteraad van Amsterdam op 27 september 2006 de Verordening maatschappelijke ondersteuning heeft vastgesteld, moeten Ben W van Amsterdam ingevolge art. 40 Wmo in beginsel op ieder primair besluit op een aanvraag om een voorziening na 1 januari 2007 de Wmo toepassen...
 • LJN BH6960, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2998 WMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Aanvraag tegemoetkoming vervoerskosten. Overgangsrecht: omdat de gemeenteraad van Amsterdam op 27 september 2006 de Verordening maatschappelijke ondersteuning heeft vastgesteld, moeten B en W van Amsterdam ingevolge art. 40 Wmo in beginsel op ieder primair besluit op een aanvraag om een voorziening na 1 januari 2007 de Wmo toepassen...
 • LJN BJ6926, Hoger beroep, 08/00281
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parkeerbelasting. Bij aanwezigheid van een gemeenteblad dient publicatie van algemeen verbindende voorschriften daarin plaats te vinden.
 •