Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO9045, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/371
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Vordering van eiseres die stelt door gedaagden seksueel te zijn misbruikt verjaard. Verjaringstermijn* aangevangen op het moment waarop eiseres over het gebeurde heeft durven praten. Dat moment is de aangifte bij de politie. Daarna zijn meer dan vijf jaren (de verjaringstermijn) verstreken. * Verjaringstermijn...
 • LJN BA6609, Raadkamer, K06/1591
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beschikking van het Gerechtshof Amsterdam inzake een klacht ex artikel 12 Sv van de zus van een arrestant, die op 7 juli 2005 is overleden nadat hij op 3 juli 2005 het bewustzijn was verloren in een observatiecel op het hoofdbureau van politie te Haarlem. De klacht richt zich tegen de beslissing van...
 • LJN AD6843, Voorlopige voorziening, AWB 00/1084
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Getuige-aangeefster / slachtoffer vrouwenhandel. Niet in geschil is dat verzoekster, een Venezolaanse, slachtoffer van vrouwenhandel is. Op 2 november 1999 voldeed verzoekster niet meer aan de beperking ingevolge hoofdstuk B17 Vc-1994. In de zaak tegen de vrouwenhandelaar is door het Openbaar Ministerie op die datum afgezien van verdere strafvervolging...
 • LJN AA8273, Kort geding, 00-255
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Uitspraak: 10 november 2000 Kort-geding-nummer: 00-255 VONNIS van de president van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van: PETER RUDOLF DE VRIES, wonende te Naarden, gemeente Naarden, eiser, hierna mede te noemen: De Vries, procureur: mr. V.M.J. Both, advocaat: mr. A.M....
 • LJN AV1121, Raadkamer, K05/1120
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussenbeschikking 12 Sv. Het hof stelt voorop dat de regeling van artikel 12 e.v. WvSv niet voorziet in een rechtsmiddel tegen een in een procedure ex voornoemd artikel door het hof genomen beslissing. Het hof is van oordeel dat, gelet op de algemene beginselen van behoorlijk procesrecht, waarbij met...
 • LJN BA2766, Raadkamer, K05/1015
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand na een (afgewezen) beklag ex. art. 12 Sv.; art. 591a Sv. In het verleden hebben verschillende rechterlijke colleges de mogelijkheid van vergoeding van de kosten van een advocaat aan de gewezen beklaagde in een beklagprocedure erkend door rechtstreekse toepassing...
 • LJN AP4515, Raadkamer, AVNR: 7836
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand na een (afgewezen) verzoek ex. art. 12 Sv. Ht hof komt leidt tot de conclusie dat voor toekenning van de in het verzoekschrift bedoelde vergoeding voor bijstand door een advocaat in casu geen wettelijke grondslag aanwezig is en dat verzoekster dientengevolge niet in haar verzoek kan worden ontvangen.
 • LJN AF0072, Hoger beroep, 21-001571-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-001571-02 Uitspraak dd.: 12 november 2002 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Arnhem economische kamer Tussenarrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Almelo van 2 april 2002 in de strafzaak tegen [R.J. B], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN AE8415, Raadkamer, Kl. 01.0236
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 01.0236 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 25 september 2002 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [klaagster], gevestigd te...
 • LJN BA2767, Raadkamer, K06/1415
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; (poging tot) wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het hof acht, gelet op de afgelegde verklaringen en de uit het dossier blijkende feiten en omstandigheden, onvoldoende wettig en overtuigend bewijs van (poging tot) wederrechtelijke vrijheidsberoving aanwezig om de vervolging van beklaagde te bevelen...
 • LJN AX8635, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.396-2005
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevering naar Frankrijk geweigerd ogv artikel 9 OLW. In Nederland loopt een strafrechtelijk onderzoek waarbij de opgeëiste persoon verdacht wordt van dezelfde feiten als waarvoor thans de overlevering wordt gevraagd. Geen opdracht tot staken van vervolging verstrekt door de Minister van Justitie.
 • LJN AF8921, Raadkamer, 02075.K10
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE Dertiende meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken (Beklagkamer) Nummer: 02075.K10 BESCHIKKING naar aanleiding van het op 4 juni 2002 ter griffie van dit hof ingekomen klaagschrift op grond van LJN AA1050, Eerste aanleg - meervoudig, 17/075553-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN VONNIS Uitspraak d.d. 13 april 1999. Parketnummer 17/075553-97. VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van straf-zaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de ver-dachte: [verdachte], geboren [1979] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres] [nummer]...
 • LJN AZ9927, Raadkamer, K05/1213
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; niet-ontvankelijk nu geen aangifte is gedaan. Het standpunt van de advocaat-generaal in raadkamer ingenomen – hoe sympathiek en moreel correct ook – dat, nu het aan foutieve handelswijze van de politie te wijten is dat klaagster niet zelfstandig aangifte heeft gedaan, zulks...
 • LJN AA3894, Hoger beroep, 97/5681 AW en 97/5682 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  25-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/5681 AW en 97/5682 AW U I T S P R A A K in de gedingen tussen: A te B, appellant 1, C te D, appellant 2, en de Korpsbeheerder van de politieregio Haaglanden, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN Appellanten hebben op bij aanvullend...
 • LJN AZ2503, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/45888
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  31-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Slachtoffer mensenhandel / getuige-aangever / beklagprocedure. Artikel 3.88 Vb 2000 dient niet zo beperkt te worden uitgelegd dat slechts een (verlenging van de) verblijfsvergunning kan worden verleend indien de getuige-aangever zelf beklag heeft gedaan tegen de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging van de verdachte...
 • LJN AV3223, Eerste aanleg - meervoudig, 05/81 en 05/82
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  artikelen 89 en 591a WvSv: verzoek om schadevergoeding in verband met vrijheidsbeneming. Gronden van billijkheid. Gedeeltelijke toewijzing
 • LJN AE8119, Hoger beroep, R 01/311-1/12 Sv
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  GERECHTSHOF TE AMSTERDAM BESCHIKKING van van de vijfde kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, op het beklag met rekestnummer R 01/311-1/12 Sv van J.G.C.A. Marijnissen, klager, raadsvrouw: mr. B. Böhler, Keizersgracht 560-562, 1017 EM Amsterdam...
 • LJN AO2525, Raadkamer, 1371-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Het hof verklaart een verzoek, dat is ingediend op grond van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering en dat strekt tot vergoeding van kosten voor bijstand, c.q. vertegenwoordiging door een advocaat in een procedure ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, niet-ontvankelijk, op grond...
 • LJN AV4158, Cassatie, 01442/05 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Tegen de beslissing van het hof op een beklag ex art. 12 Sv staat geen cassatie open.
 • LJN AZ8514, Raadkamer, 06/1340
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Medische gegevens in strafrechtelijk onderzoek.
  [...] De klaagster beklaagt zich over het voortduren van de inbeslagneming en over het uitblijven van een last tot teruggave van de in beslag genomen voorwerpen en gegevens.[...]
  Nu de officier van justitie haar vordering, erop gericht dat de rechter...
 • LJN BA1211, Raadkamer, K06/1643
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv. tegen medisch specialisten wegens dood door schuld Klaagster stelt dat haar partner, J.H. H., op 83-jarige leeftijd is komen te overlijden als gevolg van een verbloeding uit het gebarsten aneurysma van de abdominalis aorta. Naar de stelling van klaagster is het overlijden van de heer H...
 • LJN AA9794, Raadkamer, K. 00.0105
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 00.0105 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 15 januari 2001 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [Klager], wonende...
 • LJN AJ3487, Raadkamer, Kl. 02.0312
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Op 15 oktober 2002 is door de officier van justitie aan klager bericht dat de zaak niet zal worden vervolgd omdat in verband met de lange tijd die zou zijn verstreken na het plegen van het feit vervolging onbillijk of ondoelmatig zou worden geacht. Hierop heeft klager op 3 december 2002 een klaagschrift...
 • LJN BA1215, Raadkamer, K06/1690
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; ontvankelijk ondanks eerdere klacht over dezelfde feiten. Het hof stelt vast, dat klager in de klachtzaak onder nummer K06/1391 reeds heeft geklaagd over dezelfde feiten. Voorts merkt het hof op dat de wet geen basis biedt voor heropening van klachtzaken ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering...
 • LJN AB0399, Raadkamer, Klacht niet vervolging K 00.0166
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 00.0166 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 6 maart 2001 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van...
 • LJN AA9796, Raadkamer, Klacht niet-vervolging K 00.0108
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof na een door klaagster ingediende klacht niet-vervolging ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering beveelt de vervolging van beklaagde ter zake ontucht.
 • LJN AI1031, Hoger beroep, 200301080/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 februari 2001 heeft het College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche van het onderzoek naar mogelijkerwijs door de voormalige directeur Dienst Recherche Zaken van het ministerie van Volkshuisvesting,...
 • LJN AV1120, Raadkamer, K05/0167
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Beklag ex art 12 Sv afgewezen. Het hof is van oordeel dat de strijd tussen aanhangers van de reguliere geneeskunst enerzijds en die van de homeopathie anderzijds niet in het kader van een strafzaak dient te worden beslecht. Het hof stelt vast dat beklaagde in casu zorgvuldig heeft gehandeld door patiënt...
 • LJN AZ9919, Raadkamer, K05/1308
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; ondanks eerdere niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie in de vervolging van een geseponeerde zaak, kan na een procedure ex art.12 Sv toch worden vervolgd. De eerdere vervolging is gestrand omdat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is verklaard omdat er ten onrechte is vervolgd na een voorwaardelijk sepot...
 • LJN AA9797, Raadkamer, Klacht niet-vervolging K 00.0124
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof overweegt dat met de inwerkingtreding op 1 april 1995 van de Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 29 (de zogenaamde Wet Terwee) de positie van de benadeelde partij in het strafrecht en het strafprocesrecht aanzienlijk is versterkt. Bij de genoemde wet is in het Wetboek van Strafrecht een strafrechtelijke...
 • LJN BA2770, Raadkamer, K06/1717
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; internetoplichting; opsporingscapaciteit. Het thans beschikbare dossier biedt onvoldoende aanknopingspunten om de gedraging van beklaagde thans reeds aan te merken als oplichting. Nader onderzoek zou daarover mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen, maar een dergelijk...
 • LJN AD4516, Raadkamer, Kl. 01.0138
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 01.0138 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 10 oktober 2001 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [naam klaagster], hierna aan te...
 • LJN AA8897, Raadkamer, K. 99.284
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 99.284 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 7 december 2000 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [klager] [woonplaats]...
 • LJN AZ9923, Raadkamer, K05/1152
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; bewijskracht betekeningexploot gerechtsdeurwaarder. Het hof is van oordeel dat, niettegenstaande het feit dat een betekeningexploot te beschouwen is als een schriftelijk stuk in de zin van artikel 344, eerste lid, sub 2e en/of 3e van het Wetboek van Strafvordering, voor zover...
 • LJN AZ7297, Raadkamer, B2006/155
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Klacht tegen gewelddadig politieoptreden.
 • LJN BA3852, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460001-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank zal verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging, nu hij ter zake van het bewezenverklaarde, wegens het ontbreken van schuld niet strafbaar is te achten.Gezien de psychische gesteldheid van verdachte waaronder hij de bewezenverklaarde feiten heeft begaan, acht de rechtbank een last tot plaatsing...
 • LJN AZ9929, Raadkamer, K06/1537
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv., artikel 245 Sr. Het hof is van oordeel dat beklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan het seksueel binnendringen bij iemand beneden zestien jaar, in de zin van artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht. Gelet op de omstandigheden waaronder het feit is begaan, acht het hof van...
 • LJN BA2769, Raadkamer, K06/1575
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; ontvankelijkheid. Klaagster heeft namens M. het klaagschrift ingediend dat zich richt tegen het voorwaardelijk sepot. Het klaagschrift betreft evenwel een verzoek om het voorwaardelijk karakter van het sepot ongedaan te maken en in plaats daarvan de zaak onvoorwaardelijk te seponeren...
 • LJN AE6536, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/80
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Besluit tot seponeren van strafvervolging valt onder art. 1:6.a Awb. Besluit tot seponeren van strafvervolging, onder oplegging van schriftelijke waarschuwing en aantekening in het algemeen documentatieregister. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat een besluit om niet tot vervolging over...
 • LJN AA8820, Raadkamer, K 00.0190
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 00.0190 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 20 november 2000 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van...
 • LJN BA1208, Raadkamer, K05/1205
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv. strekkende tot de vervolging van een politieambtenaar. Gegrondverklaring van het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van een klacht, gericht tegen een ambtenaar van politie, die met zijn dienstwapen gericht heeft geschoten op klager, zonder dat daartoe aanleiding...
 • LJN BA9679, Raadkamer, K06/1646
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv. betreffende valsheid in geschrift door deskundigen in een onteigeningsprocedure. Het hof stelt na bestudering van het deskundigenrapport van beklaagden vast dat beklaagden kennelijk hebben gekozen voor een enigszins theoretische benadering van de onteigeningsproblematiek. Het...
 • LJN BA7763, Eerste aanleg - meervoudig, K06/1444
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Uitspraak ex 12 Sv inzake een klacht tegen het niet strafrechtelijke vervolgen ter zake van de behandeling van klaagster op Schiphol in het kader van een 100% controle, ten gevolge waarvan volgens klaagster bij haar een miskraam zou zijn veroorzaakt.
 • LJN BA7160, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.204.2007
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Artikel 9, eerste lid, onder a, OLW. Rechtbank komt terug op LJNAY7756. Geen aanhouding in geval van beklag ex artikel 12 Sv. Volgens bestendige rechtspraak kan de opgeëiste persoon alleen in uitzonderingsgevallen worden beschouwd als rechtstreeks belanghebbende in de zin van die bepaling; deze doen zich hier niet voor.
 • LJN AB0391, Raadkamer, Klacht niet vervolging K 99.185
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 99.185 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 28 februari 2001 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [klager], zonder...
 • LJN AV1122, Raadkamer, K05/0052
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klaagster stelt, nu het openbaar ministerie geen gehoor heeft gegeven aan haar herhaalde verzoeken om het voorwaardelijk sepot om te zetten in een onvoorwaardelijk sepot, geen andere mogelijkheid te zien om zich te verweren tegen de onderhavige aantijging dan langs de weg van de beklagprocedure het hof...
 • LJN AY5421, Eerste aanleg - enkelvoudig, 66162 FARK 04/2073
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Vrouw heeft tegen de man aangifte gedaan van poging tot verkrachting en/of poging tot zware mishandeling, alsmede van het plegen van ontucht met de zoon van partijen. Een dergelijke zeer ernstige beschuldiging aan het adres van de man kan naar het oordeel van de rechtbank, indien niet bewezen, reden zijn om alimentatie te ontzeggen...
 • LJN AZ9926, Raadkamer, K05/1200
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; ontvankelijk ondanks ontbreken sepotbericht. Gelet op het feit dat de plv. Hoofdofficier van justitie klager bij schrijven van 11 januari 2006 heeft bericht de aangifte van klager niet nader te onderzoeken, is er in casu sprake van een situatie van niet (verder) vervolgen van...
 • LJN BA2373, Eerste aanleg - meervoudig, K05/1112
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  T. van de K., vier mogelijke slachtoffers van de cacao-industrie in Burkina Faso en 2136 verontruste chocoladeconsumenten hebben bij het gerechtshof te Amsterdam geklaagd over de beslissing van het openbaar ministerie om T. van de K. niet te vervolgen terzake van gewoonte- dan wel opzetheling. Klagers...
 •