Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet voorkeursrecht gemeentenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI0198, Hoger beroep, 200203489/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 mei 2000 heeft de raad van de gemeente Best (hierna: de raad) op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) een aantal nader aangegeven percelen aangewezen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. Bij besluit van 31 oktober...
 • LJN AY0385, Hoger beroep, 200509676/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 april 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: de raad), voor zover hier van belang, een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) gevestigd op de aan appellanten sub 2 toebehorende gronden, kadastraal bekend als Gemeente [plaats], sectie […...
 • LJN AT3723, Hoger beroep, 200405453/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 januari 2001 heeft de raad van de gemeente Maastricht (hierna: de raad), voorzover thans van belang, op de voet van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) kadastrale percelen aangewezen waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn.
 • LJN AS7078, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/5199 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voorkeursrecht op gronden waarvan de planuitwerking nog niet geheel is uitgewerkt.

  Hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens ontbreken gronden van beroep. ABRS, 27 april 2005, 200501044/2.
 • LJN AS7072, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/5127 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In het onderhavige geval is reeds eerder, bij besluit van 19 juli 2001, een voorkeursrecht gevestigd op de percelen hier in geding. Het voorkeursrecht is toen gevestigd op grond van artikel 8 van de Wvg met het oog op de verwezenlijking van het zogenoemde "Trekvliettracé". Dit besluit gold voor de maximale...
 • LJN AE1267, Hoger beroep, 200102929/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200102929/1. Datum uitspraak: 10 april 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Utrecht van 1 mei 2001 in het geding tussen: appellant en de raad van de gemeente Nieuwegein...
 • LJN AF1737, Hoger beroep, 200203515/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203515/1. Datum uitspraak: 11 december 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Roermond van 17 mei 2002 in het geding tussen: appellante en de raad van de gemeente Venlo. 1. Procesverloop...
 • LJN AV0268, Hoger beroep, 200506464/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Aalsmeer (hierna: de raad), voor zover hier van belang, op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) de artikelen 10-24, 26 en 27 van die wet van toepassing verklaard op de aan appellanten toebehorende gronden, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, nummers […...
 • LJN AO5215, Hoger beroep, 200305022/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 november 2001 heeft de raad van de gemeente Leiden (hierna: de raad) op de voet van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) - onder meer - percelen van appellanten aangewezen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn.
 • LJN BB7331, Hoger beroep, 200702623/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 december 2004 heeft de raad van de gemeente Veldhoven (hierna: de raad) op de voet van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) gronden aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn.
 • LJN ZF1363, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 99/1297
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Reg. nr.: SBR 99/1297 UITSPRAAK van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken, in het geding tussen: A, wonende te B,...
 • LJN AF3913, Hoger beroep, 200203113/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203113/1. Datum uitspraak: 5 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Breda van 18 april 2002 in het geding tussen: appellant en de raad van de gemeente Tilburg. 1. Procesverloop...
 • LJN AY0381, Hoger beroep, 200510470/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 juli 2004 heeft de raad van de gemeente Haarlemmermeer (hierna: de raad) een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) gevestigd op aan appellant toebehorende gronden in het gebied "A-4 zone West".
 • LJN BA6169, Kort geding, 155154
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Volgens art. 705 lid 2 Rv dient een beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het op de weg ligt van degene die de opheffing vordert, voldoende aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is...
 • LJN BF1348, Eerste aanleg - meervoudig, 85439 / HA RK 03-116 en 85442 / HA RK 03-118
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG). Nadat zij op de voet van artikel 17 WVG heeft verzocht een oordeel te geven over de op de voet van artikel 16 WVG geadviseerde prijs, kan de gemeente niet in de loop van die procedure alsnog afzien van aankoop. Oordeel over waardering van percelen. Als ten aanzien van een ...
 • LJN AU2145, Hoger beroep, 200502146/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 24 april 2003 heeft de raad van de gemeente Den Haag (hierna: de raad), voor zover hier van belang, op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) de artikelen 10-24, 26 en 27 van die wet van toepassing verklaard op de aan appellante toebehorende gronden, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie […...
 • LJN AF3543, Hoger beroep, 200203398/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203398/1. Datum uitspraak: 29 januari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: Terra Landelijke Eigendommen B.V., gevestigd te Den Haag, appellante, tegen de uitspraak van de rechtbank te Leeuwarden van 15 mei 2002 in het geding tussen: appellante en de raad van de gemeente Leeuwarden...
 • LJN BI7215, Voorlopige voorziening, 200902740/2/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 januari 2004 heeft de raad van de gemeente Valkenswaard (hierna: de raad) onder meer de aan [verzoeker], [verzoeker A], [verzoeker B], [verzoeker C], [verzoeker D] en [verzoeker E] (hierna: [verzoeker] en anderen) in eigendom toebehorende percelen (hierna: de percelen), zoals aangegeven...
 • LJN AU6229, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 200508613/1 en 200508613/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 januari 2004 heeft de raad van de gemeente Valkenswaard (hierna: de raad) op de voet van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) percelen in het plangebied Valkenswaard-Zuid, zoals aangegeven op een bij het besluit behorende kadastrale tekening, aangewezen als gronden waarop de artikel 10...
 •