Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994

 

Artikel 179
1
Bij veroordeling van de bestuurder van een motorrijtuig wegens overtreding van de artikelen 6, 7, eerste lid, 8, 9, 162, derde lid, of 163, tweede, zesde, achtste of negende lid, kan hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste vijf jaren worden ontzegd.
2
Bij veroordeling van de bestuurder van een motorrijtuig wegens overtreding van de artikelen 5, 10, eerste lid, 12, eerste lid, 41, eerste lid, 51, eerste lid, 61, 74 of 114, dan wel van de eigenaar of houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen wegens overtreding van artikel 165, eerste lid, of artikel 166, eerste lid, kan hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste twee jaren worden ontzegd.
3
Bij veroordeling van de bestuurder van een motorrijtuig wegens overtreding van het bepaalde krachtens deze wet kan hem in die gevallen, waarin dit bij algemene maatregel van bestuur is bepaald, de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste twee jaren worden ontzegd.
4
Indien tijdens het plegen van een der strafbare feiten in het eerste lid genoemd, nog geen vijf jaren zijn verlopen na het einde van de tijdsduur waarvoor bij een vroegere onherroepelijke veroordeling wegens een van die strafbare feiten de betrokkene de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd, kan hem die bevoegdheid voor ten hoogste tien jaren worden ontzegd.
5
Indien tijdens het plegen van een der strafbare feiten in het tweede lid genoemd of krachtens deze wet aangewezen, nog geen twee jaren zijn verlopen na het einde van de tijdsduur waarvoor bij een vroegere onherroepelijke veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een der in het eerste lid bedoelde strafbare feiten de betrokkene de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd, kan hem die bevoegdheid voor ten hoogste vier jaren worden ontzegd.
6
Bij het opleggen van de bijkomende straf, bedoeld in het eerste tot en met het vijfde lid, wordt de tijd gedurende welke het rijbewijs van de veroordeelde ingevolge artikel 164 vóór het tijdstip waarop de bijkomende straf ingaat, ingevorderd of ingehouden is geweest, op de duur van die straf geheel in mindering gebracht.
7
Voor de toepassing van dit artikel wordt met de bestuurder van een motorrijtuig gelijkgesteld degene die overeenkomstig de in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, bedoelde voorwaarde geacht wordt het motorrijtuig onder onmiddellijk toezicht van de bestuurder te besturen.
8
Voor de toepassing van het zesde lid wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland, waarvan de houder in Nederland woonachtig is.
9
Voor de toepassing van dit artikel wordt een strafbeschikking met een veroordeling gelijkgesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB5130, Eerste aanleg - meervoudig, 400028-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  vrijspraak art. 6 WVW; veroordeling art. 5 WVW
 • LJN BC0777, Eerste aanleg - meervoudig, 05/601403-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank Arnhem heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden voor het als bestuurder van een personenauto roekeloos onder invloed van alcohol aanrijden van een veertienjarige fietsster, waarbij zij ter plekke is overleden. Voorts heeft de rechtbank hem veroordeeld...
 • LJN AY9313, Eerste aanleg - meervoudig, 19/605762-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Niet is onderzocht hoe hard de motorrijder heeft gereden. Maar de rechtbank is van oordeel dat de snelheid van de motorrijder, mede gelet op de gunstige weers- en verkeerssituatie ter plaatse, geen invloed zou kunnen hebben gehad, sterker nog: zou mogen hebben gehad, op de ernstige verkeersfout die verdachte heeft gemaakt...
 • LJN AZ9410, Eerste aanleg - meervoudig, 44020206 en 490859-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  vrijspraak poging doodslag
 • LJN BB4171, Eerste aanleg - meervoudig, 05/510650-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De Rechtbank Arnhem heeft een 45-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren voor het aanrijden van vrouw, waarbij zij ter plekke is overleden. De rechtbank acht doodslag bewezen onder meer nu verdachte met alcohol op is gaan rijden.
 • LJN BD3279, Eerste aanleg - meervoudig, 19.606023/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zijn auto, rijdende op een smalle weg, te veel naar links bestuurd, waardoor deze met een aanzienlijke snelheid van ongeveer 80 km/h tegen een tegemoetkomende auto is gebotst. Deze tegemoetkomende auto is tengevolge van de botsing op de voor deze auto andere weghelft terechtgekomen en daar voor een tweede maal gebotst tegen een auto...
 • LJN BD2342, Eerste aanleg - meervoudig, 05/508599-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Vrijspraak artikel 6 Wegenverkeerswet nu op geen enkele wijze is komen vast te staan dat de verdachte al rijdend handelingen heeft verricht waarvan hij wist of kon weten dat deze zijn aandacht van het verkeer zouden kunnen afleiden, zoals bijvoorbeeld telefoneren of het bedienen van een muziek-installatie...
 • LJN BC9656, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607145-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  poging doodslag/zware mishandeling, voorwaardelijk opzet, artikel 8 Wvw, strafmaatmotivering
 • LJN BC2788, Eerste aanleg - meervoudig, 16/601397-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Diverse zaken ter zitting gevoegd.Verdachte is veroordeeld voor onder meer: diefstallen, belediging, bedreiging, wederspannigheid, rijden onder invloed
 • LJN AZ8092, Eerste aanleg - meervoudig, 14.715473-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft als bestuurder van een auto aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden. Verdachte is met een hogere snelheid dan toegestaanen verantwoord was, met zijn auto uit de bocht gevlogen en tegen een boom gebotst. Als gevolg hiervan is de inzittende van deze auto, om het leven gekomen
 • LJN BD0402, Eerste aanleg - meervoudig, 07.600175-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  art. 6 Wvw, strafmaatmotivering;
 • LJN AU9028, Eerste aanleg - meervoudig, 07.400649-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Overtreding artikel 6 Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood, terwijl de schuldige verkeerde in de toestand bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994. Gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Eendaadse samenloop
 • LJN AZ6475, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830320-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft de nabestaanden van het slachtoffer onvoorstelbaar groot en onherstelbaar leed berokkend. De rechtbank rekent dat verdachte zeer zwaar aan. Anderzijds wil de rechtbank er rekening mee houden dat het slachtoffer verdachtes halfbroer is en dat dus ook verdachte tot in lengte van dagen...
 • LJN BG4647, Eerste aanleg - meervoudig, 08/770112-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Vrijspraak ter zake artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. Uit het feitelijk rijgedrag van de verdachte volgt niet dat verdachte de wettelijk vereiste mate van schuld heeft om te komen tot een veroordeling van het primair ten laste gelegde. Verdachte wordt wel schuldig bevonden aan overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994...
 • LJN BI5244, Eerste aanleg - meervoudig, 02-801172-08 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte wordt verweten door haar gedrag opzettelijk twee personen om het leven te hebben gebracht. Verdachte heeft geprobeerd met haar auto een ongeluk te veroorzaken met als doel dat zij hierbij de dood zou vinden dan wel in ieder geval zeer ernstig lichamelijk letsel op zou lopen. Daartoe is zij...
 • LJN AE7847, Eerste aanleg - meervoudig, 11.082096-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  RECHTBANK DORDRECHT MEERVOUDIGE STRAFKAMER Tegenspraak Parketnummer : 11.082096-02 Zittingsdatum : 5 september 2002 Uitspraak : 19 september 2002 VERKORT STRAFVONNIS (art. 138b Sv) De rechtbank te Dordrecht heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting...
 • LJN BD0053, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710685-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft als autobestuurder in juli 2007 - onder invloed van alcohol, drugs en een antidepressivum - de maximumsnelheid overtreden en een ernstig verkeersongeval veroorzaakt. Hierbij is een jeugdige fietser om het leven is gekomen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte met haar roekeloze handelswijze...
 • LJN AV4579, Eerste aanleg - meervoudig, 07.440290-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  artikel 6 WVW en roekeloos(heid)
 • LJN BH2640, Hoger beroep, 23-000938-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  OM appel. Reikwijdte artikel 6, vierde lid, Politiewet 1993.
 • LJN BA8970, Eerste aanleg - meervoudig, 490484-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Bestuurder, die met drank op en te hard reed. Hij komt in botsing met een tegemoetkomende auto. Die bestuurder komt als gevolg van dit ongeval te overlijden. Verdachte wordt veroordeeld.
 • LJN AO4689, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004706-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte is met zijn zware vrachtwagencombinatie grovelijk onachtzaam en kennelijk onder invloed van alcoholhoudende drank gaan rijden. Daardoor is zijn op het parkeerterrein vlabij de vrachtwagen liggende vriendin - die hij direct daarvoor nog was gepasseerd en had moeten zien liggen - gedood. Niet bewezen is dat hij haar opzettelijk heeft gedood...
 • LJN AF4902, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830264-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood, strafbaar gesteld bij artikel 175 van de Wegenverkeerswet 1994.
 • LJN AZ6960, Eerste aanleg - meervoudig, 19.605516-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is van oordeel dat aan de verdachte de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen (deels onvoorwaardelijk) moet worden ontzegd omdat de verdachte, als verkeersdeelnemer, een aan zijn schuld te wijten zeer ernstig verkeersongeval heeft veroorzaakt. Het jonge slachtoffer zal (waarschijnlijk...
 • LJN AZ9758, Eerste aanleg - meervoudig, 05/65072-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Art 6 Wvw: De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte primair is tenlastegelegd zodat zij daarvan zal worden vrijgesproken, aangezien naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van schuld als bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
 • LJN BC7837, Hoger beroep, 21-003979-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte had voorafgaand aan de botsing van dermate veel alcoholhoudende drank genuttigd dat hij redelijkerwijs absoluut niet meer in staat moest worden geacht zijn auto te besturen. Uit de wijze van rijden van verdachte blijkt dat hij zich niet heeft bekommerd om de mogelijke gevolgen...
 • LJN AD9090, Eerste aanleg - meervoudig, 17/085173-01vev
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Rechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT VONNIS Uitspraak: 7 februari 2002 Parketnummer: 17/085173-01 VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres]...
 • LJN BJ6346, Eerste aanleg - meervoudig, 07/420355-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  WvW 6, bewijs, aanmerkelijk onvoorzichtig, strafmaatmotivering.
 •