Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

BeroepswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB9240, Herziening, 05/1553 ABP
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  29-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek om herziening van een reeds eerder met toepassing van artikel 8:88 van de Awb gewezen uitspraak wordt als zinloos en dus als in het systeem van de Awb niet passend beschouwd. Verzoek wordt niet ontvankelijk verklaard.
 • LJN AU8355, Herziening, 05/179 ABP
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  01-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing van het verzoek om herziening.
 • LJN AY4126, Hoger beroep, 06/2469 WAO-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Voorlopige voorziening: niet tijdig beslissen op bezwaar.
 • LJN BJ4919, Herziening, 08/1984 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing toepassing van bijzondere rechtsmiddel van herziening als bedoeld in art. 8:88, Awb. Verergering klachten, na de uitspraak van de Raad, levert geen nieuw feit of omstandigheid op.
 • LJN AY0095, Eerste aanleg - meervoudig, 05/5682 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.
 • LJN BJ6585, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/4975 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In hetgeen namens verzoeker bij het verzoek om herziening is aangevoerd heeft de Raad geen feiten of omstandigheden kunnen ontdekken die voldoen aan de drie in artikel 8:88 van de Awb omschreven cumulatieve voorwaarden. De Raad moet dan ook vaststellen dat namens verzoeker met het onderhavige verzoek is beoogd op basis van reeds bekende gegevens een ...
 • LJN AX8827, Voorlopige voorziening, 06/1772 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  19-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toekenning verzoek voorlopige voorziening. Besluit betrokkene niet voor een aanbeveling tot rechter in aanmerking te brengen ontbeert toetsbare onderbouwing.
 • LJN AZ6950, Voorlopige voorziening, 06/6688 WAO-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter constateert dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij door de weigering van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering in een onhoudbare financiële noodsituatie is geraakt.
 • LJN BC1488, Hoger beroep, 06/4100 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing herzieningsverzoek.
 • LJN BJ3452, Herziening, 08/1429 WUV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. De Raad merkt op dat verzoeksters verklaring niets nieuws toevoegt aan de reeds bekende gegevens omtrent de oorlogservaringen van verzoekster.
 • LJN AR3469, Herziening, 04/1203 WUV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek om herziening. Geen feiten of omstandigheden ingebracht als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb, op grond waarvan tot herziening kon worden overgegaan
 • LJN AZ2604, Herziening, 05/3545 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening.
 • LJN AU0697, Herziening, 05/490 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening uitspraak. Geen sprake van nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid.
 • LJN BE8521, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 08/4445 AW + 08/4446 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  14-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Kortsluiting: de eerdere uitspraak van de Raad is niet in acht genomen, weliswaar een (beperkt) onderzoek, maar opnieuw een besluit zonder deugdelijke motivering. Rechterlijk ambtenaar in opleiding mag stage lopen buiten de advocatuur.
 • LJN AR3200, Herziening, 03/6167 BPW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing van het verzoek om herziening van de eerdere uitspraak van de Raad.
 • LJN AW2404, Herziening, 05/2151 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening.
 • LJN AW2402, Herziening, 05/2152 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening.
 • LJN BD4111, Eerste aanleg - meervoudig, 07/4096 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. Uit het rapport blijkt slechts een andere interpretatie van reeds bekende ziekteverschijnselen.
 • LJN AD9655, Hoger beroep, 01/4744 WUV, 01/4748 WUV, 01/4749 WUV e.a.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  01/4744 WUV 01/4748 WUV 01/4749 WUV 01/4750 WUV U I T S P R A A K met toepassing van artikel 17 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht op het verzoek van: [verzoekster], wonende te [woonplaats], verzoekster, om herziening van de uitspraken van de Raad van...
 • LJN AO1140, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 03/5615 AW-VV + 03/5597 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  08-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toepasselijkheid van hoofdstuk 6 en 7 Awb op bezwaarprocedure tegen besluit gericht aan een rechter in opleiding, afkomstig van bestuur van rechtbank. Beslissingsbevoegdheid.
 • LJN AQ7894, Voorlopige voorziening, 04/3431 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  28-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek van gerechtsauditeur in tijdelijke dienst tot het treffen van een voorlopige voorziening die ertoe strekt dat de werking van het besluit wordt geschorst onder bepaling dat verweerder haar voor de resterende duur van haar aanstelling in de gelegenheid stelt de opleiding tot rechter volledig af te ronden, zonodig met verlenging van het dienstverband.
 • LJN AY3956, Hoger beroep, 06/3703 WAJONG-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Van een uitspraak op een verzoek om een voorlopige voorziening kan geen herziening worden gevraagd.
 • LJN AX1626, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3802 WUBO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek om herziening uitspraak afgewezen.
 •