Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BF8848, Cassatie, 07/10507
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Strafuitsluitingsgrond ongewenste verklaarde vreemdeling. Vooropgesteld wordt dat art. 61 Vw 2000 de vreemdeling, die niet rechtmatig verblijf heeft, verplicht NL uit eigen beweging te verlaten. Gelet op de parlementaire stukken betekent dit dat de vreemdeling die tot ongewenst vreemdeling is verklaard...
 • LJN AT2833, Eerste aanleg - meervoudig, 16/029340-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte heeft een semi-automatisch vuurwapen met bijbehorende geluidsdemper en munitie overgedragen. Verdachte heeft met deze overdracht ter verbetering van zijn eigen financiële positie een onaanvaardbaar risico opgeroepen voor het leven en de veiligheid van personen, hetgeen in dit geval ook bewaarheid...
 • LJN AY7087, Hoger beroep, 20-010318-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 197 Sr. Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie: hof heeft verweer dat het openbaar ministerie heeft gehandeld in strijd met de beginselen van een goede procesorde, nu het vervolgen van de verdachte geen redelijk doel dient, verworpen; de strafbaarheid van artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht...
 • LJN BD6896, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825025-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Controlebevoegdheid art. 8a Politiewet.(Promis)
 • LJN AV1659, Eerste aanleg - meervoudig, 18/670462-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Man veroordeeld voor afhandig maken pinpas met pincode, hoewel deze zegt zich hiervan niets te herinneren.
 • LJN BC9282, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700720-07 en 03/700035-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie in de strafvervolging van een ongewenstverklaarde onderdaan van de Europese Unie. De beschikking tot ongewenstverklaring voldoet niet aan de eisen zoals verwoord in het arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2007. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de...
 • LJN BF8828, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421607-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank acht met de officier van justitie het telastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. Hiertoe is redengevend dat ter zitting is gebleken dat verdachte is vervolgd terzake artikel 197 van het WvSr, maar dat niet is komen vast te staan dat hij de persoon is die ongewenst is verklaard.
 • LJN BI2489, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/700230-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  ongewenst vreemdeling / overmacht / ovar ---------------------------------------------------------- Naar het oordeel van de politierechter is voldoende aannemelijk geworden dat verdachte feitelijk onuitzetbaar is en daarmee dus in een overmachtsituatie verkeert. Immers, heeft verdachte, volgens zijn...
 • LJN AZ9203, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/500543-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Artikel 197 Sr; als vreemdeling in Nederland verblijven, terwijl hij weet dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard. Verwerping verweer dat dat verdachte niet wist dat hij tot ongewenst vreemdeling was verklaard; verwerping verweer dat sprake was van overmachtssituatie...
 • LJN BB9326, Eerste aanleg - meervoudig, 11/510285-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De illegaal in Nederland verblijvende verdachte heeft zijn Poolse vriendin tijdens hun relatie meerdere malen verkracht. Bovendien heeft hij gewelddadige handelingen verricht tegen zijn vriendin en zijn ex-echtgenote en heeft hij een grote hoeveelheid heroïne en een geladen vuurwapen in zijn bezit gehad...
 • LJN BD9239, Hoger beroep, 20-003772-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 197 Sr: tekst van dit artikel noopt weliswaar tot toetsing van de verbindendheid van het wettelijk voorschrift dat ten grondslag ligt aan de beslissing de vreemdeling ongewenst te verklaren en de bevoegdheid tot het nemen van die beslissing, doch niet tot toetsing van de innerlijke juistheid van...
 • LJN BF8843, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421634-07 en 13/421135-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank acht bewezen dat verdachte als vreemdeling in Nederland verbleef, terwijl hij weet dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden.
 • LJN BE9641, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/43189, 07/43185
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / hoorplicht / belangenafweging / artikel 8 EVRM
  Eiser is ongewenst verklaard. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van gezinsleven tussen eiser en zijn kinderen, nu de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht bij vonnis van 4 oktober 2007 heeft...
 • LJN BC8712, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580068-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren omdat hij een zeer aanzienlijke hoeveelheid heroïne in zijn bezit heeft gehad. Daarnaast bracht hij een aanmerkelijk gedeelte daarvan samen met anderen over de grens. Verdachte kende het strafbare karakter daarvan,...
 • LJN BD1911, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421598-07 (A) en 13/421609-07 (B)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  OvJ ontvankelijk in vervolging voor artikel 197 Sr, i.c. wel doorbreking beginsel formele rechtskracht besluit tot ongewenstverklaring. Vrijspraak m.b.t. artikel 197 Sr nu de ongewenstverklaring niet op de door het Gemeenschapsrecht voorgeschreven toetsingscriteria is gebaseerd en daardoor niet in stand...
 • LJN BG5062, Hoger beroep, 200807190/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / lichter middel / maatregel van aanvang af niet gerechtvaardigd
  De - in hoger beroep onbestreden - omstandigheden die de rechtbank aan haar oordeel dat de toepassing van de maatregel van bewaring bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd...
 • LJN BH6286, Hoger beroep, 22-003526-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich met een mededader schuldig gemaakt aan diefstal van een portemonnee. Dit is een ergerlijk feit, waardoor de verdachte er blijk van heeft gegeven geen respect te hebben voor andermans eigendommen. Tevens heeft de verdachte in Nederland verbleven, terwijl hij wist dat hij op grond...
 • LJN BI0689, Hoger beroep, 20-002178-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 197 sr; Verwerping van het verweer dat het openbaar ministerie in zijn strafvervolging niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard, nu door het openbaar ministerie onvoldoende actie is ondernomen om verdachte te laten terugkeren naar het land van herkomst, terwijl die terugkeer voor verdachte...
 • LJN AY6377, Hoger beroep, 20-000829-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht; Gelet op de wijze waarop de tenlastelegging is geredigeerd, is het de kennelijke bedoeling van de steller der tenlastelegging geweest om tot uitdrukking te brengen dat de verdachte wetenschap had van het feit dat hij ongewenst vreemdeling was, en dat hij die...
 • LJN BG0041, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500258-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Het DNA-profiel van het DNA-materiaal dat zich bevond op jas van het slachtoffer en op een muts die in de omgeving van de plaats van de overval is aangetroffen, kan afkomstig zijn van verdachte. Dit volgt uit de vaststelling dat het DNA-profiel van verdachte een zogeheten “match” oplevert met het profiel van de aangetroffen sporen...
 • LJN BH6482, Hoger beroep, 20-000157-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte bevindt zich als ongewenst verklaarde vreemdeling in Nederland. Het hof verwerpt het beroep op afwezigheid van alle schuld.
 • LJN AY0188, Eerste aanleg - meervoudig, 17/880182-05 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Aanmerkelijke kans, HIV, viral load, syfilis, ongewenste vreemdeling, emotionele schade, onmiddellijke invrijheidsstelling
 • LJN AZ3366, Eerste aanleg - meervoudig, 03/010481-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Op grond van het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat het niet aannemelijk is geworden dat het met name aan gebrek aan medewerking van de verdachte te wijten is dat hij Nederland niet op legale wijze kan verlaten. Nu klaarblijkelijk noch de verdachte zelf noch de Nederlandse...
 • LJN BA4496, Voorlopige voorziening, AWB 06 / 53138
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  1F Vluchtelingenverdrag / ongewenstverklaring / 3 EVRM Verweerder heeft bij besluit van 26 oktober 2006 verzoekers asielaanvraag afgewezen en hem ongewenst verklaard. Tegen de ongewenstverklaring heeft verzoeker bezwaar gemaakt en gevraagd om een voorlopige voorziening. Door een uitspraak van de rechtbank ...
 • LJN BF0883, Hoger beroep, 23-006681-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  DNA-onderzoek. De gang van zaken van het gehouden tegenonderzoek levert geen schending op van artikel 6 EVRM. Betrouwbaarheid van de resultaten van het tegenonderzoek.
 • LJN BJ7032, Hoger beroep, 24-000897-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeling ter zake van mishandeling alsmede ter zake van het als ongewenst vreemdeling verblijven in Nederland terwijl de verdachte wist dat hij tot ongewenst vreemdeling was verklaard.
  Het hof geeft, ter zake van het eerste ten laste gelegde, in een bewijsoverweging aan waarom wettig en overtuigend...
 • LJN BE0109, Eerste aanleg - meervoudig, 03/703658-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Promis Vonnis - Verdachte wegens het tezamen en in vereniging met een ander plegen van diefstal met geweld, het valselijk doen opmaken van een aanvraagformulier reisdocument en een paspoort en het onwettig verblijven in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden met aftrek van voorarrest.
 • LJN AI0934, Hoger beroep, 2200420502
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Het bewezenverklaarde levert op: 1:medeplegen van poging tot doodslag; 2 primair: poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen; 3:openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, terwijl het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft...
 • LJN BD6912, Hoger beroep, 200803632/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / vermelding onjuist strafbaar feit
  Op basis van voormeld proces-verbaal kan worden vastgesteld dat in dit geval de vreemdeling strafrechtelijk is aangehouden en het vreemdelingrechtelijk traject is aangevangen nadat hij na die aanhouding was heengezonden. Dat de staatssecretaris...
 • LJN BH2038, Hoger beroep, 20-001853-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bewijsuitsluiting, vrijspraak. Ontbreken van redelijk vermoeden van schuld: staandehouding, onderzoek aan kleding en aanhouding onrechtmatig.
 • LJN BD3759, Hoger beroep, 2200352607
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich met een mededader schuldig gemaakt aan diefstal van een portemonnee. Tevens heeft de verdachte in Nederland verbleven, terwijl hij wist dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenst vreemdeling was verklaard en nog steeds is.
 • LJN BI7100, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/27971 ONGEWN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / beroep op Besluit 1/80 / Turkse werknemer / naturalisatie / motiveringsgebrek

  Eiser is ongewenst verklaard wegens het plegen van een misdrijf. Eisers beroep op artikel 6 van Besluit 1/80 slaagt niet. De periode die eiser in detentie heeft doorgebracht kan niet worden aangemerkt...

 • LJN AY5156, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/21129
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewensverklaring / Besluit 1/80. Verweerder heeft de aan eiser verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken en heeft eiser eveneens ongewenst verklaard. Eiser stelt dat hem verblijf toekomt op grond van artikel 7 van het Besluit 1/80. De rechtbank is van oordeel dat eiser...
 • LJN BA8199, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830327-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte illegaal in Nederland verblijft en een zwervend bestaan leidt. Tengevolge van zijn situatie en zijn psychiatrisch toestandsbeeld is hij niet in staat zich zelfstandig in de maatschappij staande te houden. De enige plek die hem structuur en veiligheid biedt is de gevangenis...
 • LJN BD1668, Eerste aanleg - meervoudig, 07/461315-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  artikel 197 strafrecht, ongewenst vreemdeling, ontvankelijkheid OM
 • LJN AE4544, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/41675 , 01/41683
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Indienen gronden / herstelverzuimtermijn. Eiser, een Irakees, procedeert tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag en tegen een ongewenstverklaring. Ten aanzien van het beroep tegen de ongewenstverklaring overweegt de rechtbank dat een bezwaarschrift ingevolge artikel 6:5, eerste lid, Awb gronden moet bevatten...
 • LJN BC1350, Hoger beroep, 20-004260-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het door de raadsvrouwe gestelde komt er op neer, dat zij aan het hof vraagt om de ongewenstverklaring van verdachte te toetsen aan het Europese recht en/of aan het Vreemdelingenbesluit 2000 zoals deze luidt na de wijziging in verband met de implementatie van de door de raadsvrouw bedoelde Europese richtlijn...
 • LJN BI0987, Hoger beroep, 24-002541-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte wordt vrijgesproken van diefstal met geweld en afpersing, en veroordeeld wegens witwassen en als vreemdeling in Nederland verblijven terwijl hij weet dat hij tot ongewenste vreemdeling is verklaard tot een gevangenisstraf van zes maanden.
 • LJN BH1213, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/18931
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Regulier / ongewenstverklaring / artikel 1(F) / vertrouwensbeginsel / artikel 3 EVRM
  Eiser is ongewenst verklaard omdat hij een gevaar vormt voor de openbare orde en nationale veiligheid. De rechtbank is van oordeel dat het verloop van de procedure in onderhavige zaak grenst aan de onzorgvuldigheid, maar deze grens niet overschrijdt...
 •